Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Remiss

Här visas patientens alla remisser med olika symboler per status för musen över symbolerna för att visa statustext.
Man kan här skapa eller Ta emot remisser på aktuell patient.
För att förtydliga: Extern remiss avser remisser som skickas till kliniken på papper, C-takt eller Medspace
Interna remisser är remisser som skickas Inom FRENDA till andra FRENDA kliniker, dessa registreras automatiskt för er och ni får ett meddelande på startsidan om mottagen remiss.
För att registrera sig som en remissmottagare och vara sökbar inom FRENDA för interna remisser måste man slå på denna funktion i era inställningar.  Inställningar-Kostnadsställe-Kontaktuppgifter
Skapa Remiss

 1. Man skapar en remiss genom att klicka på [Skapa Remiss]
 2. Fyll sedan i mottagare, om en sådan saknas kan den läggas till via den blå gubben till höger.
 3. Fyll i Frågeställning/Önskad behandling
 4. Fyll i Status / Anamnes, om man önskar bifoga journalrader,medicinlista, Journalgrafik, Parodgrafik eller Hela den senaste Hälsodeklarationen kan detta göras med knapparna under
 5. Klicka på [Spara]
 6. Klicka på Skicka, OBS! Remissen låses för redigering när man klickar på skicka.
  Flödet för hantering av remisser består sedan i att registrera remisshändelser för att ändra status på remissen.
Registrera mottagen extern remiss

 1. För att registrera en mottagen extern remiss välj [Registrera mottagen extern remiss]
 2. Fyll i Avsändarinformation
 3. Välj Behandlare (som skall ta hand om patienten) och sätt Prioritet
 4. Fyll i beskrivning eller Skanna remiss, eller lägg till bilaga
 5. Välj [Spara]
 6. Skicka en bekräftelse till avsändare och till patient genom att välja på [Bekräftelse]
 7. Välj vilken period patienten kommer kallas, och välj om du vill skicka patientens bekräftelse via sms eller Epost (skickas omedelbart)
 8. Den utskrift som kommer upp är avsedd för avsändaren av remissen

Registrera remisshändelser, svar, delsvar, avsluta remiss

 1. Du har nu registrerat remissen och har nu möjlighet att registrera remisshändelser lika som du gör med skickade remisser.
  Du kan även skapa Delsvar, som Sparas och skrivs ut, samt Remissvar som sparas och skrivs ut.
 2. När patienten är färdigbehandlad och remissvar är skickat kan man Avsluta remissen.
 3. Klicka på Patient - Remiss
 4. Markera remissen genom att blåmarkera raden
 5. Välj [Avsluta remiss]
 6. Välj [Ja]


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.