Tidbok

Tidboken öppnas genom att trycka på knappen [Tidbok]. Den öppnas med det visningsläge som kliniken har valt som standard eller det som är inställt för den inloggade användaren. 


Från tidboken nås revisionslistor, bevakningslistor och behandlingsplaner som är knutna med tidbokningar. Längst till höger i tidboken finns en vertikal meny som används för att öppna Revisioner (revisionlistor), Bevakningar (bevakningslistor) och Behandling.INNEHÅLLSFÖRTECKNINGFörflyttning i tidboken


[<<] Förflyttar bakåt i tiden med det intervall som är markerat

[<] Förflyttar en dag tillbaka i tiden

[Kalender] Öppna kalender och välj datum

[>] Förflyttar en dag framåt i tiden

[>>] Förflyttar framåt i tiden med det intervall som är markerat

[Idag] Går till dagens datum

[1]..[7] Visning av antal dagar, dagens datum visas längst till vänster

[Arbetsvecka] Visar arbetsvecka, dvs måndag till fredag

[Vecka] Visar vecka, dvs måndag till söndag

[Två veckor] Visning av två veckor

[Fyra veckor] Visning av fyra veckor

Zoom Ändrar storlek på det som visas i tidboken


Datum och visning


 • Dagens datum: Presenteras med en grå ram med vit text runt resurser
 • Klockslag/minutintervall: Klockslag visas till vänster
  - Start- och sluttid styrs av visningsläget
  - Minutintervall (5, 10 el 15 minuter) styrs av inställning på behandlare
 • Tidslinje: Tidslinjen visas med ett horisontellt orangefärgat streck, strecket presenterar vad klockan är för tillfället


Bokningsbara tider

Bokningsbara tider är det som har schemalagts på respektive resurs. Med resurs menas en behandlingsstol eller ett behandlingsrum. Resurser schemaläggs per behandlare via schemablock. Både schemablock och bokningstyper kan färgsättas på olika sätt. Läs mer om inställning av tidbok: Tidbok - Inställningar.


Visa tillgängliga schemablock

Knapp [Schemablock] används för att se vilka schemablock som är valbara i tidboken. Visningslägen

Visningsläge är det sätt som tidboken presenteras när den öppnas. Det går att byta visningsläge genom att växla mellan de som finns sparade på kliniken, eller som inloggad användare har sparat som egna visningslägen. 


Läs mer om visningsläge här: Tidboksinställning Visningsläge


Parkeringslisten

Parkering används när ombokning av tid ska ske längre fram i tiden än vad som visas i tidboken. Parkeringen är gemensam för samtliga behandlare på kliniken. 

 

Läs mer här: Parkera tid


Sök tid

Knapp [Sök tid] används för att söka efter lediga tider i tidboken för vald patient . Sökningen kommer att ta hänsyn till de resurser och behandlare som visas i det valda visningsläget. 


Läs mer här: Sök tid


Historik

Knapp [Historik] används för att visa ombokade/borttagna tider. 

För revisionskallelser visas enbart tider som är markerade som kallade (blått R), preliminära tider (rött R) visar ingen ombokningshistorik.


Historiska tider visas med diagonala linjer i blått/vitt. Genom att högerklicka på borttagen tid går det att välja [Historik] för att visa historiken för tidbokningen. 


Visa schema

Knapp [Visa schema] används när enklare schemaförändringar ska ske. Schemat visas för de resurser och behandlare som ingår i det valda visningsläget. 


För ändring av schema gäller samma förutsättningar som via Inställningar > Klinik > Tidbok > Schema, läs mer här: Tidboksinställning Schema


Lägg till nytt schemablock

Lägg till nytt schemablock genom att markera tiden i önskad resurs

 • Starttid: Visar när schemablocket börjar
 • Sluttid: Visar när schemablocket slutar
 • Behandlare: Välj behandlare som schemablocket ska gälla för
 • Malltyp: Välj vilket schemablock som ska användas


Ändra schemablock

Ändra ett befintligt schemablock sker genom att högerklicka och välja [Ändra block].


Ta bort schemablock

Borttag av schemablock sker antingen genom att högerklicka och välja [Ta bort] eller genom att trycka på Del/Delete-knappen på tangentbordet. 


Användaren behöver ha behörighet "Inställningar Schema läs/skriv" för att kunna utföra ändringar i schemat. 


Uppdatera tidbok

Knapp [Cirkelpil] används för att manuellt uppdatera tidboken. Generellt uppdateras tidboken automatiskt, men vid t ex en schemaändring (via inställningsmenyn) kan en manuell uppdatering av tidboken behöva ske för att förändringarna ska visas direkt. Vid ett fåtal tillfällen kan det även uppstå lokala problem med nätverk eller liknande som gör att tidboken behöver uppdateras manuellt. 


Beskrivning av ikoner/symboler på bokade tider

Det finns ett flertal ikoner som används i tidboken, nedan följer en förklaring av de som kan förekomma.


Bokstäver

A (Grön/Vit): Patientens tid är markerad som Anlänt

H (Röd/Vit): Patient saknar hälsodeklaration

L (Mörkröd/Vit): Labbarbete beställt

(Grön/Vit): Labbarbete har anlänt

Q (Blå/Vit): Patientens tid markerad som Quickcall

R (Vit/Röd): Revisionstid som är bokad men inte kallad (preliminärbokning). SMS-påminnelser skickas inte

R (Blå/Vit): Revisionstid som är bokad och kallad

U (Gul/Svart): Paitentens tid är markerad som Utebliven

W (Gul/Svart): Patientens tid är bokad via webbtidbok


Symboler

Mobil (Orange/Vit): SMS-påminnelse för tiden ska skickas

Mobil (Grön/Vit): SMS-påminnelse för tiden har skickats

Kedja (Blå/Vit): Patientens tid är en kedjebokning via behandling och hör ihop med annan tid

Kedja (Röd/Vit): Patientens tid är en kedjebokning via behandling och hör ihop med annan tid

Klocka (Vit/Blå): Patientens tid är bokad via Automatisk kallelse


Blockera tid (Behandlare/Resurs)

Det finns två sätt att blockera tider i Tidboken som inte ska bokas för patienter:

 1. Blockera - resurs (påverkar statistik)
 2. Blockera - behandlare (påverkar inte statistik)


Läs mer här: Blockera tid (behandlare/resurs)


Boka tid

Den tid som ska bokas för vald patient markeras i tidboken. 

Boka tid kan även ske genom högerklick på starttiden i tidboken och val [Boka tid] eller från knapp [Sök tid].


Läs mer här: Boka tid


Omboka tid

Ombokning av tid kan ske på flera sätt:

 1. Inom visningsläge, ta tag i tiden och dra den till ny tid
 2. Använda parkeringslisten, läs mer här: Parkera tid
 3. Öppna tiden och tryck [Sök ny tid]


Läs mer här: Omboka tid


Avboka tid

Avbokning av tid kan ske på två sätt:

 1. Högerklicka på tiden, välj [Avbokning]
 2. Markera tiden, tryck Del/Delete på tangentbordet


Läs mer här: Avboka tid


Utebliven tid

Uteblivande registreras genom att högerklicka på tid, välj [Utebliven].


Ångra utebliven

Uteblivande som registrerats fel ångras genom att högerklicka på tiden i tidboken, välj [Ångra utebliven].


Läs mer här: Utebliven tid


Högerklicksmeny på tidbokning

Vid högerklick på en tidbokning visas följande:


 • Till journalen: Öppna journalen för bokad patient
 • Till ekonomin: Öppna aktuell ekonomi för bokad patient
 • Hämta patient: Sök bokad patient
 • Skriv ut tidlapp: Skriv ut tidlapp för bokad tid
 • Parkera: Bokad tid flyttas till parkeringslisten
 • QuickCall: Bokad tid markeras med QuickCall, framgår även i Bevakningslista
 • Utebliven: Bokad tid markeras som utebliven i tidboken, framgår i Bevakningslista
  Ångra utebliven: Valet finns för tider som markerats med utebliven
 • Avbokning: Bokad tid markeras som avbokad i tidboken
 • Skicka brev: Skicka brev till patient för bokad tid (läs mer nedan)
 • Öppna/Redigera: Öppna tidbokning för bokad tid
 • Dölj patientnamn: Patientnamn döljs för samtliga tidbokningar
  Visa patientnamn: Patientnamn visas för samtliga tidbokningar
 • Historik: Visar historik och detaljerad information för bokad tid (läs mer nedan)
 • Anlänt: Markera att patient har anlänt till bokad tid. Bokad behandlare får en notis att patient har anlänt
  Ångra anlänt: Valet finns för tider som markerats med anlänt


Skicka brev

Skicka brev till patient för bokad tid möjliggör utskick av mer individuella brev, t ex information till nya patienter, remisspatienter osv. 


Välj [Skicka brev] och brevmall. Brevet visas som förhandsgranskning och kan skrivas ut, skickas som Centralt utskick el mejlas.


För att kunna använda funktionen behöver det finnas minst en brevmall med typ Tidbokning. Läs mer här: Brevmall


Historik

Högerklicka på tid och välj [Historik], här presenteras historik för den enskilda tiden:

 • Händelse: Vad har hänt
 • Utfört: Datum och klockslag för händelse
 • Användare: Inloggad användare som utförde händelse
 • Från: Starttid för bokad tid
 • Till: Sluttid för bokad tid
 • Resurs: Resurs som tid är bokad till
 • Behandlare: Behandlare som tid är bokad till
 • Beskrivning: Detaljerad information om händelse


Högerklicksmeny utanför tidbokning eller på blockering

Vid högerklick på en tidbokning visas följande:

 • Boka tid: Används när tid ska bokas för vald patient
 • Dölj patientnamn: Patientnamn döljs för samtliga tidbokningar
  Visa patintnamn: Patientnamn visas för samtliga tidbokningar


Utskrift av tidbok

Utskrift av tidbok sker från Dagens patienter.

Läs mer här: Dagens patienter (Ctrl+4)

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling