Bokade & kallade - Historik på kallelseutskick

Tidbok > Revisioner > Flik Bokade & kallade


Bokade & kallade är den flik som används för att ta fram historik på tidigare skapade kallelser för vald/valda behandlare inom ett valt datumintervall.


INNEHÅLLSFÖRTECKNINGBehandlare

De behandlare som visas i behandlarlisten är de som kan väljas. Behandlare presenteras i bokstavsordning. Förvald behandlare är inloggad användare. Det går att välja en, fler eller alla behandlare. Vid fler behandlare är visningen på behandlarvalet "Fler behandlare".


Datumintervall

Period från och till anges med datumintervall för skickade kallelser. Den förvalda perioden är dagens datum eller är det datumintervall som har valts i flikarna Ej bokade/Bokade, ej kallade.


Visa

Knapp [Visa] används för att ta fram skickade kallelser enligt urval.


Skicka igen

Knapp [Skicka igen] används för att skicka om samtliga kallelser på nytt.


En följdfråga visas:


Visa innehåll i Skickad kallelse

Tryck på [+] till vänster om datum, då visas vilka patienter som kallades och vilket kallelsesätt som användes.  • Blått kuvert: Kallelse via kallelsekort
  • Grönt kuvert: Kallelse via kallelsekort genom Centralt utskick
  • @: Kallelse via e-post
  • Telefon: Kallelse via SMS


Saknas skrivarikon då har "Sätt som kallad" använts, dvs kallelsen är manuellt ställd till Kallad.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling