Utveckling framöver #1

Postat nästan 4 år sedan efter Jens Jonsson

Publicera en tråd
Jens Jonsson
Jens Jonsson Admin

Arbetet med att utveckla FRENDA fortsätter i outtröttlig takt och tanken är att vi här ska kunna meddela er FRENDA användare vilka saker vi tittar på nu och lite längre fram.

Syftet är att ni samtliga användare ska kunna ta del av och se vad vi tillsammans med er planerar framåt i tiden. Vi kommer göra löpande uppdateringar om detta i den här delen av forumet. Vissa saker som nämns är fortfarande i planering och kan komma att strykas till förmån för annat som dyker upp och får en högre prioritering pga lagkrav, marknad etc.

Era önskemål är fortsatt väldigt viktiga i vårt arbete och vi är tacksamma för alla önskemål som kommer in. Tillsammans med er är vi den bästa plattformen på marknaden och fortsätter att utvecklas för att underlätta vardagen på alla tandvårdsmottagningar.

 

 

Sen en tid tillbaka och någon månad framåt ligger mycket fokus på ett väldigt resurskrävande plattformsbyte för FRENDA. Vi arbetar just nu på ett sätt för att digitalisera era kallelsekort och sänka era kostnader för porto. En annan del som ligger i fokus är att finjustera Mina sidor .

FRENDA Röntgen utvecklas också i rask takt, ett separat inlägg med utförligare utvecklingsplaner för det kommer snart.

0 Röster


0 Kommentarer

Logga in för att publicera en kommentar

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling