Journal

I FRENDA är journalen och ekonomin separerade för att förenkla hanteringen vid registreringen och eventuella korrigeringar.De olika valen av menyerna för Status, Fynd, Behandling och Epikris är samlade i ett fönster som
öppnas genom att högerklicka på "Mun" eller tand/tänder/rotytor/rotkanaler för att underlätta registreringen.


Den samlade menyn ser olika ut beroende på var man klickar, mun, yta, heltand, rotkanal och rotyta. För att underlätta statusregistreringen kan flera ytor, tänder, rötter eller rotytor med samma typ av registrering utföras samtidigt.
Det är dock inte möjligt att blanda dessa, det vill säga markera en rot och en yta på samma tand, då visas ett felmeddelande där ett aktivt val måste göras.

Välja tanduppsättning

Första gången man går in i journalen på en ny patient så får man välja tanduppsättning .
Om patienten är yngre än 12 föreslås Primär annars föreslås Permanent.


I ett permanent bett har man möjlighet att ändra en permanent tand till primär, i de fall man har ex. en persisterande mjölktand.
Markera den tand du skall göra Primär (5:a till 5:a)
Högerklicka, välj Status, och Gör Primär
På samma sätt kan du ändra om du råkat göra fel val, markera de primära tänderna och molarer som är permanenta, välj Status , och Gör Permanent


Markera och avmarkera tänder eller ytor


Klicka på en yta på en tand eller precis bredvid tanden för att göra en heltandsregistering, det fungerar också utmärkt att göra heltandsregisteringar trots att en yta är vald.

För att markera flera ytor så går det att hålla in vänster musknapp och ”måla” ytorna som skall journalföras och även att markera flera ytor på flera tänder på samma gång.

För att avmarkera ytor så klickar man ytterligare en gång på ytorna som är markerade eller använd knappen [Rensa markering].


Visa heltand

För att även visa buckalytor på tanden så kan man klicka på knappen [Visa heltand]Registrera journal för helmun

  1. Högerklicka på knappen [MUN] i mitten av bettet.

    2, Välj önskad typ Fynd , Behandling eller Status

    3. Välj önskad kategori, Anestesi, Bettfysiologi etc.    4. Skriv in valfri text eller använd fraser från textbanken

    5. Skriv en Epikris under fliken epikris

    6. Lägg till ev. Debitering instruktion nedan.

    7. Klicka på [OK]


Registrera Behandling/Fynd/Status för Yta,Heltand, Rot, och Rotyta


Markera yta och högerklicka, meny för yta och heltand visasMarkera vid sidan av tanden och högerklicka, meny för heltand visas

Markera rotkanalen och högerklicka, menyn för rot och heltand visas


Markera rotyta och högerklicka, menyn för yta och heltand visas
Filtrering av journaltext

I det grå fältet ovanför journaltexten finns filtreringsmöjligheter för Status, Fynd, Behandling och Epikris.

Det finns dessutom en fritext sök till vänster för att söka efter enskilda ord i journaltexten och utöver detta kan man klicka på de respektive rubrikerna för att sortera dessa.

 


Journalutskrift

För att skriva ut journalen klicka på skrivarikonen till höger om filterknapparna och välj intervall.

FRENDAS journal är inte i kronologisk ordning, därför är valet kronologisk ordning (äldst först) förvalt.Formatera journaltext

För att formatera texten i journalen högerklicka på den aktuella raden och välj formatera.

Här finns möjlighet att göra texten fetstil eller kursiv och/eller ändra färg på hela raden.

Denna formatering kan tas bort genom samma manöver det vill säga högerklick, formatera och klicka bort bocken eller ändra färgen till Vit.

Det är möjligt att formatera mer än en rad åt gången genom att hålla inne CTRL på tangentbordet och markera de raderna du vill formatera


Registrera journalanteckningar och debitering samtidigt


Journal och ekonomi är separerat i FRENDA men med möjligheten att registrera dom samtidigt.

  1. Välj önskad behandling.
  2. Välj Text.
  3. Välj tillstånd och åtgärd i fältet ”För debitering”, debiteringen läggs automatiskt över på höger sida "Tillagda debiteringar". Du kan också justera beloppet samt ta bort hela debiteringen med ”Krysset”.
  4. Klicka på knappen [Ok och Ny] för att registrera fler debiteringar i samma text.    5. Klicka på [OK] när text och registrering är klar


En Journalanteckning är öppen för redigering fram till den signeras eller till och med 23:59 dagen efter registreringen.


Redigera en osignerad icke förfallen text

Redigera raden genom att dubbelklicka på texten så öppnas snabbredigeringen eller högerklicka och välj redigera för att öppna redigeringsfönstret

När texten är redigerad var noga med att stänga redigeringsläget genom att trycka på [Enter] på tangentbordet eller utanför redigeringsområdet för att texten ska sparas.Signera journalrad


Högerklicka på journalrad, välj signera ,för att signera vald rad eller, signera alla för att signera alla osignerade rader detta gäller per behandlare.TLV Kunskapsstöd

FRENDA har en koppling till ”TLV:s Kunskapsstöd” i journalen vid registrering av ”Behandling”

Välj ”Tillstånd” och klicka på ”TLV” så hamnar du på valt tillstånd i TLV:s kunskapsstöd.

Valet finns också att klicka på TLV-i konen och hamna på TLV:s kunskapsstöd utan förvalt tillstånd

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling