Utveckling framöver #3

Postat nästan 4 år sedan efter Jens Jonsson

Publicera en tråd
Jens Jonsson
Jens Jonsson Admin

Arbetet med att utveckla FRENDA fortsätter i outtröttlig takt och tanken är att vi här ska kunna meddela er FRENDA användare vilka saker vi tittar på nu och lite längre fram.

Syftet är att ni samtliga användare ska kunna ta del av och se vad vi tillsammans med er planerar framåt i tiden. Vi kommer göra löpande uppdateringar om detta i den här delen av forumet. Vissa saker som nämns är fortfarande i planering och kan komma att strykas till förmån för annat som dyker upp och får en högre prioritering pga lagkrav, marknad etc.

Era önskemål är fortsatt väldigt viktiga i vårt arbete och vi är tacksamma för alla önskemål som kommer in. Tillsammans med er är vi den bästa plattformen på marknaden och fortsätter att utvecklas för att underlätta vardagen på alla tandvårdsmottagningar.

 

 

Plattformsbyte, vad är det?  
FRENDA byggdes på en plattform som idag börjar bli gammal , vissa saker som vi önskat ändra i programmet har helt enkelt varit för komplicerat i den gamla plattformen.
Utvecklingen av den nya plattformen har pågått i ca ett år, och är nu i pilotfas. Piloterna kommer nu köra den nya plattformen innan utrullning sker till resterande användare.
Vi räknar med att detta sker efter sommaren/höst.
FRENDA är detsamma bortsett från mindre skillnader i utseende.
Den nya plattformen kommer kräva en installationsfil, mer info om detta längre fram!
Funktionsutveckling av den "gamla" plattformen upphör nu och alla nya funktioner implementeras på den nya plattformen.
Bortsett från kritiska funktioner!

Saker vi tittar/jobbar på för framtida uppdateringar:
Vissa uppdateringar fick skjutas på framtiden för att ge rum för mass-sms funktionen som vi prioriterade mycket högt givet den rådande situationen.
- Internt meddelandesystem mellan användare på en klinik
- Inchecknings system
- Mina sidor

0 Röster


0 Kommentarer

Logga in för att publicera en kommentar

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling