Grunduppgifter

Under grunduppgifter finns alla kontaktuppgifter och de grunduppgifter som ligger till grund för olika funktioner i programmet, såsom: Revisioner, Önskemål om tider, Anhörig information , god man. Samt Ekonomisk fördelning för Regionspatienter, STB orsak, intygsnummer Samt EU kortnummer. Överst i patientkortet finns FRENDAS unika patientnummer, datumet när patienten blev skapad och senast uppdaterad.
Patientnummer skapas baserat på den Resultatenhetsnummer som först registrerade/konverterade in patienten i FRENDA och det unika nummer den patienten fick på den resultatenheten vid skapandet.Grundflöde, registrera ny patient

 1. Klicka på [Ny patient]
 2. Fyll i personuppgifter med komplett personnummer (12 siffror)Ni kan välja att klicka på [Hämta från SPAR] Då kommer adress fyllas i enl. folkbokföring, eller:
 3. Fyll i adress
 4. Fyll i telefonnummer, mobil samt e-post. För att lägga till ytterligare nummer eller e-post klicka på [+Lägg till telefon] respektive [+ Lägg till e-post]
 5. OBS! För att kunna skicka SMS-påminnelser, kallelser via SMS eller E-post meddelanden måste dessa fält vara ifyllda, knappen [Ja] vald, och patienten ha accepterat dessa kommunikationsvägar. 
 6. Avsluta med att klicka på [Spara]


Saknas fullständigt personnummer ange födelsedata och klicka på ikonen för att generera ett reservnummer.


Om patienten har ett Samordningsnummer så anges detta istället för personnummer. Ett samordningsnummer måste bestå av 12 siffror. När hela numret är inlagt kommer texten ändras till SamordningsnummerPersonuppgifter

 1. Fyll i personnummer, om personnumret finns i SPAR så hämtas automatiskt namn och adressuppgifter, finns däremot patienten redan registrerad i FRENDA så laddas den automatiskt.  
 2. Fyll i namn, första bokstaven i förnamn, efternamn och smeknamn ändra automatiskt till versal när ,man sparar patienten.
 3. Patientens kön beräknas automatiskt utifrån personnummer men är fritt att ändra.                                                                                                                                                                                                                                                                             

        

Adress

För att kontrollera eller hämta adress på en befintlig patient klickar du knappen  [Hämta adressuppgifter från SPAR]

Det går att både behålla adress från SPAR och egen registrerad adress.

Klicka på [+ Lägg till adress] för att lägga till fler adresser.

För att ta bort en registrerad adress klickar man på det röda krysset i adressfältet.


SPAR
SPAR gör en slagning i folkbokföringsregistret baserat på önskat intervall (Detta intervall kan ses i Inställningar - Om) för att se om patienter avlidit ni får då en notifikation på startsidan.


FRENDA gör endast slagningar på patienter där man aktiverat funktionen genom att göra en slagning.
Detta kan endast aktiveras per patient.
En patient som man gjort detta på ser lite annorlunda ut än oavstående bild. se nedan
Genom att klicka på krysset tar man bort kopplingen mot SPAR på denna patient och inga uppdateringar kommer levereras gällande denna patient fortsättningsvis, om man inte väljer att återaktivera det genom att klicka [Hämta adressuppgifter från SPAR]

Telefon

Klicka på [+ Lägg till telefon] för att lägga till telefonnummer.


Mobilnummer och SMS

Om "Accepterar SMS" är valt och telefontypen är mobil så finns en kryssruta för att välja nummer som kallelser ska skickas till, detta måste vara ifyllt för att kunna välja SMS som kallelsesätt för patienten.
Till höger om numret kan man göra en notering, ex. vems telefonnummer, om det avser en minderårig eller god manE-post

Klicka på [+ Lägg till E-post] för att lägga till en e-postadress 


Accepterar e-post 

Om "Accepterar E-post" är valt så finns en kryssruta för att välja e-post som kallelser ska skickas till, den måste vara ifylld för att kunna välja e-post som kallelsesätt för patienten.Bild

Här finns möjlighet att -med patientens godkännande lägga till en bild på patienten, klicka på [+] för att ladda upp en bild.


Övrig information


Anteckningar

Det som skrivs i fältet anteckningar döljs automatiskt när man öppnar patientens grunduppgifter och för att se anteckningar måste man klicka på pilen så att fönstret öppnas.

Anteckningar i denna rutan blir inte en del av patientens journal.  

Önskemål

Här kan man skriva eventuella önskemål från patienten, dessa är en del av patientens journal.

Patientkategorier
Om denna del inte är synlig för er har man inte skapat någon kategori

Kategorierna skapar man själv i Inställningar-Resultatenhet-Patientkategorier, dessa kan man sedan filtrera fram i revisionslistan och även se statistik på via Rapport-Statistik-Patientstatistik- Patientkategorier


Revision

Här visas patientens samtliga revisioner som finns i systemet FRENDA, det gäller även eventuella revisioner hos andra FRENDA anslutna kliniker inom samma vårdgivare.

Det finns även möjlighet att lägga in patientens önskemål kring tider för såväl automatiska som halvautomatiska revisioner.Lägg till revision

Klicka på [+ Lägg till Revision]

 1. Intervall är förvalt 12 månader men går att välja fritt.
 2. Ange behandlingstid och eventuell prioritet, prio kan användas för egen sortering eller för filtrering i revisioner.
 3. Välj kallelsemetod
  • Kallelse: Patienten får kallelse enligt den valda metoden, SMS, e-post eller kallelsekort.
  • Kallelsepåminnelse: Patienten får SMS eller e-post enligt angivet intervall , denna funktion är automatisk och kräver inget handhavande för att påminnelser skall gå ut. SMSet eller E-postmeddelandet ber patienten kontakta kliniken för att bli kallad.
  • Ringer själv: Patienten väljer själv när den vill höra av sig. Det går att ta fram en lista på dessa patienter.
 4. Välj behandlare och resultatenhet
 5. Anteckning visas i revisionslistan.
 6. Bokningstext visas i tidboken, klicka på pilen för att välja text från textbanken. 
 7. Välj behandlingstyp (ställer in färgen på bokningen i tidboken).
 8. Klicka [OK]

Tips: För muspekaren över revisionstiden för att se detaljer i revisionen.


Behandlingstyp och kallelsemetod är tvingande fält i dialogen.Ändra befintlig revision

Dubbelklicka på revisionstiden för att åter öppna dialogrutan.Anhörig

För att registrera en eller flera anhöriga eller god man klicka på [+Lägg till anhörig]


Registrera de uppgifter som behövs, här kan man också registrera en anhörig/god man som fakturamottagare genom att sätta en bock i rutan efter "Fakturamottagare"Övrigt

Marknadsföringskanal: Ange hur patienten har hittat er klinik, underlaget ger statistik i Rapport -Statistik - Patientstatistik - Nya patienter


STB orsak: När man anger en orsak här så får man möjlighet att använda STB på åtgärder som är STB berättigade. Genererar ett Blått S i patientlisten


Regionstatistik (Blåa kort samt N-tandvård): När man väljer något av alternativen för Region så ändras fördelningen från normal till Ej FK.

Om man anger Regionstatistik för en patient så kommer programmet automatiskt att välja LT-Prislista om man har en sådan i sin prislista.


Intygsnummer Här anger man intygsnummer från Regionen.


Frikortsnummer samt giltighetstid på detta.

Uppgifterna intygsnummer och frikortsnummer kommer med på fakturan till Regionen.


S-Tandvård En bock i denna gör att åtgärder som läggs in inte inkluderar Försäkringskassan, detta skirvs även ut på fakturan

Ekonomisk fördelning Möjlighet finns att välja ekonomisk fördelning (Normal/Abonnemang/Ingen FK-ersättning) vid behov.

Sjukresekort: Om patienten har sjukresekort kan man ange numret på detta.

EU/EES/Konventionspatient: Sätt en bock i rutan om Patienten tillhör någon av dessa kategorier.

Klickar man på frågetecknet så visas en hjälp-ruta där man kan se vilken typ av id-handling man ska begära av patienten.

Utländsk FK-id:


ID kontrollerad: Bocka i rutan vid fastställd identitet


Exkludera från SKaPa FRENDA är anslutet till SKaPa och skickar statistik till SKaPa, om patienten önskar att detta ej skall skickas bocka i detta.

Medger delad journalföring (Ej PTJ) Om patienten medger delad journalföring innebär detta dennes journaler kan läsas av samtliga vårdgivare vilka använder FRENDA. Om patienten ej medger delad journalföring spärras dennes journaler från samtliga vårdgivare inom FRENDA förutom den vårdgivare som på patientens begäran aktiverat spärren.
En aktiv spärr kan endast deaktiveras av den vårdgivare som på patientens begäran aktiverat den.
Listad Här ser man vilken behandlare patienten är listad hos på er klinik, en patient kan endast vara listad på en behandlare åt gången per klinik. Detta genererar patientstatistik på den behandlaren. Dock kan en patient vara listad på flertalet olika kliniker vilka endast kan ses genom journalen och visa dolda journalrader. 

Ny Patient

Klicka på [Ny patient] Har man en patient öppen stängs denna automatiskt.Spärra en journal 

Att spärra en journal låser journalen för andra kliniker om patienten begär detta.

Om man öppnar en journal utan patientens godkännande filtreras alla journalrader från andra kliniker bort

Journalen kan dock låsas upp på patientens begäran eller vid akuta situationer av andra kliniker.


 1. Klicka på [Spärr]
 2. [Ja]


Quickcall

Önskar patienten bli inringd för en bättre tid så kan man sätta upp patienten på en Quickcall lista.

Patienter på Quickcallistan kan sökas fram i Tidbok - BevakningslistaAvlista en patient

 1. Klicka på [Avlista]
 2. Välj orsak till avlistningen
 3. Klicka på [OK]

OBS! 

När man markerar en patient som avliden kommer samtliga revisioner på patienten att raderas detta gäller för samtliga kliniker inom FRENDA, försäkra dig därför om att du är HELT säker på att detta görs på rätt patient.

Om någon annan anledning anges, kom ihåg att reglera ev. ekonomi samt att manuellt plocka bort dina revisioner.Uppdatera listning
För att ändra vilken behandlare på kliniken en patient är listad hos Uppdatera listningen.
Tryck sedan [OK]Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling