Revision (via Grunduppgifter)

Patient > Grunduppgifter


Beskrivning av det som gäller Revision och Önskemål automatisk revision. Revision registreras för att ha kontroll på patientens framtida kallelser.INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Revision

En patient kan ha flera revisioner till olika behandlare med olika kallelseintervall. De revisioner som visas i revisionsrutan är samtliga revisioner och de kan vara skapade hos andra kliniker/resultatenheter. Det går enbart att ändra/ta bort revisioner för de som är skapade inom samma klinik.


Patientens revisioner visas när patientlisten expanderas.För att se mer information om sparade revisioner, för muspekaren över revisionstiden då visas detaljerad information.


Lägg till revision

Klicka på [+ Lägg till Revision]


 1. Patient framgår med den valda patientens för- och efternamn 
 2. Intervall är förifyllt med 12 månader (och styr Startperiod för nästa revision) 
 3. Ange Behandlingstid: Antal minuter som ska bokas i tidboken 
 4. Ange Kallelsemetod*: Kallelse
  markera kallelsesätt: SMS, e-post eller kallelsekort 
 5. Välj Behandlare och Resultatenhet 
 6. Ange Anteckning, texten visas i revisionslistan
 7. Ange Bokningstext, texten visas i tidboken.
  För att välja texter från textbanken, klicka på pilen  
 8. Välj Behandlingstyp, styr färgen på bokningen i tidboken 
 9. Tryck [OK] för att spara 

*Kallelsemetod måste fyllas i för att [OK] ska aktiveras


Information om Intervall, Startperiod och Prio

 • Intervall: Hur ofta patienten ska kallas framåt i tiden. 12 månader anges när patienten ska kallas en gång per år
 • Startperiod: Anges med datum när nästa revision ska ske. Datumfältet styrs utifrån det intervall som anges för kallelsen
 • Prio: Anges 0-3, kan användas för att prioritera revisioner i revisionslistan


Kallelsemetod - Kallelse

Kallelse används för patienter som ska kallas och hanteras via revisionslistan. Tid bokas i tidboken halvautomatiskt (drag-and-drop) eller helautomatiskt, kallelse skickas till patienten enligt valt kallelsesätt.


Kallelsemetod - Kallelsepåminnelse

Kallelsepåminnelse används för patienter som själva vill kontakta kliniken för att boka tid för undersökning, men de önskar en påminnelse. Det här valet är ingen regelrätt revision. Kallelsepåminnelsen skickas automatiskt, via SMS eller e-post, enligt det intervall och tid som är registrerat. Patienter registrerade med detta val går att söka fram via Rapport > Statistik > Revisionsstatistik > Saknar revision, val Kallelsepåminnelse.


Kallelsemetod - Ringer själv

Ringer själv används för patienter som vill kvarstå som listade men önskar själva höra av sig för att boka tid. Det här valet är ingen regelrätt revision. Det finns ingen automatisk kontroll för dessa patienter. Patienter registrerade med detta val går att söka fram via Rapport > Statistik > Revisionsstatistik > Saknar revision, val Ringer själv.


Beskrivning av Kallelsesätt

 • Per SMS: Patienten får kallelse via SMS till angivet mobilnummer. Om fältet inte går att fylla i behöver patienten tillåta ”SMS utskick” 
 • Per e-post: Patienten får kallelse via e-post till angiven e-postadress. Om fältet inte går att fylla i behöver patienten tillåta ”E-post utskick” 
 • Per kallelsekort: Patienten får kallelse via kallelsekort till den adress som är angiven, kortet skrivs ut lokalt hos kliniken eller skickas ut via Centralt utskick. Om fältet inte går att fylla i finns det ingen giltig adress ifylld för patienten


Ändra befintlig revision

För att ändra en befintlig revision, dubbelklicka på revisionstiden då öppnas patientrevisionen.


Önskemål automatisk revision

Det finns möjlighet att lägga in patientens önskemål om tider. Önskemålen hanteras när automatisk kallelse används. I Tidboken vid "Sök nästa lediga tid" går det även att markera sökning utifrån patientens inlagda önskemål.


Lägg till Önskemål 

Klicka på [+Lägg till Önskemål]

Markera Veckodagar och ange tid, Från och Till. 

Tryck [OK] för att spara. 
Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling