Information som alltid visas i Frenda

Beskrivning av information som alltid är tillgänglig i Frenda. 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Inloggad användare

Inloggad användare, dvs den som loggar in i Frenda, visas med sitt namn (titel) högst upp till vänster.Det går att logga in i Frenda antingen med SITHS-kort eller Mobilt BankID. 


Den inloggade användaren behöver förutom SITHS-kort eller Mobilt BankID, ha behörigheter tilldelade för att kunna logga in i FRENDA. Behörigheter tilldelas av verksamhetsansvarig via Inställningar > Resultatenhet > Behörigheter. 


Användaren kan göra specifika inställningar som enbart gäller för sin inloggning, det sker via Inställningar > Användare > Allmänna och Tidbok.


Vad respektive användare gör under sin inloggning registreras i systemet, uppgifter tas fram via Rapport > Logg.


Inloggning med SITHS-kort

Inloggning med SITHS-kort kräver även ett giltigt certifikat nedladdat på kortet samt att medarbetaren/användaren ska finnas med i HSA-katalogen. 


 • SITHS (Säker IT Hälsa och Sjukvård) är en av vården godkänd metod för inloggning i nationella vårdsystem och fungerar som en e-legitimation. Den använder tvåfaktorsautentisering vid inloggning vilket uppfyller kraven för stark autentisering
 • HSA-katalogen är den databas som samlar information om alla personer och verksamheter inom sjukvården i Sverige. Informationen som finns i HSA används bl a som behörighetsgrundande information vid inloggning i olika IT-system


Utloggning med SITHS-kort

Utloggning med SITHS-kort sker genom att kortet dras ut från kortläsaren.


Inloggning med Mobilt BankID - kräver tilläggsavtal

Inloggning med Mobilt BankID kräver tilläggsavtal med Frenda. Det är vårdgivaren som bestämmer om det är tillåtet att logga in med Mobilt BankID eftersom det är att räknas som en personlig identitetshandling. 


Läs mer här: Hur loggar man in med BankID?


Utloggning med Mobilt BankID

Utloggning med Mobilt BankID sker genom att använda "utloggningsikonen" som visas längst upp till höger.


Resultatenhet

Resultatenhet är det företag som den inloggade användaren tillhör. Den som arbetar hos fler företag kan ha fler resultatenheter att välja. Den resultatenhet som är vald är den som registreringen registreras på. 


Resultatenheten är kopplad till en klinik. Kliniken kan vara kopplad till en eller flera företag/resultatenheter.


Behandlare

Behandlare är de medarbetare/användare som tillhör den valda resultatenheten. Den behandlare som är vald är den som ansvarar för behandlingen och som ska signera journalrader och det är den som ekonomi registreras på. 


För användare som registrerar för andra behandlare är det viktigt att ha rätt behandlare vald så att journalrader signeras av rätt person.   


Förvald behandlare vid inloggning

För att säkerställa att det är rätt förvald behandlare vid inloggning går det att ställa in standardbehandlare. Det sker via Inställningar > Användare > Allmänna, val Standardbehandlare. 


Görs ingen inställning kommer FRENDA att öppnas med den behandlare som var vald när FRENDA stängdes vid föregående inloggning. 


Växla behandlare i behandlarlisten

För att växla mellan behandlare i behandlarlisten för de nio (9) första behandlarna: 

 1. Tryck Ctrl+Alt+0 (på numeriska delen av tangentbordet) för att aktivera sökning
 2. Tryck Ctrl+Alt+siffra (1-9) för att välja behandlare (siffrorna motsvarar den ordning behandlare visas i behandlarlisten)

När behandlarlisten innehåller fler än 10 behandlare:

 1. Tryck Ctrl+Alt+0 för att aktivera behandlarlisten eller klicka direkt på behandlare (för att aktivera sökning)
 2. Skriv namnet på den som ska väljas (ingen "sökdialog" visas)
  Ju fler tecken som anges desto bättre träff, finns det behandlare med samma namn skriv även in efternamn
 3. Tryck Enter för att bekräfta valet


Sök patient (Ctrl+1)


För att söka en patient ange:

 • namn, personnummer, adress, postnummer, ort, telefonnummer eller patientnummer
 • delar av ord, minst två tecken behöver skrivas in för att sökningen ska påbörjas och visas med max 30 poster åt gången. Ju fler tecken som anges desto mer precis blir sökningen. Det går även att trycka på mellanslag för att söka på fler parametrar.
  Exempel: Vid sökning på Anna visas samtliga fält som innehåller "Anna" och patienter presenteras i personnummerordning med äldst först


För att välja patient: dubbelklicka.

För att ta bort sökningen, klicka på [X] i sökrutan.


Orange prick före personnummer: Patienter som har öppnats på resultatenheten, men inte längre är listade.


Läs mer här: Sök patient (Ctrl+1)


Knapprad Start t o m Röntgen

Start - Gå till Startsidan

Patient - Öppna Patientmeny

Tidbok - Öppna Tidbok

Ekonomi - Öppna Ekonomimeny

Rapport - Öppna Rapportmeny (statistik)

Kommunikation - Öppna kommunikationsmeny

FK - Öppna FK-meny (Försäkringskassan)

Röntgen - Öppna Frenda Röntgen


Övriga knappar 

Se nedan detaljerad beskrivning


Gå till bokmärke (Ctrl+5)

Gå till bokmärke används för att gå till ett sparat urval. 

Bokmärket gäller för inloggad användare och är aktivt tills dess att nytt bokmärke skapas, utloggning sker eller att programmet stängs.  


Lägg till bokmärke

Lägg till Bokmärke används för att snabbt gå till ett urval, t ex en rapportlista som är under bearbetning och för att inte behöva göra urval på nytt. Det går max att ha ett (1) sparat bokmärke åt gången. 

Klicka på ikonen för att spara ett bokmärke, bokmärket visas som en ny ikon till vänster "Gå till bokmärke". 


Meddelande

När det finns meddelande att läsa visas symbolen med ett rött (!). Det går att öppna meddelanden genom att klicka på symbolen.Följande meddelanden hanteras: 

 • Meddelanden som skickas centralt från Frenda
 • Tilldelning av uppgift i ”Att-göra” 
 • ”Anlänt” som registreras via Tidboken (som skickar ett meddelande till patientens behandlare som informerar att patienten har anlänt)


Att göra

Att göra används för uppgifter som ska utföras dvs är en ”Kom-ihåg-lista”. En uppgift kan gälla för samtliga på kliniken eller vara personlig som enbart inloggad användare kan ta del av. Siffran på ikonen presenterar hur många uppgifter ”Att göra” det finns, både gemensamt och personliga. 


Läs mer här: Att göra-listan


Dagens patienter (Ctrl+4)

Dagens patienter är en översikt av tidboken och kan vara öppen samtidigt som journalen. I Dagens patienter går det att presentera bokade patienter för ett valfritt datum, behandlare eller ett valt visningsläge. Det går att välja patient genom att dubbelklicka på patienten. 


Läs mer här: Dagens patienter (Ctrl+4)


Länkar

Här finns snabblänkar till t ex Senaste nytt i Frenda, TLV samt program för fjärrstyrning (Teamviewer) som används när supporten kopplar upp sig mot dator.  


Inställningar

Här görs samtliga inställningar i FRENDA. Det finns tre nivåer för inställningar: Klinik, Resultatenhet och Användare.


Fjärrhjälp

Knapp för Fjärrhjälp används när supporten kopplar upp sig mot dator. Programmet som används för fjärrstyrning är TeamViewer. 


Följande ruta öppnas


Hjälpavsnitt

Klicka på hjälpavsnitt för att öppna supportportalen och hjälpavsnittet för den funktion som är aktiv i Frenda. Är tidboken öppen och hjälpavsnittet öppnas, då kommer hjälpavsnittet för tidbok att öppnas. Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling