Konverteringsprocessen - FRENDA Röntgen

I denna artikel går vi igenom vår process för att konvertera bilder från ert tidigare röntgensystem till FRENDA Röntgen. Konverteringsprocessen påbörjas i samband valideringen cirka en vecka efter uppstart och slutförs efter att ni godkänt vår testkonvertering. Tiden däremellan varierar beroende på tidigare röntgensystem samt storlek på röntgendatabasen.


 1. Validering
  Cirka en vecka efter er startdag genomför vi en validering tillsammans med någon från kliniken. Vid detta tillfälle säkerställer vi att ni arbetar fullt ut i FRENDA Röntgen och därmed inte tar några nya bilder i ert tidigare röntgensystem, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna påbörja konverteringen. Skulle det av misstag tas bilder i det tidigare röntgensystemet efter detta tillfälle bör ni importera dessa manuellt till FRENDA Röntgen då vi inte kan garantera att de inkluderas i konverteringen.
 2. Tillgång till röntgendata
  Efter godkänd validering startar vi en sista uppladdning av er röntgendata via verktyget FRENDA Backup. I detta skede bör FRENDA Backup redan vara installerat på servern med rätt data utpekat och fullständigt uppladdat minst en gång. För mer information samt installationsanvisningar, klicka HÄR.
 3. Konvertering
  När vi har åtkomst till komplett data kan vi påbörja konverteringen av bilderna till FRENDA Röntgen. Beroende på röntgensystem är denna process olika komplex och därför varierar tiden från påbörjad till slutförd konvertering mellan systemen.
 • Testkonvertering
  För att försäkra oss om att ni blir nöjda med konverteringen genomför vi först en testkonvertering på cirka 10 patienter där ni ges möjlighet att granska bilderna på dessa patienter i FRENDA Röntgen och jämföra med motsvarande patienter i ert tidigare röntgensystem. På så vis säkerställer vi tillsammans med er hjälp att alla bilder blivit konverterade samt att de är av adekvat kvalitet.

  OBS! Bilderna som konverteras är råbilderna, dvs. bilderna utan eventuell behandling som gjorts i ert röntgensystem. Det innebär att om det gjorts en automatisk bildförbättring i ert tidigare system eller om ni manuellt justerat bilderna kommer dessa förändringar inte med i konverteringen. Upplever ni detta som en försämring kan vi göra motsvarande bildförbättringar i FRENDA Röntgen för att uppnå liknande resultat.
 • Slutförande
  Efter vi fått ett godkännande av testkonverteringen slutför vi resten av konverteringen, vilket vanligtvis tar 1–2 arbetsdagar från denna punkt. Bilderna kommer då successivt in till FRENDA Röntgen och ni kan arbeta precis som vanligt under tiden. När konverteringen är klar får ni en bekräftelse i startärendet.

Tidsåtgång


Beroende på vilket röntgensystem ni tidigare använt tar det olika lång tid att konvertera och
kan ibland vara svårt att förutsäga exakt hur lång tid det tar. Normalt gäller följande:


2–3 veckor
CDR Dicom
DentalEye
Imagebank
Onepix Sidexis
Romexis
VixWin

3–4 veckor
Cliniview
DentalMind
Digora


Det finns många variabler som kan påverka komplexiteten i konverteringen och därför ska tidsåtgången enbart ses som ett estimat. En konvertering kan ta både kortare och längre tid än vad som anges ovan. För att den uppskattade tidsåtgången ska vara rättvisande behöver följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • En godkänd validering har genomförts
 • Vi har åtkomst till komplett data
 • Databasstrukturen är av normal standard för det aktuella systemet

Vad konverteras

Vi konverterar det röntgendata som laddats upp till FRENDA Backup. Det är därför av stor vikt att rätt data laddas upp. Detta ansvarar er lokala tekniker för tillsammans med er.
För att bilderna ska konverteras till rätt patient i FRENDA Röntgen krävs att:


 • Patienten har fullständigt svenskt personnummer i ert tidigare röntgensystem
 • Patienten finns i FRENDA

Bilder på patienter som inte uppfyller ovan kriterier filtreras bort och kommer inte konverteras till FRENDA Röntgen. Detta då vi inte kan garantera patientsäkerheten. En mapp med bilderna finns att tillgå om ni önskar importera dem manuellt. Meddela oss i det fallet så skickar vi dessa via Medspace.Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling