Tidbok
Längst upp finns en navigerings meny för att hoppa fram och bakåt i tidboken och möjlighet att visa 1 upp till 7 dagar, [Arbetsvecka], [Vecka] eller [Två veckor], för att återgå till aktuell dag, klicka på [Idag]. 

Reglaget till höger kan användas för att zooma in eller ut i tidboken och längst ned till vänster finns möjlighet att välja vy i rullistan.
Boka tid

  1. Markera starttiden, dra med vänster musknapp över hur lång tid som önskas boka eller högerklicka och välja ”boka tid”. Det går att justera tiden med hjälp av – och + knapparna till höger om tiden, samt att klicka på starttiden alternativt sluttiden och ändra.
  2. Fyll i eventuell bokningstext eller välj text från textbanken genom att trycka på pilen (denna text syns sedan i tidboken)  för bokningen. Bokningstexten är texten som syns i tidboken.
4. Välj behandling.(Detta styr vilken färg blocket får i tidboken) Om man väljer Blockera, så blockeras tiden utan en patient.
Behandlingsfärger är fasta i FRENDA men man kan lägga till eller ta bort vilka man vill skall finnas under Inställningar-Klinik-Tidbok-Behandlingstyp

5. För att göra en Pridebokning, tryck på : s=sköterska, t=tandläkare och h=hygienist i=injektion i textrutan för Pride längst till höger.

6. Bocka i rutan ”Skriv ut tidlapp” och/eller ”Skriv ut kallelse kort” om sådan ska skrivas ut .

7. Ska det skickas E-post, SMS eller om patienten ska läggas på en ”QuickCall” lista, bocka även i dessa rutor.

8. Om patienten inte önskar någon SMS påminnelse så kryssa för det. Om denna ruta är ibockad per automatik beror det på att tiden är bokat inom det intervall man satt för påminnelse, detta för att undvika att fler sms än nödvändigt skall skickas.

9 Ska patienten kunna göra om/avbokningar via webbtidboken kan man kryssa för det här också.

10. För att söka nästa lediga tid tryck på [Sök ny tid], då öppnas Sök ledig tid fönstret (Se nedan ”Sök tid”).

11. När man gjort klart alla inställningar klicka på [OK] för att skapa bokningen.


Man kan även markera bokningen med ”Labbarbete”, beställd eller ankommen, en ikon visas då på bokningen i tidboken., "Labbarbete" beställd ger markering röd ruta med L och "Labbarbete" ankommen visas som grön ruta med L.
Om ingen patient är vald eller om bokningen är på annan patient, så finns det till höger om ”Patient”-raden en pil. Håller man pekaren över den så får man två alternativ, ”Sök patient” och ”Ny patient” .Sök patient - rensar patientens namn (Om man har en patient vald) så att man sedan kan söka på en patient.

Ny patient - öppnar ett litet fönster där man kan registrera en ny patient direkt i tidboken i samband med den bokningen.Fyll i personnummer, namn och alternativt mobil, e-post och/eller hemtelefon, klicka sedan på [Spara patient]


Åter till tidbokens översikt,längst ned till höger har man fyra knappar.


Nedan följer beskrivning av dessa

Sök tidÖppnar ett nytt fönster, här kan man söka efter nästa lediga tid i tidboken.  1. Välj från vilket datum sökningen gälla.
  2. Fyll i behandlingstid i minuter.
  3. Välj eventuell Pride bokning, tryck på  s=sköterska, t=tandläkare, h=hygienist, och i=injektion
  4. Kryssa för behandlare.
  5. Välj om man skall ta hänsyn till patientens önskemål om tid, detta ställs in i grunduppgifter.
  6. Klicka på [Sök nästa] för att få fram nästa lediga tid, den föreslagna tiden kommer att visas i rutan längst ned. Om den inte passar kan man klicka på [Sök nästa] igen för att få nästa lediga tid eller [Föregående] för att gå tillbaka till tidigare föreslagen tid.
  7. När en passande tid visas klicka på [OK].
  8. Boknings dialogen öppnas då för att slutföra bokningen.


HistorikVisar/gömmer alla borttagna bokningar i tidboken. Av/ombokade tider blir blåvit randiga.


Visa schema - Växlar tidboken till schemaläge för enklare redigering av enstaka förändringar i schema.

Förutsatt att du har behörighet (Inställningar Schema, läs/skriv)  klicka på knappen [Visa schema] nere i högra hörnet på tidboken.

Tidboken ändrar nu läge till Schemavyn.
I denna har jag nu möjlighet att ändra på befintliga block, eller skapa nya block.


För att göra en förändring kan jag högerklicka på blocket och välja Ändra block.
Vill jag korta ner den befintliga tiden görs detta genom att välja Ändra block eller genom att dra i de orangea kanterna på blocket. Vill jag ta bort ett block kan man klicka på blocket och trycka på Del

 


För att skapa ett nytt block klickar jag och drar precis som en vanlig tidbokning.


I denna ruta anger jag vilken behandlare som skall vara tillgänglig för bokning på detta block.

De behandlare som syns i dropdown menyn styrs av inställningarna för vilken behandlare som jobbar på vilken resurs.

Och Malltyperna styrs av de schemablock man har tillgängliga i inställningarna.


När alla ändringar i schemat är klart klickar man bara på [Visa schema] igen för att återgå till den vanliga tidboken.


Uppdatera(Pilen) - Tidboken uppdateras automatisk med jämna mellanrum, men om man är flera som jobbar i tidboken samtidigt och man inte ser deras bokningar kan man tvinga en manuell uppdatering av tidboken genom att klicka på ”pilen”.


Parkera bokningar

Längst ner finns parkeringsrutan för bokningar, dessa ligger kvar i rutan tills de får en ny tid.

Dra ner en bokning och släpp den i rutan för att parkera bokningen för att enkelt flytta den till en annan dag/vecka/månad i tidboken, det går också att högerklicka på bokningen och välja ”Parkera” för att flytta bokningen till parkeringsrutan.

Därefter kan man navigera till den dag/vecka/månad man vill flytta tiden till och dra in den i tidboken och släppa.

Det går att ångra en parkering genom att högerklicka på den parkerade bokningen och välja ”Ångra parkering” då återgår bokningen till sin ursprungliga tid.

Parkeringar syns för alla på kliniken.


Flytta en bokning / Ombokning

För att flytta en bokning kan man antingen parkera den eller dra och släppa den till en annan tid i tidboken eller öppna bokningen genom att dubbelklicka eller högerklicka och välja ”Öppna/redigera”.

Bokningen öppnas då upp och man kan klicka på ”Sök ny tid” längst ned till vänster i bokningsfönstret för att söka nästa lediga tid för bokningen.

När man flyttar en bokning öppnas ombokningsfönstret där man får fylla i varför den flyttats.Det är inte obligatoriskt att fylla i anledning men en ombokning syns i journalen, förklaring samt om man vill skicka ett SMS, e-post eller skriva ut ett nytt kallelsekort till patienten.


Hantera en bokning

För att snabbt hantera en bokning kan man högerklicka på bokningen och då få upp en meny.Till journalen - Navigerar till journalsidan för patienten som bokningen gäller.

Till ekonomin - Navigerar till ekonomisidan för patienten som bokningen gäller.

Hämta patient - Laddar patienten som bokningen gäller.

Skriv ut tidlapp - Skriver ut en tidlapp för bokningen.

Parkera - Parkerar bokningen i parkeringsrutan längst ner.

QuickCall - Lägger till patienten på QuickCall listan. Patienten försvinner automatiskt från listan när ursprungstiden är passerad.

Utebliven - Markerar bokningen som utebliven.

Avbokning - Öppnar avbokningsfönstret.

Här kan man välja anledning, fylla i förklaring samt kryssa i om man vill lägga till avbokningen till bevakningslista, debitera patienten, skicka avbokningsbekräftelse till patienten via e-post, SMS eller kallelsekort.

Klicka sedan på [OK] för att slutföra avbokningen.

Öppna/Redigera - Öppnar bokningsfönstret för redigering.

Dölj patientnamn -Döljer patientnamn för samtliga bokningar i tidboken, välj ”Visa patientnamn” för att visa patientnamn igen.

Historik - Visar historiken för bokningen.

Anlänt - Markerar bokningen som patient anlänt, det går att ångra anlänt genom att högerklicka på bokningen och välja ”Ångra anlänt”.


Teckenförklaring
En bokning kan ha flera olika "ikoner"
nedan följer en beskrivning och förklaring vad dessa betyder:

- Patienten är markerad som Anlänt
L (Röd) - Labbjobb beställt
L (Grön) - Labbjobb har anlänt
U - Patient utebliven

R(röd på vit bakgrund) - Revisionstid som är bokad ej kalladR(Vit på blå bakgrund) - Revisionstid som blivit kallad
Klocka - Tiden är uppsatt i tidboken med Automatisk kallelse
W - Tiden är bokad via webben
H - Det saknas Hälsodeklaration på patienten
Mobiltelefon (orange) - SMS skall skickas
Mobiltelefon (grön) - SMS har skickats
Q - Patienten finns på Bevakningslista quickcallUtskrift av tidbok

Utskrift av tidbok sker egentligen inte ifrån tidboken i sig i FRENDA, utan ifrån Dagens patienter.
Välj Dagens patienter 

Välj [Visa kalender]

Gör ditt urval vilket visningsläge, eller behandlare du önskar
Välj därefter Skrivarikonen
Rutan stängs efter att du klickar på Dagens patienter igen.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling