Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Grunduppgifter

Här finns alla uppgifter om patienten, adress, telefonnummer, revisioner med mera.Överst i patientkortet finns FRENDAS unika patientnummer, datumet när patienten blev skapad och senast uppdaterad.Grundflöde, registrera ny patient

 1. Klicka på [Ny patient]
 2. Fyll i personuppgifter med komplett personnummer (12 siffror)
 3. Fyll i adress
 4. Fyll i telefonnummer, mobil samt e-post. För att lägga till ytterligare nummer eller e-post klicka på [+Lägg till telefon] respektive [+ Lägg till e-post]
 5. OBS! För att kunna skicka SMS-påminnelser, kallelser via SMS eller E-post meddelanden måste dessa fält vara ifyllda, knappen [Ja] vald, och patienten ha accepterat dessa kommunikationsvägar. 
 6. Avsluta med att klicka på [Spara]

Saknas fullständigt personnummer ange födelsedata och klicka i ett annat fält, tex. Förnamn, då tänds  Klicka på denna för att skapa ett reservnummer.


Personuppgifter

 1. Fyll i personnummer, om personnumret finns i SPAR så hämtas automatiskt namn och adressuppgifter, finns däremot patienten redan registrerad i FRENDA så laddas den automatiskt.  
 2. Fyll i namn, första bokstaven i förnamn, efternamn och smeknamn ändra automatiskt till versal när ,man sparar patienten.
 3. Patientens kön beräknas automatiskt utifrån personnummer men är fritt att ändra.                                                                                                                                                                                                                                                                             

        

Adress

För att kontrollera eller hämta adress på en befintlig patient klickar du knappen  [Hämta adressuppgifter från SPAR]

Det går att både behålla adress från SPAR och egen registrerad adress.

Klicka på [+ Lägg till adress] för att lägga till fler adresser
SPAR gör en slagning i folkbokföringsregistret den 1:a varje månad för att se om patienter avlidit,eller bytt adress ni får då en notifikation på startsidan.

För att ta bort en registrerad adress klickar man på det röda krysset i adressfältet.Telefon

Klicka på [+ Lägg till telefon] för att lägga till telefonnummer.


Mobilnummer och SMS

Om Accepterar SMS är valt och telefontypen är mobil så finns en kryssruta för att välja nummer som kallelser ska skickas till, detta måste vara ifyllt för att kunna välja SMS som kallelsesätt för patienten.E-post

Klicka på [+ Lägg till E-post] för att lägga till en e-postadress 


Accepterar e-post 

Om accepterar E-post är valt så finns en kryssruta för att välja e-post som kallelser ska skickas till, den måste vara ifylld för att kunna välja e-post som kallelsesätt för patienten.Bild

Här finns möjlighet att -med patientens godkännande lägga till en bild på patienten, klicka på [+] för att ladda upp en bild.Övrig information


Anteckningar

Det som skrivs i fältet anteckningar döljs automatiskt när man öppnar patientens grunduppgifter och för att se anteckningar måste man klicka på pilen så att fönstret öppnas.

Anteckningar i denna rutan blir inte en del av patientens journal.  

Önskemål

Här kan man skriva eventuella önskemål från patienten, dessa är en del av patientens journal.

Patientkategorier

Kategorierna skapar man själv i Inställningar-Kostnadsställe-Patientkategorier, dessa kan man sedan filtrera fram i revisionslistan och även se statistik på via Rapport-Statistik-Patientstatistik- PatientkategorierRevision

Här visas patientens samtliga revisioner som finns i systemet FRENDA, det gäller även eventuella revisioner hos andra FRENDA anslutna kliniker inom samma vårdgivare.

Det finns även möjlighet att lägga in patientens önskemål kring tider för såväl automatiska som halvautomatiska revisioner.Lägg till revision

Klicka på [+ Lägg till Revision]

 1. Intervall är förvalt 12 månader men går att välja fritt.
 2. Ange behandlingstid och eventuell prioritet, prio kan användas för egen sortering eller för filtrering i revisioner.
 3. Välj kallelsemetod
  • Kallelse: Patienten får kallelse enligt den valda metoden, SMS, e-post eller kallelsekort.
  • Kallelsepåminnelse: Patienten får SMS eller e-post , denna funktion är automatisk och kräver inget handhavande för att påminnelser skall gå ut. 
  • Ringer själv: Patienten väljer själv när den vill höra av sig. Det går att ta fram en lista på dessa patienter.
 4. Välj behandlare och kostnadsställe
 5. Anteckning visas i revisionslistan.
 6. Bokningstext visas i tidboken, klicka på pilen för att välja text från textbanken. 
 7. Välj behandlingstyp.
 8. Klicka [OK]

Tips: För muspekaren över revisionstiden för att se detaljer i revisionen.


Behandlingstyp och kallelsemetod är tvingande fält i dialogen.Ändra befintlig revision

Dubbelklicka på revisionstiden för att åter öppna dialogrutan.Anhörig

För att registrera en eller flera anhöriga eller god man klicka på [+Lägg till anhörig]


Registrera de uppgifter som behövs, här kan man också registrera en anhörig/god man som fakturamottagare genom att sätta en bock i rutan efter "Fakturamottagare"Övrigt

Marknadsföringskanal: Ange hur patienten har hittat er klinik, underlaget ger statistik i Rapport -Statistik - Patientstatistik - Nya patienter


STB orsak: När man anger en orsak här så får man möjlighet att använda STB på åtgärder som är STB berättigade. Genererar ett Blått S i patientlisten


Landstingsstatistik (Blåa kort samt N-tandvård): När man väljer något av alternativen för landsting så ändras fördelningen från normal till Ej FK.

Om man anger Landstingsstatistik för en patient så kommer programmet automatiskt att välja LT-Prislista om man har en sådan i sin prislista.


Intygsnummer Här anger man intygsnummer från Landsting


Frikortsnummer samt giltighetstid på detta.

Uppgifterna intygsnummer och frikortsnummer kommer med på fakturan till Landstinget.

S-Tandvård En bock i denna gör att åtgärder som läggs in inte inkluderar Försäkringskassan, detta skivs även ut på fakturan

Ekonomisk fördelning Möjlighet finns att välja ekonomisk fördelning (Normal/Abonnemang/Ingen FK-ersättning) vid behov.

Sjukresekort: Om patienten har sjukresekort kan man ange numret på detta.

EU/EES/Konventionspatient: Sätt en bock i rutan om Patienten tillhör någon av dessa kategorier.

Klickar man på frågetecknet så visas en hjälp-ruta där man kan se vilken typ av id-handling man ska begära av patienten.

Utländsk FK-id:


ID kontrollerad: Bocka i rutan vid fastställd identitet

Exkludera från SKaPa: Kryssa i denna ruta om patienten ska exkluderas från statistik till Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit.Exkludera från SKaPa FRENDA är anslutet till SKaPa och skickar statistik till skapa, om patienten önskar att detta ej skall skickas bocka i detta.

Behandlare Här ser man vilken behandlare patienten är listad hos, en patient kan endast vara listad på en behandlare åt gången. Detta genererar patientstatistik på den behandlare. 


Ny Patient

Klicka på [Ny patient] Har man en patient öppen stängs denna automatiskt.


Inaktivera en patient

 1. Klicka på [Inaktivera]
 2. Välj orsak till inaktiveringen
 3. Klicka på [OK]

OBS! 

När man inaktiverar en patient är det viktigt att komma ihåg att ta bort eventuella revisioner samt tidsbokningar eftersom dessa annars ligger kvar.
Spärra en journal 

Att spärra en journal låser journalen för andra vårdenheter om patienten begär detta.

Om man öppnar en journal utan patientens godkännande filtreras alla journalrader från andra vårdenheter bort

Journalen kan dock låsas upp på patientens begäran eller vid akuta situationer av andra vårdenheter.


 1. Klicka på [Spärr]
 2. [Ja]


Quickcall

Önskar patienten bli inringd för en bättre tid så kan man sätta upp patienten på en Quickcall lista.

Patienter på Quickcallistan kan sökas fram i Tidbok - Bevakningslista
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.