Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Startsidan

På FRENDAs startsida visas många olika saker i detta avsnitt går vi igenom vad som visas och hur man jobbar med en information som finns tillgänglig.


Startsidan är indelad i 3 kategorier, Meddelande, Ekonomi samt Kommunikation. 

Som standard visas startsidan som en översikt för Kostnadstället, men man kan välja att visa sin egna personliga startsida om man fyller i bocken nere i vänstra hörnet. OBS :alla på kliniken inte bör göra detta då vissa poster som visas endast visas på klinikens översikt.Meddelande/Meddelande till kostnadsstället


Under Meddelande visas meddelanden från FRENDA AB, såsom öppettider till supporten, samt ev. driftmeddelanden.

Under kategorin Meddelande till kostnadsställe samlas information om patienter och här finns två olika ikoner.
Ögat kommer att visa meddelandet i en separat ruta, och man kan bocka i läskvittens, detta gör att meddelandet döljs från startsidan. För att ta fram det igen kryssa i "Visa lästa"

Kortet ger dig möjlighet att Ladda patienten som det berör. samtliga poster som kan visa här är:

Patientflytt - när patienten tas över till annat kst.

Avliden patient - Från Spar uppdatering


Ekonomi

I denna kategori samlar vi all information om klinikens ekonomi.
När denna lista är tom är man i fas med ekonomin.
Följande poster visas här:

-Kassaavstämning ej genomförd!

-Antal förfallna fakturor

-Försäkringskassan - Förhandsprövning -Antal ärenden

-Försäkringskassan - Ej skickad landstingsstatistik - Antal patienter

-Försäkringskassan - Ej begärda ersättningar - Antal patienter

-Försäkringskassan- Ej hanterade avslag - Antal avslag

-Betalspecifikation - Ej hanterade differenser
-Ej Fakturerat - Ej fakturerade patienterKommunikation

Här visas meddelanden om kommunikation nedan följer samtliga poster som kan visas här


MedSpace - Antal olästa meddelanden

Remisser - Antal fördröjda remisser

Webbtidboken - Antal avbokningar

Sms- Antal misslyckade

FRENDA remisser - Nya mottagna remisser

FRENDA remisser - Statusändring på remiss

FRENDA remisser - Kommunikation på remiss
Den personliga startsidan visar följande poster:

Osignerade journalrader

Försäkringskassan - Förhandsprövning -Antal ärenden

Försäkringskassan - Ej skickad landstingsstatistik - Antal patienter

Försäkringskassan - Ej begärda ersättningar - Antal patienter

Försäkringskassan- Ej hanterade avslag - Antal avslag

MedSpace - Antal olästa meddelanden

Remisser - Antal fördröjda remisser

Webbtidboken - Antal avbokningar

Sms- Antal misslyckade

FRENDA remisser - Nya mottagna remisser

FRENDA remisser - Statusändring på remiss

FRENDA remisser - Kommunikation på remiss

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.