Hur hanteras patient med skyddad identitet?

Patient med skyddad identitet ska vid varje enskilt fall själv vara delaktig i hur dennes personuppgifter hanteras och kring beslut om hur de får användas. 


För att kunna kommunicera med Försäkringskassan och skicka ersättningsbegäran krävs ett korrekt personnummer.


  • Patienter som uppger sitt korrekta personnummer: Registrera personnummer och ange fejkat namn, inga uppgifter om adress eller telefonnummer registreras. Det går att begära ersättning från Försäkringskassan som vanligt

  • Patienter som inte vill uppge personnummer: Registrera ett reservnummer, inga uppgifter om adress eller telefonnummer registreras. Debitering måste ske med ”Ingen FK-ersättning” och patienten får betala allt själv

  • Patienter som inte vill ha någon uppgift registrerad i datorn: Upprätta en pappersjournal. Kontakta revisor/ekonomiavdelning för att kontrollera hur betalning kan hanteras

  • Patienter med ny identitet: Hanteras som vilken ny patient som helst. Det går att begära ersättning från Försäkringskassan som vanligt under förutsättning att det nya personnumret finns registrerat hos FörsäkringskassanDet finns tre typer av skyddade personuppgifter, eller skyddad identitet som det också kallas:

  1. Sekretessmarkering
  2. Skyddad folkbokföring, som har ersatt kvarskrivning
  3. Fingerade personuppgifter, som innebär att patienten får nytt namn och personnummer


Sekretessmarkering:
En sekretessmarkering är den lägre graden av skyddade personuppgifter. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Sekretessmarkeringen omfattar alla personuppgifter.
En sekretessmarkering fungerar som en varningssignal för Skatteverket och andra myndigheter om att en prövning ska göras innan uppgifterna om dig lämnas ut. Det är alltså ingen absolut sekretess. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som motsvarar hemligstämpeln på ett dokument

Skyddad folkbokföring:

Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. Vid markering för skyddad folkbokföring får man vara folkbokförd i den gamla kommunen trots att man har flyttat därifrån, eller i en annan kommun som man inte har haft någon anknytning till. De gamla adressuppgifterna tas bort och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen, och sprids därmed aldrig till andra myndigheter. En adress till Skatteverket registreras dit man får sin post.
Uppgifterna om att man har skyddad folkbokföring skickas till andra myndigheter och annan samhällsservice som man har kontakt med, till exempel sjukvården, Försäkringskassan och kommunen. Det betyder att dessa instanser kan se att man har skyddad folkbokföring

Fingerade personuppgifter:
Man kan få fingerade personuppgifter om man är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till sitt liv, hälsa eller frihet. Det innebär att man får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och ett nytt personnummer. Ansökan om fingerade personuppgifter sker hos Polisen.


Källa: Skatteverket

Klicka här för att öppna Skatteverkets information om skyddade personuppgifter

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling