Allmänna

Inställningar > Användare > Allmänna


Här hanteras inställningar som gäller användare, det kan enbart ske av den inloggade användaren.


Flera av inställningarna är specifika för vald resultatenhet, det medför att användare som är kopplade mot flera resultatenheter behöver göra inställningar med respektive resultatenhet vald.INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

Visningsnamn för användare

Inställning för visningsnamn för användare, dvs det namn som visas i Behandlarlisten för användaren. 

Namn registrerat i systemet: Det namn som är registrerat i systemet (hämtat från folkbokföringen). Förnamn och Efternamn är ändringsbart. 


Signering - visas endast vid inloggning med BankID

Inställning för signeringskod för daganteckningar när användare loggar in med BankID. 

PIN-koden är personlig för användaren. 

Tryck [Bestäm personlig PIN], anges med 6-20 siffror.

Vid [OK], scanna QR-kod och signera därefter med BankID.


Journal

Inställningar för journalen

  • Korta ner text i journalen: Markeras för att visa enbart de första 9 raderna i en journaltext. Finns det ingen markering kommer journaltexten att visas i sin helhet
  • Visa parodjournal info i journalen: Markeras för att hämta information från parodjournalen (tandens djupaste ficka)


Behandlarinställningar

Inställningar som gäller specialistpriser, standardbehandlare och standard textbank. 

Kan använda specialistpriser:  Markera "Ja" för användare som ska ha möjlighet att använda "specialistprislista"

Använd specialistpriser som standard: Markera "Ja" för användare som även vill ha förvald "specialistprislista" som sin standardprislista

Standardbehandlare: Ange behandlare som ska vara förvald för användare vid inloggning
Görs inget val väljer Frenda den behandlare som var vald vid senaste inloggning

Standard textbank: Ange textbank som användare vill använda som standard


E-receptinställningar

Inställning för den användarnyckel (API-nyckel) som hämtas från ApoEx.


MedSpace uppgifter

Inställning för den användarnyckel (API-nyckel) som hämtar från MedSpace. 


Mobilinställningar för Frendaapplikation

Frendaapplikationen är en mobilapplikation som är avsedd för alla användare av Frenda. I applikationen kommer användare åt tidboken (behandlare samt resurser på resultatenhet) och innehåll på startsidan. Användare som är kopplade till flera resultatenheter kan välja välja resultatenhet. 


Mobilapplikationen fungerar från alla smarta mobiltelefoner och surfplattor. För att värna om patientsäkerheten visas inga patientnamn. Färgkodningen på tidbokningar följer färger som är inställda i Frenda.

Tillåt mobilinloggning: Markeras för att aktivera mobilappen

Användarnamn i mobilapplikationen: Användarnamnet som används vid inloggning (hämtas från systemet) 

Lösenord: Ange valfritt lösenord, fyra (4) till 50 tecken 


I mobilen anges nedanstående adress, viktigt att adressen anges med https//

https://mob.frenda.se    

https://app.frenda.se (PTJ) 

https://app.smile.se (Smile)


Inloggning sker med användarnamn och lösenord angivna enligt ovan.  


E-post

Inställningar för E-post. 

Den E-postadress som anges används för inloggning till BI-rapporter (tilläggstjänst).


Spara

Tryck [Spara] för att bekräfta ändringar.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling