Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Revision

Revisionslistan öppnas till höger om tidboken och ser ut som följer. I detta avsnitt kommer ni kunna läsa om hur man kallar patienter, både halv- och helautomatiskt. Om listan är för smal så kan man "ta tag" i vänsterkanten och dra den över sidan för att bredda den.Högst upp väljs behandlare för revisionerna sedan väljer man mellan vilka datum man vill se och eventuell prio eller patientkategori.


Kalla patienter från revisionslista

 1. Välj ”Revision” under meny "Tidbok", listan visas till höger.
 2. Välj ”Behandlare”, ”period” och eventuell Prio, eller Patientkategori klicka på [Visa].
 3. Boka en patient genom att ta tag i patienten med vänster musknapp och dra den till vald tid i tidboken sk. ”Drag and drop”.

De patienter som har fått en tid finns nu i tidboken och under ”Bokade, ej kallade” och får ett rött R i tidboken enligt bilden nedan.
De som är bokade men ej kallade hamnar i listan ”Bokade, ej kallade”Längst ner under ”Bokade, ej kallade” finns det två knappar.Skicka kallelser - Kallelsekort skrivs ut, SMS eller e-post skickas beroende på förvalt kallelsesätt. Välj ”Producera kallelsekort till samtliga” för att de som valt kallelse via sms och e-post även ska få ett kallelsekort.

Sätt som kallad - Om ni kallar era patienter via tex. telefon så kan man klicka på [Sätt som kallad] som visar att patienterna du valt i listen är kallade på annat sätt.

En patient som är kallad får ett Vitt R i blå ruta i tidboken.När kallelserna är klara och skickade finns de under ”Bokade & kallade”, där det finns möjlighet att skicka kallelser igen.Klickar man på det lilla plusset till vänster om raden visas alla patienter som är kallade den tiden.

Om man högerklickar på en revision i listan för ”Ej bokade” får man fram en meny med fyra val.Ta bort från urval - Tar bort revisionen från sökningen. 

OBS! Revisionen raderas inte utan döljs för just det urvalet du har framme, gör man en ny sökning får man fram revisionen igen.

Till journal - Öppnar journalen för vald patient till revisionen.

Till ekonomi - Öppnar patientens ekonomi.

Exportera till excel - Skapar ett excelark med alla revisioner som visas i urvalet.


Längst ner under ej bokade finner man även två stycken knappar.


Sök revisionstid - Öppnar upp fönstret ”Sök ledig tid”. 1. Välj från vilket datum sökningen gälla.
 2. Fyll i behandlingstid i minuter.
 3. Man kan välja om det gäller en Pridebokning, tryck på  s=sköterska, t=tandläkare,  h=hygienist, i=injektion 
 4. Kryssa för vilka behandlare som sökningen gäller. 
 5. Klicka på [Sök nästa] för att få fram nästa lediga tid, den föreslagna tiden kommer att visas i rutan längst ned. Om den inte passar klicka på [Sök nästa] igen för att få nästa lediga tid, därefter kan man klicka på [Föregående] för att gå tillbaka till tidigare föreslagen tid.
 6. När man fått en tid som passar, klicka på [OK].
 7. Bokningsdialogen öppnas då för att slutföra bokningen.


Centralt Utskick
Central utskick är en tjänst där kallelsekort skrivs ut, kuverteras, frankeras och postas av en central tjänst. Detta besparar er på kliniken all hantering av kallelsekort enligt tidigare beskrivning.  Tjänsten är aktiverad per automatik för alla att ta del av (ingen inställning behöver göras för att den skall fungera).
Man kan ej använda tjänsten närmre än en vecka innan tiden.
Kallelsen skickas med B-post som normalt tar 2-3 dagar att levereras
För att använda tjänsten: 
Bokar man patienter som vanligt, 
Innan man klickar på [Skicka kallelser] Fyll i bocken
sedan klickar man på [Skicka kallelser]
De kallelser som försvinner ur listan (precis som vanligt) är de som blivit kallade. 
Kostnaden är lägre än priset för inköp av kallelsekort, kuvert , och frankering. Samt är tidsbesparande för er på kliniken, för priser hänvisas till gällande prislista.Automatiskt kallelse

Automatisk kallelse - Öppnar fönstret ”Automatisk kallelse”, söker fram lediga tider för alla aktuella revisioner i urvalet. (För att ställa in automatisk kallelse, se Inställningar--Tidbok-Behandlare) 1. Välj mellan vilka dagar sökningen gäller. OBS max 3 månader.
 2. Kryssa i för vilka behandlare sökningen gäller.
 3. Klicka på [Sök]

En text visas som talar om hur många tider som hittades och kan bokas för alla revisioner.Snabbkallelse

Snabbkalleser är en kallelse avsedd för att snabbt och enkelt kunna kalla en patient eller sätta upp dom för en framtida kallelseutskrift.
I Patientlisten kan man se en patients kallelse, denna kallelse kan dras ner i tidboken "drag and drop"


När denna sitter i tidboken får kallelsen ett rött "R" för att indikera att man inte skrivit ut kallelsen eller kallat patienten.
Om detta görs när patienten står framför dig eller via telefonen så kan man högerklicka och klicka på [Sätt som kallad]

Men det går också bra att sätta upp den i tidboken längre fram och sedan kalla patienten tillsammans med patienter som lagts in via Manuell eller Automatisk kallelse.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.