Beskrivning av Fynd/Behandling/Status (Journal)

Patient > Journal


Här visas en beskrivning av samtliga kategorier/undermenyer för följande typer:

 • Fynd - Röd
 • Behandling - Ljusblå (behandling som utförs)
 • Status - Grön (behandling som redan är utförd)


Symboler som visas till vänster om undermenyn speglar den grafiska visningen i journalen. 


För Fynd går det att föra muspekaren över fyndet (i tandgrafiken) för att i få en beskrivning vad fyndet avser.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING[MUN] via Fynd/Behandling/Status


Högerklicka på [MUN]. 


Följande kategorier/undermenyer finns tillgängliga och kan registreras:Visning för [MUN]:

 • Fynd: [MUN] visas med röd text utom för Övrigt
 • Ta bort fyndgrafik: [MUN] visas med svart text
 • Använder bettskena: [MUN] visas med en blå båge i överkant


Tand/Heltand via Fynd/Behandling/Status


Markera på/bredvid tand för att göra registrering som avser hela tanden. Högerklicka

Det är även möjligt att markera en yta för att göra registrering som avser hela tanden (kategori Heltand).  


Följande kategorier/undermenyer finns tillgängliga och kan registreras:Visning Tandgrafik för Tand/Heltand:

 • Fynd: Symbol visas vid tandnummer förutom Övrigt som ej ger grafik
 • Rotrest: Rot visas (krona tas bort)
 • Broled: Tandkrona visas i gult med grå markering, ingen rot visas (tand saknas)
 • Brostöd: Tandkrona visas i gult med fyrkant runt om
 • Extraktion: Tand tas bort
 • Implantat: Rot visas med skruv (krona tas bort)
 • Krona: Tandkrona visas i gult
 • Protestand: Tandkrona visas i rosa, ingen rot visas (tand saknas)
 • Saknas: Tand tas bort
 • Sätt som intakt: Tandens grafik tas bort
 • Ta bort fyndgrafik: Tar bort visning av fynd
 • Temporär krona: Tandkrona visas i grönt (kan användas vid preparationstillfälle)


Permanent - Primärt bett

 • Aplasi permanent: Tand tas bort och markering APL visas
 • Permanent: Primär tand visas som permanent (ändrar tandnummer)
 • Permanent under eruption: Roten visas inte, tandkrona visas i rotposition
 • Primär: Permanent tand visas som primär (ändrar tandnummer för 5-5)


Yta/Rotyta via Fynd/Behandling/Status


Markera en eller flera ytor på en tand. Högerklicka.

Vid markering av flera ytor går det att hålla in vänster musknapp och "måla" ytorna. Det går även att markera flera ytor på flera tänder på samma gång. 


Följande kategorier/undermenyer finns tillgängliga och kan registreras:Visning Tandgrafik för Yta:

 • Fynd: Yta/ytor visas med symbol/siffra med undantag för Övrigt som ej ger grafik
 • Behandling/Status: Yta/ytor visas med färg/symbol med undantag för Övrigt som ej ger grafik
 • Ta bort retainer/fyndgrafik: Tar bort visning av retainer/fynd
 • Övertalig tand: * visas på tand mesialt eller distalt till angränsande tand


Rot via Fynd/Behandling/Status


Markera en eller flera rotkanaler. Högerklicka.

Det går inte att registrera på rot och yta samtidigt, en fråga visas om registrering ska avse Yta eller Rotkanal.


Följande kategorier/undermenyer finns tillgängliga och kan registreras:Visning Tandgrafik för Rot:

 • Fynd: Rotkanal visas med rött/symbol med undantag för Endodonti som ej ger grafik
 • Behandling/Status: Rotkanal visas med färg med undantag för Anestesi, Röntgen och Övrigt som ej ger grafik
 • Rotseparation: Rot visas inte
 • Ta bort fyndgrafik: Tar bort visning av fyndVar artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling