Tidbok


Tidboksinställningar

Varna vid byte av behandlare - Här ställer man in om man i tidboken vill få en varning om man bokar in en patient i en resurs/kolumn som inte tillhör vald behandlare
Varna vid dubbelbokning - Här ställer man in om man i tidboken vill få en varning om man dubbelbokar en patient
Visa felbokningar i Tidbok - Historik - Här ställer man in om man vill visa ombokningar med vald anledning "Felbokning" i historiken i tidboken eller inte.
Visa avsatt tid på kallelse/utskrift - Här ställer man in om avsatt tid skall skrivas ut på kallelser och tidlappar.
Ladda resultatenhet och behandlare vid navigering till patient - Denna funktion kommer automatiskt byta resultatenhet och behandlare till den som patientens tid är registrerad på. 

Funktionen  "Ladda resultatenhet och behandlare vid navigering till patient" användas ofta av receptionister och sällan av tandläkare beroende på hur man arbetar inom respektive roll och klinik.Dagens Patienter

Här ställer man in hur man vill att Dagens Patienter ska öppnas, för en specifik behandlare eller ett visningsläge.Visningsläge

Här skapar man nya visningslägen där man kan välja vilka Behandlare och Resurser som den inloggade användare vill se. (Se Inställningar - Tidbok - Visningsläge)

Man kan också kopiera ett visningsläge från kliniken, för att kopiera Visningsläge: Markera önskat visningsläge från klinikens visningsläge

Klicka på knappen [Kopiera Visningsläge] längst ned och Klicka [Spara].
För att lägga in ett nytt schema (tidbok) Gå till Inställningar-Klinik-Tidbok-Schema

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling