Startsidan

Startsidans främsta syfte är att ge en snabb överblick kring ekonomiska och administrativa uppgifter. På Startsidan visas även meddelanden till resultatenheten, kallelser via SMS som inte har gått fram till patient, patient som byter tandläkare eller avlider. Rubriker visas enbart när det finns poster att åtgärda, ju färre rubriker och antal poster, desto bättre. 


Startsidan har två visningslägen:

 1. Visa information som rör hela resultatenheten
 2. Visa personlig som enbart gäller den inloggade användarenINNEHÅLLSFÖRTECKNING


Meddelande

Meddelande visar information från Frenda AB med versionsuppdateringar, driftsmeddelanden samt telefonnummer och öppettider till supporten.Meddelande till resultatenhet

Meddelanden som visas är:

 • Misslyckade SMS-kallelser: När patienten kallas med SMS och status från SMS-tjänsten blir misslyckat (fel mobilnummer bl a)
 • Avliden patient: När patienten markeras som avliden, t ex när SPAR används och uppdatering sker på samtliga patienter med SPAR-adress (tilläggstjänst)
 • Patientflytt: När patienten listar sig hos annan resultatenhet
 • EHK/FHP misslyckades: Felmeddelande som kommer från FK när det kommer felsvar på bilagor gällande efterhandskontroll eller förhandsprövning


Använd ”ID-kortet” för att välja/ladda patient.

Använd ”Ögat” för att läsa meddelande. När meddelandet är åtgärdat, markera ”Läskvittens”, meddelandet är nu dolt.

För att läsa dolda meddelanden, markera ”Visa lästa”. 


Ekonomi

Information om ekonomi som behöver åtgärdas. Rubriker visas enbart när det finns poster att åtgärda. Ju färre rubriker och antal poster, desto bättre. Följande poster kan visas:

 • Betalning: Antal förfallna fakturor - Fakturor som är förfallna och ej påminda
 • Kassaavstämning: Kassaavstämning ej genomförd! - Meddelande när kassaavstämning inte har skett
 • Försäkringskassan – Förhandsprövning: Antal ärenden - Förhandsprövningar med svar från FK (Godkänd el Avslag)
 • Försäkringskassan – Ej skickad tandhälsostatistik: Antal patienter - N/F-tandvård som inte har skickats
 • Försäkringskassan – Ej hanterade avslag: Antal avslag - Ersättningsbegäran med Avslag (ej godkända)
 • Försäkringskassan – Ej begärda ersättningar: Antal patienter - Patienter med åtgärder som inte har skickats till FK (ska skickas inom 14 dagar)
 • Försäkringskassan – Ej godkända makuleringar: Antal avslag - Makulering av ersättningsbegäran som inte gått igenom hos FK (Avslag pga korrigeringsärende). Ersättningsbegäran behöver makuleras genom kontakt med FK. När makuleringen är utförd används ”Sätt som hanterad”
 • Betalspecifikation: Ej hanterade differenser - Avvikelser i betalspecifikationen Avdrag/Tillgodo, som kan hanteras på patient el mottagning
 • Betalspecifikation: Ej betalmarkerade - När betalmarkering inte har skett av betalspecifikation visas meddelande efter fem (5) dagar efter att betalspecifikation är mottagen 
 • Ej fakturerat: Ej fakturerade patienter - Patienter med skuld, tillgodo eller belopp 0. Patienter med ersättningsbegäran som hanteras manuellt av FK finns här


Kommunikation

Information om avbokningar i Webbtidboken eller misslyckade SMS-påminnelser

Följande poster visas här:

 • Webbtidboken: Antal avbokningar
 • Sms: Antal misslyckade
 • MedSpace: Antal olästa meddelanden


Remisser

Information om Mottagna och Skickade remisser samt Remisser inom klinik


Följande poster visas:

 • Mottagna remisser: Nya från annan klinik, Fördröjda, Statusändring och Kommunikation
 • Skickade remisser: Fördröjda, Statusändring och Kommunikation
 • Remisser inom klinik: Nya inom klinik, Fördröjda, Statusändring och Kommunikation


Visa Personlig startsida

För att enbart se inloggad användares poster, markera ”Visa personlig startsida” som finns längst ner i vänstra hörnet. Tänk på att viss information filtreras bort, det är viktigt att någon på kliniken har ansvaret att visa resultatenhetens startsida. 


Den personliga startsidan visar rubrikerna Min Ekonomi, Min kommunikation och Remisser.


Min Ekonomi

 • Betalning: Antal förfallna fakturor - Fakturor som är förfallna och ej påminda
 • Försäkringskassan – Förhandsprövning: Antal ärenden - Förhandsprövningar med svar från FK (Godkänd el Avslag)
 • Försäkringskassan – Ej skickad tandhälsostatistik: Antal patienter - N/F-tandvård som inte har skickats
 • Försäkringskassan – Ej hanterade avslag: Antal avslag - Ersättningsbegäran med Avslag (ej godkända)
 • Försäkringskassan – Ej begärda ersättningar: Antal patienter - Patienter med åtgärder som inte har skickats till FK (ska skickas inom 14 dagar)
 • Ej fakturerat: Ej fakturerade patienter - Patienter med skuld, tillgodo eller belopp 0. Patienter med ersättningsbegäran som hanteras manuellt av FK finns här


Min Kommunikation

 • Journal: Osignerade journaler - Antal patienter med osignerade journalrader
 • Att göra: Ej hanterade poster
 • MedSpace: Antal olästa meddelanden
 • Webbtidboken: Antal avbokningar
 • Sms: Antal misslyckade


Remisser

 • Mottagna Remisser: Nya från annan klinik, Fördröjda, Statusändring, Kommunikation
 • Skickade Remisser: Fördröjda, Statusändring, Kommunikation 
 • Remisser inom klinik: Nya inom klinik, Fördröjda, Statusändring, Kommunikation

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling