Tidbok

Inställningar > Användare > Tidbok


Här hanteras användarspecifika inställningar för Tidbok och Visningslägen. Inställningen påverkar enbart den inloggade användaren. 


Flera av inställningarna är specifika för vald resultatenhet, det medför att användare som är kopplade mot flera resultatenheter behöver göra inställningar med respektive resultatenhet vald. INNEHÅLLSFÖRTECKNINGTidboksinställningar


Varna vid byte av behandlare

Markering ger en varning när tidbokningen ändras/ombokas till en behandlare som inte är knuten till den resursen.


Varna vid dubbelbokning

Markering ger en varning när ombokning av tid sker till en tid där behandlaren redan är bokad i samma resurs.


Visa felbokningar i Tidbok - Historik

Markering visar även ombokning med anledning "Felbokning" i tidbokshistoriken.


Visa avsatt tid på kallelse/utskrift

Markering gör att avsatt tid skrivs ut för bokade tider på kallelser och tidlappar. För att avsatt tid ska skrivas ut behöver den behandlare som patientens tid är registrerad till ha den här inställningen markerad. 


Ladda resultatenhet och behandlare vid navigering till patient

Markering gör att byte av resultatenhet och behandlare sker automatiskt till den behandlare som patientens tid är registrerad till. Inställningen är t ex lämplig att använda av receptionist som arbetar hos flera resultatenheter. 


Dagens patienter


Inställning för hur "Dagens patienter" ska öppnas. Det går att välja visning med specifik behandlare eller ett specifikt visningsläge. 


Visningsläge


Används när inloggad användare önskar ett annat standardvisningsläge än klinikens förvalda eller skapa visningsläge som enbart den inloggade användare själv ska komma åt.


Nytt visningsläge

Knapp [Nytt visningsläge] används för att skapa ett eget visningsläge som enbart är synligt för inloggad användare. 


Kopiera visningsläge 

Knapp [Kopiera visningsläge] används för att kopiera från klinikens visningslägen. Markera först det visningsläge som ska kopieras, därefter aktiveras knappen. Det kopierade visningsläget visas med benämningen "Min".


Om klinikens visningsläge ändras behöver motsvarande ändring ske i det kopierade visningsläget. 


Spara

Knapp [Spara] används för att spara inställningar. 


Om [Spara]-knappen inte blir aktiv behöver inställning för "Dagens patienter" väljas. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling