Ej bokade - Revisionslista

Tidbok > Revisioner > Flik Ej bokade


Ej bokade är den flik som är förvald när Revision öppnas. Här tas revisionslista fram för de patienter som ska kallas inom vald period.


Revisionslistan används för att boka in kallelser. Det går att dra ut revisionen i tidbok på valt datum i Tidboken, patienten blir markerad som bokad, ej kallad (rött R). Det går även att skapa automatisk kallelsebokning och låta FRENDA boka in tider i Tidboken.


Det är även möjligt att boka in en revision direkt via den utökade Patientlisten. Tid bokas genom att dra ut revisionen till önskad tid i Tidboken.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 Behandlare

De behandlare som visas i behandlarlisten är de som kan väljas. Behandlare presenteras i bokstavsordning. Förvald behandlare är inloggad användare. Det går att välja en, fler eller alla behandlare. Vid fler behandlare är visningen på behandlarvalet "Fler behandlare".


Datumintervall

Period, från och till anges med datumintervall för att presentera revisionslista för vald period. Den förvalda perioden är dagens datum.


+ Sökalternativ

Tryck på [+ Sökalternativ] så öppnas filtreringsval


 • Född från/till: Anges med födelseår från och till för att filtrera på patienters ålder
 • Prioritet: Används för att filtrera på revisioners prioritet. Till en revision är det möjligt att ange prio: Ingen, 1, 2 eller 3
 • Patientkategori: Används för att filtrera på patienters patientkategorier inlagda via Grunduppgifter. Finns det inga upplagda patientkategorier, då visas inte detta urval
 • Behandlingstyp: Används för att filtrera på revisioners behandlingstyp (enligt de behandlingstyper som finns i Tidboken)


Sök inom

Sök inom Aktuell resultatenhet eller Hela kliniken finns som val hos Kliniker som har flera resultatenheter. Valet kan då vara användbart t ex när tandhygienist delas mellan fler resultatenheter och för att få fram samtliga revisioner för vald period eller för att begränsa urvalet enbart till vald resultatenhet.


Visa

Knapp [Visa] används för att ta fram revisionslista enligt urval.


Ta fram revisionslista

 1. Välj Behandlare
 2. Ange Period, från och till
 3. Välj eventuellt Sökalternativ
 4. Tryck [Visa]


Listan som presenteras är samtliga revisioner enligt urval. Den innehåller följande kolumner:


Vid fler behandlare visas även kolumn för vilken behandlare revisionen avser.


Kolumnerna som presenteras i listan går tillfälligt att ändra ordningen för. Det sker genom att klicka på kolumnrubriken och dra kolumnen till den plats som önskas.


Boka patienter

Bläddra fram i Tidboken där patienter ska bokas.


Dra ut patient från revisionslistan till önskad tid i Tidboken. Tiden som visas i Tidboken får ett rött R, dvs är en preliminär tid.


För automatisk kallelsebokning, se nedan.


Välj alla

Knapp [Välj alla]


Högerklicksmeny


Vid högerklick i listan går det att redigera aktuell revision, öppna journalen eller ekonomin för patienten.


Listan kan Visas i Excel eller Exporteras till Excel.


Vid [Välj] markeras patient.


Ta bort valda från urval

Knapp [Ta bort valda från urval] används för att tillfälligt ta bort markerade/valda patienter från listan. Vid [Visa] kommer patienter tillbaka till listan. Det kan användas för patienter som inte ska kallas vid det aktuella tillfället.


Automatisk kallelse

Knapp [Automatisk kallelse] används för att boka tider automatiskt i tidboken. För att kunna använda funktionen behöver det finnas schemablock som tillåter automatisk kallelse.


 1. Markera patienter som ska ingå i kallelsen
 2. Tryck [Automatisk kallelse]
 3. Ange datum: Från/Till
 4. Tryck [Sök]
   
 5. För att boka tider, tryck [OK]


Sök revisionstid

Knapp [Sök revisionstid] används för att söka nästa lediga tid i Tidboken för markerad patient.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling