Övrigt (via Grunduppgifter)

Patient > Grunduppgifter 


Beskrivning av det som rör rubriken Övrigt via Grunduppgifter. Här hanteras bland annat debiteringen mot Försäkringskassan och Regionen.INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Marknadsföringskanal

Marknadsföringskanal används för att ange hur patienten har hittat till kliniken. 


Tillgängliga val är Aktivitet, Akutpatient, Annonsering, Rekommendation, Remisspatient, Skyltning, Sociala medier, Webbokning eller Övrigt. Statistik återfinns via Rapport > Statistik > Patientstatistik > Nylistningar.STB orsak

STB-orsak anges för patient som är berättigade till Särskilt Tandvårdsbidrag, STB. För att patienten ska kunna nyttja sitt STB måste rätt STB-orsak vara ifylld. Patienter med STB-orsak visas med STB (blå) i patientlisten.Orsaker till STB

1100 Muntorrhet pga läkemedelsbehandling 

1300 Muntorrhet pga strålbehandling 

1500 Sjögrens syndrom 

1700 KOL och syrgas eller näringsdryck 

1900 Cystisk fibros 

2100 Ulcerös kolit 

2300 Crohns sjukdom 

2500 Tarmsvikt 

2700 Erosioner pga ätstörning el reflux 

2900 Svårinställd diabetes 

3100 Pågående dialysbehandling 

3300 Immunosuppression pga läkemedelsbehandling 

3500 Genomgången organtransplantationN/F/S-tandvård (tandhälsostatistik)

N/F/S-tandvård anges för patient som är berättigade till ersättning från sin region för nödvändig tandvård, särskilda behov (genom intyg) eller särskilt tandvårdsstöd som led i sjukdomsbehandling (intyg). När val för N/F/S-tandvård sker ändras patientens ekonomiska fördelning, från Normal till Ingen FK-ersättning. Patienter med N/F/S-tandvård visas med Region (grön) i patientlisten. 


Finns det en regionsprislista inlagd kommer den att vara förvald vid debitering.


För patient med N-/F-tandvård ska Tandhälsostatistik skickas till Socialstyrelsen för den vård som ersätts av regionen. Skicka Statistik sker antingen via Patient > Aktuell ekonomi, eller via Patient > FK, flik Tandhälsostatistik. Statistik som inte är skickad framgår på Startsidan. För S-tandvård ska ingen statistik skickas. Koder för N/F/S-tandvård

5100 F01 Svår psykisk sjukdom 

5300 F02 Parkinsons sjukdom 

5500 F03 Multipel skleros (MS) 

5700 F04 Cerebral pares (CP) 

5900 F05 Reumatoid artrit (RA) 

6100 F06 Systemisk lupus erythematosus (SLE) 

6300 F07 Sklerodermi 

6500 F08 Amyotrofisk lateralskleros (ALS) 

6700 F09 Orofacial funktionsnedsättning 

6900 F10 Kvarstående symtom efter stroke 

7100 F11 En sällsynt diagnos 

8100 N1 Särskilt boende mm 

8300 N2 Omfattande hemsjukvård 

8500 N3 Omfattas av LSS 

8700 N4 Egen bostad, omfattande 

8900 N4:2 Psykisk störning som innebär omfattande funktionsnedsättning

9100 S1 Medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet

9300 S2 Defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet

9700 S3 Tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall

9500 S4 Fullständig infektionsfrihet som medicinskt krav

9900 S5 Förändringar i munslemhinnan på grund av medicinskt behov

11000 S6 Utredning om odontologiskt samband med patientens grundsjukdom

13000 S7 Strålbehandling i örön-, näs-, mun- och halsregionen

15000 S8 Långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen

17000 S9 Patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné

19000 S10 Behandling vid extrem tandvårdsrädsla

21000 S11 Utbyte av tandfyllningar på grund av dentala material

23000 S12 Utbyte av tandfyllningar som ett led i en medicinsk rehabilitering

25000 S15 Frätskador på tänderna


Intygsnummer/Giltighetstid

Intygsnummer fylls i med det nummer patienten har erhållit, dvs det som berättigar patienten ersättning från sin region. I giltighetstid anges period [fr.o.m/t.o.m]. Intygsnumret kommer med vid utskrift av faktura till regionen.


 

Frikortsnummer/Frikort Giltighetstid

Frikortsnummer fylls i med det nummer patienten har erhållit för sitt frikort för patient-/besöksavgift. I giltighetstid anges period [fr.o.m/t.o.m] som frikortet gäller. Frikortsnummer och giltighetstid kommer med vid utskrift av faktura till regionen.Ekonomisk fördelning

Normal, Ingen FK-ersättning, Abonnemang och Asyl finns att välja.


Normal

Används när ersättning ska debiteras mot Försäkringskassan, är förvald för patienter som är 23 år eller äldre


Ingen FK-ersättning 

Används när ersättning ska debiteras mot region eller för patienter som inte är berättigade till ersättning från Försäkringskassan (t ex utländska patienter). 


Ingen FK-ersättning är förvald för patienter som inte har fyllt 23 år 


Abonnemang

Används när patient har ett frisktandvårdsavtal. I patienlisten visas Frisktandvårdsavtal (ljuslila) när detta är valt. 


Asyl

Används när ersättning ska debiteras via region för att få ersättning vid vård av asylpatient. I patientlisten visas Asyl (lila) när detta är valt. Ekonomisk ersättning hanteras som "Ingen FK-ersättning". När val Asyl görs går det att fylla i uppgifter om LMA-kort (Lagen om Mottagande av Asylsökande) och dess giltighetstid. 
Sjukresekort

Sjukresekort anges med det nummer patienten har erhållit och som berättigar till sjukresor.


EU/EES/konventionspatient och Utländskt FK-id

EU/EES/konventionspatient markeras för patient som inte har svenskt personnummer, t ex akutpatient. Välj även vilket land patienten kommer från. Utländskt FK-id ska fyllas i, via frågetecknet går det att läsa om vilken typ av ID-handling som ska begäras av patienten och vilka uppgifter som ska fyllas i. 


 


När patientuppgifter sparas, då tänds knapp [Registrera FK]. Patienten måste skapas hos Försäkringskassan för att ersättningsbegäran på akuttandvård ska kunna skickas in till Försäkringskassan.ID kontrollerad

ID kontrollerad markeras när patient har uppvisat giltiga ID-handlingar och legitimerat sig.


Exkludera från massutskick

Exkludera från massutskick markeras när patient önskar avstå från massutskick.  


 

Exkludera från SKaPa* - ej tillgängligt hos alla vårdgivare*

Exkludera från SKaPa markeras när patient önskar avstå att ingå i det statistikmaterial som skickas till SKaPa.


*Valet finns endast hos de vårdgivare som skickar statistik vidare till SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit).Medger delad journalföring* - ej tillgängligt hos alla vårdgivare*

Medger delad journalföring är förmarkerad. Det innebär att andra vårdgivare kan ta del av patientens journal om patienten väljer att lista om sig hos någon annan som också använder Frenda.  


Avmarkering av "Medger delad journalföring" sker på patientens begäran. När markeringen tas bort spärras patientens journal för andra vårdgivare och är enbart tillgänglig hos den vårdgivare som på patientens begäran har aktiverat spärren.


En aktiv spärr kan endast hävas av den vårdgivare som på patientens begäran har aktiverat den.  


*Valet saknas hos vårdgivare som tillämpar sammanhållen journalföring.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling