Remiss

Här visas patientens alla remisser med olika symboler per status för musen över symbolerna för att visa statustext.
Man kan här skapa eller Ta emot remisser på aktuell patient.

För att förtydliga: 

Extern remiss =  avser remisser som skickas till kliniken på papper, C-takt eller Medspace
FRENDA remisser = remisser som skickas Inom FRENDA till andra FRENDA kliniker, dessa registreras automatiskt för er och ni får ett meddelande på startsidan om mottagen remiss.
Interna remisser = remisser inom kliniken.
För att registrera sig som en remissmottagare och vara sökbar inom FRENDA för interna remisser måste man slå på denna funktion i era inställningar.  Inställningar-Resultatenhet-Kontaktuppgifter
Skapa Remiss (Skicka)

 1. Man remitterar genom att klicka på [Skapa Remiss]
 2. Fyll sedan i mottagare, om en sådan saknas kan den läggas till via gubben till höger.
 3. Fyll i Frågeställning/Önskad behandling
 4. Fyll i Status / Anamnes, om man önskar bifoga journalrader,medicinlista, Journalgrafik, Parodgrafik eller Hela den senaste Hälsodeklarationen kan detta göras med knapparna under
 5. Klicka på [Spara]
 6. Klicka på Skicka, OBS! Remissen låses för redigering när man klickar på skicka.
  Flödet för hantering av remisser består sedan i att registrera remisshändelser för att ändra status på remissen.

Registrera remisshändelser, svar, delsvar, avsluta remiss

 1. Du har nu skickat remissen och har nu möjlighet att registrera remisshändelser. Till remisshändelser hör: Noteringar, Bekräftelse, Kommunikation,Svar och behandling
 2. När patienten är färdigbehandlad och remissvar är skickat kan man Avsluta remissen.
 3. Klicka på Patient - Remiss
 4. Markera remissen genom att blåmarkera raden
 5. Välj [Avsluta remiss]
 6. Välj [Ja]
Registrera mottagen extern(papper) remiss

 1. För att registrera en mottagen extern remiss välj [Ta emot]
 2. Fyll i Avsändarinformation
 3. Välj Behandlare (som skall ta hand om patienten) och sätt Prioritet
 4. Fyll i beskrivning eller Skanna remiss, eller lägg till bilaga
 5. Välj [Spara]
 6. Skicka en bekräftelse till avsändare och till patient genom att välja på [Bekräftelse]
 7. Välj vilken period patienten kommer kallas, och välj om du vill skicka patientens bekräftelse via sms eller Epost (skickas omedelbart)
 8. Den utskrift som kommer upp är avsedd för avsändaren av remissen

Registrera remisshändelser, svar, delsvar, avsluta remiss

 1. Du har nu registrerat remissen och har nu möjlighet att registrera remisshändelser lika som du gör med skickade remisser.
  Du kan även skapa Delsvar, som Sparas och skrivs ut, samt Remissvar som sparas och skrivs ut.
 2. När patienten är färdigbehandlad och remissvar är skickat kan man Avsluta remissen.
 3. Klicka på Patient - Remiss
 4. Markera remissen genom att blåmarkera raden
 5. Välj [Avsluta remiss]
 6. Välj [Ja]


FRENDA Remisser

FRENDA remisser är remisser som skickas mellan kliniker inom FRENDA, för att kunna använda (ta emot remisser) behöver man ange sig sökbar i FRENDA för detta.

Intresserad av att börja med FRENDA remisser?

 1. Börja med att registrera om ni vill kunna ta emot remisser internt från remittenter genom att gå till Inställningar - Resultatenhet - Kontaktuppgifter
  fyll här i er specialitet och klicka sedan på [Uppdatera], detta gör er sökbar för alla kliniker inom FRENDA


 2. Nästa steg är att söka kliniker ni vill använda er av när ni skall skicka remisser.
  Detta görs via Inställningar - Resultatenhet - Adressbok
  Välj [Ny kontakt] , i fältet på högersidan välj "Kontakttyp" och sedan FRENDA mottagning,

  TIPS: eftersom fler och fler kliniker använder FRENDA innebär detta att de sökbara klinikerna kan bli flera för varje dag som går.
 3. En lista visas med alla mottagningar i hela Sverige som registrerat sig för att ta emot remisser. Önskar man filtrera listan, kan man söka på specialitet , mottagningsnamn eller ort.
  Det går också att sortera listan genom att klicka på respektive kolumnrubrik.
  Klicka sedan på den mottagning ni önskar lägga till i adressboken och klicka på [+ Lägg till i min adressbok] eller högerklicka och välj "Lägg till i min adressbok"
  OBS: Om mottagningen ni vill lägga till redan finns i er adressbok sedan tidigare, innan FRENDA Interna Remisser lanserades, se till att ta bort denna för att undvika missförstånd när ni skall skicka remisser till denna mottagning
 4.  För att skapa en remiss gör som tidigare, gå till Patient - Remiss och klicka på [Skapa remiss]
 5. Under Mottagarinformation, sök önskad klinik, FRENDA mottagningar är markerade med en orange prick.


När man mottar en FRENDAremiss får man ett meddelande på startsidan.

Klicka på meddelandet för att öppna Kommunikation - Remiss.


När remissen öppnas ska denna tilldelas denna en behandlare och sparas, efter detta bekräftar att man mottagit remissen.
Bekräftelsen kan även skickas till patienten i form av SMS, e-post eller brev, avsändaren av remissen får en notifikation att remissen är bekräftad.


De interna remisserna har en chattfunktion mellan remitterande och mottagande klinik.
När ett chattmeddelande mottagits visas en notifikation om detta på startsidan.


För mer info, kolla in denna video : https://youtu.be/INyjTS0HPJs


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling