Registrering via tangentbord (Journal)

Patient > Journal


Kommando [Ctrl]+[J] används för att registrera journalanteckningar enbart från det numeriska tangentbordet. 


Det går att registrera på Tand eller Mun, kliniska fynd, status och behandling inklusive debitering av tillstånd och åtgärd. Texter/fraser skapade i Textbanken kan givetvis användas. Den prislista som är vald som standard är den som används vid debitering.Tryck [Ctrl]+[J] och ett registreringsfönster öppnas.


För att registrera används det numeriska tangentbordet.


Val 01 - Tand visas de menyer och undermenyer som finns för Heltand/Rot/Yta.

Val 02 - Mun visar de menyer och undermenyer som finns för Mun.


Andra kommandon

 • ESC - Avbryt
 • - (minus) - Gå till föregående steg i registreringen
 • , (komma) - Rensa
 • + (plus) - Gå till nästa steg i registreringen


För att journalanteckningen ska sparas behöver registreringen avslutas med kommandot Registrera.


Exempel: Registrera Undersökning, debitera tillstånd 1001/åtgärd 101


Tryck [Ctrl]+[J]


 1. Tryck 02 för Mun
 2. Tryck 02 för Behandling
 3. Tryck 12 för Undersökning
 4. Tryck 02 för att välja Undersökningstext (från Textbank)
 5. Tryck 03 för att välja Tillstånd
 6. Tryck 1001 val tillståndskod 1001 Basundersökning
 7. Tryck 101 val åtgärdskod 101 Basundersökning
 8. Tryck 01 för att Registrera
 9. Journalanteckningen är registrerad i journalen och debiteringen finns i Aktuell ekonomiVar artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling