Startsidan

På FRENDAs startsida visas många olika saker och startsidans främsta syfte är att ge er en snabb överblick för hur ni ligger till administrativt. I detta avsnitt går vi igenom vad som visas och hur man jobbar med en information som finns tillgänglig.

Startsidan är indelad i 3 kategorier, Meddelande, Ekonomi samt Kommunikation. 

Som standard visas startsidan som en översikt för Resultatenheten, men man kan välja att visa sin egna personliga startsida om man fyller i bocken nere i vänstra hörnet. 

OBS :alla på kliniken inte bör göra detta då vissa poster som visas endast visas på klinikens översikt.
De poster som visas under Ekonomi och Kommunikation är klickbara som länkar för den som har behörighet att åtgärda dessa. Meddelande/Meddelande till resultatenhet


Under Meddelande visas meddelanden från FRENDA AB, såsom öppettider till supporten, samt ev. driftmeddelanden.

Under kategorin Meddelande till resultatenhet samlas information om patienter och här finns två olika ikoner.Ögat kommer att visa meddelandet i en separat ruta, och man kan bocka i läskvittens, detta gör att meddelandet döljs från startsidan. För att ta fram det igen kryssa i "Visa lästa"

Kortet ger dig möjlighet att Ladda patienten som det berör. samtliga poster som kan visa här är:


Avliden patient - Från Spar uppdatering

Patientflytt - När patienten tas över av en annan resultatenhet

Avliden patient - Från SPAR - uppdatering


Ekonomi

I denna kategori samlar vi all information om resultatenhetens ekonomi.
När denna lista är tom är man i fas med ekonomin.
Följande poster visas här:

-Kassaavstämning ej genomförd!

-Antal förfallna fakturor

-Försäkringskassan - Förhandsprövning -Antal ärenden

-Försäkringskassan - Ej skickad landstingsstatistik - Antal patienter

-Försäkringskassan - Ej begärda ersättningar - Antal patienter

-Försäkringskassan- Ej hanterade avslag - Antal avslag

-Betalspecifikation - Ej hanterade differenser

-Betalspecifikation - Ej betalmarkerade
-Ej Fakturerat - Ej fakturerade patienter

En betalspecifikation som är ej betalmarkerad dyker upp 5 dagar efter att en betalspecifikation har mottagits. PTJ mottagningar kan bortse från denna varning då denna markering sker centralt.


Kommunikation

Här visas meddelanden om kommunikation nedan följer samtliga poster som kan visas här


MedSpace - Antal olästa meddelanden

Remisser - Antal fördröjda remisser

Webbtidboken - Antal avbokningar

Sms- Antal misslyckade

FRENDA remisser - Nya mottagna remisser

FRENDA remisser - Statusändring på remiss

FRENDA remisser - Kommunikation på remiss


Den personliga startsidan visar följande poster:

Osignerade journalrader

Försäkringskassan - Förhandsprövning -Antal ärenden

Försäkringskassan - Ej skickad landstingsstatistik - Antal patienter

Försäkringskassan - Ej begärda ersättningar - Antal patienter

Försäkringskassan- Ej hanterade avslag - Antal avslag

MedSpace - Antal olästa meddelanden

Remisser - Antal fördröjda remisser

Webbtidboken - Antal avbokningar

Sms- Antal misslyckade

FRENDA remisser - Nya mottagna remisser

FRENDA remisser - Statusändring på remiss

FRENDA remisser - Kommunikation på remiss

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling