Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Nå ut med viktig info till bokade patienter i samband med COVID-19

I COVID-19s fotspår har vi sett en ökad efterfrågan från kliniker att informera sina patienter om rutiner för att undvika smittspridning av COVID-19
Frågorna har varit hur man kan informera bokade patienter att kontakta kliniken om man befunnit sig i smittområden etc.

Detta görs lämpligast via Inställningar-Kostnadsställe-Påminnelse
Här har man möjlighet att ändra texten som skickas i patientens påminnelse SMS, till exempelvis:

" Om du eller någon i din närhet känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom,  vänligen kontakta oss innan ditt besök."

Alla påminnelse sms till patienter kommer nu innehålla den text du ändrat till!
Dessa SMS skickas enl. det intervall ni angivit ovanför.

  • Vill man vidta ytterligare åtgärder, kan man applicera samma metod på kallelser.
    Detta görs via Inställningar-Kostnadsställe-Kallelse
    Här kan man lägga till ovanstående text i samtliga fält utom "Text på tidbokslapp"

    Detta innebär att Kallelser också kommer ha samma text, oavsett kallelsesätt.

Logga inför att publicera en kommentar