Hur loggar man in med BankID?

BankID är en tilläggstjänst som aktiveras av vårdgivare på organisationsnivå


I och med att BankID är en personlig legitimationshandling som används i tjänsten behöver ett tilläggsavtal mellan vårdgivaren (på organisationsnivå) och Frenda AB tecknas. När avtal är påskrivet aktiveras funktionen för kliniken, för beställning mejla sales@frenda.se.


För användare är det möjligt att logga in i Frenda enbart via BankID eller kombinera inloggningen med ett SITHS-kort. Ett flertal regioner kräver inloggning via SITHS-kort för inrapportering av barn-/ungdomstandvård och nödvändig tandvård. 

Vid inloggning med BankID scannas en QR-kod för legitimation. Samtliga användare med behörighet finns registrerade med personnummer i Frenda och BankID-inloggningen validerar enbart att det är rätt användare som loggar in. 

Första gången inloggning med BankID sker behöver en signeringskod skapas. 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Inloggning med BankID

Starta Frenda och klicka på [Logga in med BankID] som visas i det högra hörnet av inloggningsskärmen. 


Scanna QR-kod och följ instruktionerna på skärmen.


Inloggningen varar i 8 timmar så länge man är aktiv och jobbar i Frenda. När dator/arbetsplats lämnas är det viktigt att logga ut ur Frenda.


Utloggning

För att logga ut ur Frenda, använd ”utloggningsikonen” som visas uppe i det högra hörnet. 


Ange/Ändra signeringskod

För att kunna signera daganteckningar behöver en signeringskod anges. 

PIN-koden är personlig och är användarens sätt att signera i Frenda när den är inloggad med BankID.


  1. Gå till Inställningar > Användare > Allmänna
  2. Tryck [Bestäm personlig PIN]
  3. Ange en PIN-kod (med 6-20 siffror)
  4. Tryck [OK] 
  5. Scanna QR-kod och signera koden med BankID


Ändring av kod sker enligt samma förfarande som ovan.
Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling