Bokade, ej kallade - Skapa kallelser

Tidbok > Revisioner > Flik Bokade, ej kallade


Bokade, ej kallade är den flik som används för att skapa kallelser till behandlare inom ett valt tidsintervall för preliminärt bokade tider, dvs tider med rött R.


INNEHÅLLSFÖRTECKNINGBehandlare

De behandlare som visas i behandlarlisten är de som kan väljas. Behandlare presenteras i bokstavsordning. Förvald behandlare är inloggad användare. Det går att välja en, fler eller alla behandlare. Vid fler valda behandlare är visning på behandlarvalet "Fler behandlare".


Datumintervall

Period, från och till anges med datumintervall som kallelser ska skickas för dvs där patienter har preliminärbokade tider. Den förvalda perioden är dagens datum eller är det datumintervall som har valts i flikarna Ej bokade/Bokade & kallade.


Visa

Knapp [Visa] används för att ta fram preliminärt bokade tider enligt urval.


Välj alla

Knapp [Välj alla] används för att markera samtliga patienter i listan.


Använd centralt utskick

Markeras [Använd centralt utskick] då skickas kallelsekort via Centralt utskick.


  • För att brevet ska hinna fram i tid är Centralt utskick endast tillgängligt sju (7) dagar innan bokad tid
  • En kallelse skickad med Centralt utskick går inte att ångra


Centralt utskick tillhandahålls i Frenda där utskick av t ex kallelsekort hanteras av en utskriftstjänst. Utskriftstjänsten skriver ut, kuverterar i fönsterkuvert och skickar brevet till patienten. För tjänsten debiteras/faktureras månadsvis för antal utskrifter per månad.


Skriv ut kallelsekort till samtliga

Markeras [Skriv ut kallelsekort till samtliga] skrivs kallelsekort ut för samtliga bokningar. Det kallelsesätt som är valt på revisionen kommer att bortses från och kan användas vid de fall e-post eller SMS inte fungerar.


Sätt som kallad

Knapp [Sätt som kallad] används för att ställa om samtliga bokningar i listan till kallade (blåa R). När det valet används kommer INGA kallelser att skickas till patienter, dvs det förutsätter att patienter är kallade på annat sätt än det som är valt på revisionen.


Ett varningsmeddelande visas:


Skicka kallelser

Knapp [Skicka kallelser] används för att kalla patienter enligt det sätt som är valt på revisionen.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling