Röststyrning Journal - Fynd/Status

Patient > Journal


Röststyrningen ingår i Frenda. I början krävs det övning att få in rytm och hastighet, men när det är gjort så kommer allt att flyta på. 


Röststyrningen fungerar både i journal och parodjournal. Röststyrningen i journalen är tänkt att användas för registrering av status och fynd. Det går även att registrera status och fynd från parodjournalen, men det går inte att göra parodregistreringar från journalen. 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Förutsättningar

Att headset är installerat och röststyrning är aktiverad. Läs mer här: Röststyrning


Tandposition

Det är tandposition (ej tandnummer) som anges eftersom tänder kan ha flyttat på sig. 


Exempel:

12 anges med "Ett-Två"

17-14 anges med "Ett-Sju till Ett-Fyra"


Ytor

Palatinal, Lingual, Buckal och Ocklusal markerar alla motsvarande ytor. För en mer noggrann registrering på ytor fungerar även nedanstående alternativ.


Distobuckal

Mesiobuckal

Mesiopalatinal

Distopalatinal

Mesiolingual

Distolingual

Ocklusalmesial

Ocklusaldistal

Buckalcentral

Lingualcentral

Palatinalcentral


Registrering av flera ytor samtidigt går att göra på två sätt med vissa undantag:

  1. Ange Ytnamn t ex mesial/ocklusal/distal = förordas
  2. Ange Bokstäver t ex M O D (med risk för feltolkning)


För att registrera alla ytor på en tand anges "Allt" eller "Alla".


Undantag för bokstaveringssätt är:


Starta röststyrning

För att påbörja röststyrning i journalen, tryck [Starta röststyrning].Röstinmatning

Det är viktigt att röstkommandon anges i rätt ordning för att registrering ska fungera.

Ange Tandposition - Yta (om det behövs) - Fynd/Status


Exempel:

17 - Saknas

13 - Buckal - Intitialkaries 2

23 - Distal - Komposit

46 - Brostöd

47 - Broled


Övriga Röstkommandon

  • Ångra: Ångrar senaste inmatning. Kan upprepas för att backa inmatningar
  • Paus/Pausa: Programmet pausas, reagerar på Start/Starta
  • Start/Starta: Programmet aktiveras efter paus
  • Röst på/Röst av: Slår på/av röstfeedback


Beroende av vilket röstkommando som används känner Frenda automatiskt av om det är status eller fynd.


Registrering Heltand

Ange Tandposition - Statustyp/Fyndtyp


Exempel:

26 - Brostöd

25 - Implantatkrona (två journalrader skapas, en för implantat och en för krona)


Registrering Mun

Vid registrering av Mun-Status behöver röstkommando Status anges före statustyp.


Exempel:

Mun - Status - Bettfysiologi

Mun - Status - Oralmedicin

Mun - Status - Ortodonti

Mun - Status - Profylax

Mun - Status - Parodontologi


Vid registrering av Mun-Fynd räcker det att ange Mun och fyndtyp.


Exempel:

Mun - Kirurgi

Mun - Röntgen

Mun - Övrigt


Registrering Yta

Ange Tandposition - Yta - Status/Fynd


Initialkaries

Initialkaries D1 och D2 kan även anges med "Inititalkaries-Ett" resp "Initialkaries-Två". Det går även att säga D-1, D-2 och D-3.


Exempel:

26 - Distal - D2 - alt Initialkaries-två

37 - Ocklusaldistal - D två


Erosion

Erosion anges med E-1, E-2 eller E-3.


Exempel:

16 - Ocklusal - E1


Registrering Rot

För endodonti räcker det med att ange Pulpit, Nekros osv.

Börja med att ange Position - Specifik rot - Status/Fynd


Exempel:

Rot - 47 - Mesial - Pulpit

Rot - 36 - Distal - Fraktur


Registrering Rotytor

Ange Rotyta - Position - Specifik rotyta - Status/Fynd.

För att fortsätta registrera rotytor då måste röstkommando rotyta anges varje gång till skillnad från normal ytregistrering. 


Exempel:

Rotyta - 22 - Buckal - D1


Registrering Ändra tandposition

Ange Flytta - Position - Riktning (distal/mesial).


Exempel:

Flytta - 37 - Mesial


Registrering Tanderuption

Ange Tand - Position - Eruptionsstatus

Notera att det inte går att registrera eruption från parodjournalen.


Exempel:

Tand - 44 - Permanent


Registrering Flera tandregistreringar

Heltandsstatus och Heltandsfynd kan endast registreras på flera tänder i samma kvadrant.

Ange Tand - Position till position - Status/Fynd


Exempel:

Tand - 47 till 44 - Protestand


Övningsexempel


Röst på


Ett-Åtta - Saknas


Ett-Sju - Brostöd


Ett-Sex - Broled


Ett-Fem - Broled


Ångra


Ett-Fem - Brostöd


Ett-Fyra - Krona


Ett-Tre - Implantatkrona


Tand - Två-Ett till Två-Fem - Protestand


Två-Sex - Buckal - Amalgam


Två-Sex - M O D - Amalgam


Två-Sju - Saknas


Flytta - Två-Åtta - Mesial


Rot - Två-Sju - Mesiobuckal - Rotfylld


Fyr-Fyra - Trauma


Fyr-Sju - Ocklusal - Manifestkaries


Fyr-Sex - Buckal - Sekundärkaries


Fyr-Åtta - Mesiolingual - Initialkaries-ett


Rot - Fyr-Åtta - Distal - Nekros


Rot - Fyr-Sju - Distal - RotseparationVar artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling