Uppstart och installation av FRENDA Röntgen

En uppstart av FRENDA Röntgen består i huvudsak av två delar. Det är dels de förberedelser som användare på mottagningen behöver delta i och dels de tekniska förberedelserna som vi på FRENDA gör tillsammans med den som är ansvarig för tekniken på mottagningen, vanligtvis en lokal IT-tekniker. Den här artikeln är uppdelad i en del som beskriver de moment som är aktuella för användare på mottagningen och en del som beskriver de uppgifter som är aktuella för en IT-tekniker.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 • Uppstart för användare på mottagningen
 • Uppgifter för IT-tekniker
 • Installationsanvisningar FRENDA Röntgen och FRENDA Backup


Observera!

 • Öka aldrig exponeringen för att justera bilder i FRENDA Röntgen. I FRENDA Röntgen finns avancerade verktyg för bildjusteringar. Under er uppstart kommer vi hjälpa er med inställningar för korrekt bildkvalitet.
 • Du bör aldrig ta kliniska bilder på testpatienter i FRENDA Röntgen.


Uppstart för användare på mottagningen

En uppstart för dig som är användare eller ansvarig för en mottagningen består av en del moment som du kommer få hjälp av FRENDA med att genomföra. Vi kommer att boka in ett par tillfällen tillsammans med dig som syftar till att säkerställa att ni får en smidig övergång till FRENDA Röntgen. De tillfällen vi kommer genomföra är följande:

 1. Uppstartsmöte
  Just nu är det kö för att få börja med FRENDA Röntgen. När det blir din tur i kön kommer du att få ett mejl från oss med en länk som du kan använda för att boka in ett uppstartsmöte med oss. Ett uppstartsmöte sker över telefon och då går vi igenom hur en uppstart går till, ser till att vi har rätt information om er röntgenutrustning och bokar in tider för de moment som ingår i uppstarten. I normalfallet tar det ca 6 veckor från ett uppstartsmöte tills dess att ni kan börja använda FRENDA Röntgen på mottagningen. Tidsåtgång: cirka 30 minuter

 2. Teknikkontroll
  Här går vi igenom så att installationen av röntgen stämmer med mottagningens önskade arbetssätt. Vi ser gärna att ni har tillgång till utrustning som kan användas för att jämföra bildkvaliteten mellan FRENDA Röntgen och ert tidigare röntgenprogram. Exempel på sådan utrustning är en aluminiumtrappa eller en mobiltelefon. Det viktiga är att man kan se tydliga kontraster i objektet man utsätter för röntgenstrålning och därmed kvalitetssäkra bildkvaliteten. En teknikkontroll sker ca 3-4 veckor efter ert uppstartsmöte. Notera att ni kan börja testa funktionaliteten på egen hand i programmet direkt efter att teknikkontrollen är genomförd genom att använda testpatienter (Förslagsvis Wilhelm Röntgen 190003272812). Observera! FRENDA Röntgen behöver vara installerat på mottagningen innan en teknikkontroll kan genomföras (er IT-tekniker bör hjälpa er med installationen). Tidsåtgång: cirka 45 minuter

 3. Utbildning
  Grundutbildningen i FRENDA Röntgen utförs genom FRENDAs digitala utbildningsplattform. Utbildningen beräknas ta cirka 60 minuter och behöver genomföras innan startdagen. Varje medarbetare på kliniken registrerar ett eget konto på utbildningsplattformen och kan således utföra utbildningen när det passar. Tidsåtgång: cirka 60 minuter

  Startdag
  Det enda momentet som innebär ett produktionsstopp på mottagningen. På er startdag behöver ni sätta av 30 minuter för alla som ska använda FRENDA Röntgen. Under detta tillfälle kommer en utbildare från FRENDA Röntgen att ringa upp er och svara på frågor och funderingar inför uppstarten. Efter samtalet tar ni alla nya bilder i FRENDA Röntgen. Konvertering av era tidigare bilder har ännu inte skett så dessa ligger fortsatt kvar i er tidigare röntgenlösning. Tidsåtgång: 30 minuter

 4. Validering
  Cirka en vecka efter er startdag genomför vi en validering över telefon och fjärruppkoppling. Då kontrollerar vi hur den första tiden med FRENDA Röntgen fungerat och fångar upp eventuella svårigheter och önskemål från mottagningen. Vi kontrollerar även så att bildkvaliteten når upp till mottagningens förväntningar och hjälper till med eventuella justeringar. Ni på mottagningen får godkänna valideringen och först efter att vi har dokumenterat ert godkännande påbörjar vi konverteringen av era tidigare bilder till FRENDA Röntgen. Tidsåtgång: cirka 45 minuter

 5. Konvertering
  När valideringen är godkänd hämtar vi på FRENDA hem en aktuell kopia av er röntgendatabas via de backup-verktyg som er IT-tekniker har hjälpt er att installera. När vi har hämtat hem all er data påbörjar vi konverteringen av era tidigare bilder. När konverteringen är utförd kontaktar vi er på mottagningen för att genom ett stickprov på ca 10-20 patienter verifiera att det ser korrekt ut och stämmer överens med hur det såg ut i ert föregående röntgensystem. Beroende på mängden bilder och data kan detta moment ta olika lång tid, i vissa fall kan det dröja någon vecka innan konverteringen är klar. När alla bilder har konverterats över meddelar vi er och er uppstart är klar! Mer information kring konverteringsprocessen hittar du på följande sida: Konverteringsprocessen - FRENDA Röntgen.

Uppgifter för IT-tekniker

 1. Mejl med instruktioner
  När din kund har kommit överens med FRENDA om att påbörja en uppstart av FRENDA Röntgen kommer vi skicka ett mejl med instruktioner till dig på den mejladress som din kund angivit för oss. I mejlet kommer de uppgifter som din kund önskar hjälp med framgå. I mejlet får du också information om deadlines för uppgifterna, dessa deadlines är baserade på tider som vi har bokat in med kunden. Slutligen innehåller ditt mejl också ett förslag på mötestid för en teknikgenomgång. Bekräfta gärna den föreslagna tiden genom att svara på mejlet som vi har skickat till dig. Alternativt boka om din tid via den webbokning som vi länkar till i mejlet. Observera dock att teknikgenomgången måste genomföras innan dess att vi har bokat in teknikkontroll med användare på mottagningen. Din deadline för teknikgenomgång med oss kommer att framgå i det mejl vi skickat.

 2. Teknikgenomgång med tekniker
  Som ett första steg vill vi ha ett telefonmöte med dig för genomgång av den tekniska miljön för mottagningen rörande datorer, nätverk, röntgenutrustning samt tidigare röntgensystem. Vi gör gemensamt en bedömning av hur tidskrävande införandet av FRENDA Röntgen kommer att vara, både för dig som tekniker och för oss som leverantör av tjänsten. Det kan bli aktuellt att uppdatera drivrutiner i samband med införandet av FRENDA Röntgen. För att du som tekniker ska vara förberedd på detta är det viktigt att du har koll på vilka supportavtal som mottagningen har gällande röntgenutrustningen. Under genomgången får du information om de uppgifter som kund önskar din hjälp med att utföra och de deadlines som gäller för dessa uppgifter.

 3. Installation av FRENDA Röntgen
  Du som tekniker installerar FRENDA Röntgen på samtliga datorer där mottagningen vill ha tillgång till det. Du ser också till att göra de initiala inställningarna och verifierar att FRENDA Röntgen går att öppna från journalsystemet. Du kommer behöva tillgång till användare på mottagningen och deras inloggningskort för att kunna logga in i journalsystemet och göra de inställningar som krävs där. Installationsanvisningar hittar du längst ner på denna sida. Eventuella utmaningar vid installationen sammanställs och skickas till FRENDA genom att svara på det mejl med instruktioner som du fått. Observera att installationen av FRENDA Röntgen måste vara genomförd innan vi kan genomföra en teknikkontroll med mottagningen (se beskrivning under rubriken uppstart för användare på mottagningen).

 4. Installation av FRENDA Backup
  För att förenkla överföringen av mottagningens röntgendatabas till oss på FRENDA för konvertering ska du som tekniker installera backup-klienten FRENDA Backup och där peka ut alla de mappar där bilder som ska konverteras från föregående röntgenlösning finns. På så sätt kan vi på FRENDA när det bli dags för konvertering trigga en backup och hämta hem datan på ett effektivt sätt. Installationsanvisningar för FRENDA Backup hittar du längst ner på denna sida. I det mejl med instruktioner som vi skickat till dig framgår vilka uppgifter du ska använda för att skapa ett konto för FRENDA Backup.

 5. Bekräfta Installation av FRENDA Röntgen och FRENDA Backup
  När du har installerat FRENDA Röntgen och FRENDA Backup samt pekat ut mottagningens röntgendatabas i backup-verktyget bekräfta gärna detta genom att svara på det mejl med instruktioner som du har fått av oss (steg 1 ovan).

FRENDA Backup

FRENDA Backup installeras för att ladda upp klinikens röntgendata till FRENDA. Detta är enda sättet för FRENDA att få tillgång till klinikens data för att kunna genomföra en konvertering från deras tidigare röntgensystem till FRENDA Röntgen. En fullständig uppladdning behöver vara genomförd innan startdagen för att säkerställa en smidig konverteringsprocess. Är inte detta gjort riskerar konverteringen att fördröjas och kliniken blir beroende av sin server för att se gamla röntgenbilder under längre tid än nödvändigt.


FRENDA Backup används enbart i syftet att tillgängliggöra data för FRENDA inför en konvertering. Det kan inte användas som en backup-tjänst och det ersätter inte befintliga backup-tjänster.


Installationsanvisningar FRENDA Röntgen och FRENDA Backup

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling