Tidboksinställning Webbokning

Inställningar > Klinik > Tidbok > Webbokning


Webbtidboken aktiveras på kliniknivå och används för att patienter ska ha möjlighet att boka, omboka och avboka tider via webben. Ombokningsbara tider är kallelser för undersökning (revision), andra utvalda tider samt de tidbokningar som är bokade via webben. 


Det är kliniken som bestämmer hur webbtidboken ska användas för patienter. I schemat per behandlare styrs vilka schemablock som ska vara tillgängliga och bokningsbara på webben. INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Webbokning

Inställningar för webbokning är gemensam för kliniken. Det innebär att webbokning aktiveras för samtliga resultatenheter inom vald klinik. 

 • Använd webbokning: Aktiverar webbokning, men utan ytterligare val sker ingen aktivering
 • Tillåt nybokning: Används när nybokning ska vara möjlig, nybokningar ställs in separat.
  Inställning med antal månader framåt i tiden som patienter ska tillåtas boka nya tider.
 • Tillåt ombokning: Används när ombokning av tider ska vara möjlig. Avser kallelser för undersökning (revision), andra utvalda tider samt nybokningar bokade via webben.
  Inställning med antal gånger en patient ska tillåtas boka om tiden.
 • Tillåt avbokning: Används när avbokning av tider ska vara möjlig. Avser kallelser för undersökning (revision), andra utvalda tider samt nybokningar bokade via webben.
  Inställning med hur många timmar före den bokade tiden patienten ska tillåtas att avboka/omboka tiden.


Vid kallelse skapas en ombokningslänk som framgår på patientens kallelse (via SMS, epost el utskrivet kallelsekort) som patienten använder för om-/avbokning av tid. 


Länk till patientwebben

Länk till patientwebben, en per resultatenhet inom kliniken, är den länk som patienter använder för att boka nya tider.Länken kan användas på hemsida, Facebooksida el dyl. 


Embedded code

Ska webbokning göras som en del av egen hemsida, med s k embedded code. Använd då nedanstående kod där webbokningen ska vara på hemsidan och ersätt [X] med rätt länk till patientwebben.


<p><iframe src="[X]" width="100%" height="600px"><br/></iframe></p>


Behandlingar för nybokningar

Här görs inställningar med vilka behandlingar som ska vara bokningsbara på webben och hur bokningen ska hamna i tidboken. 


Namn: Det namn som presenteras för patienten via boka tid, framgår på bokningen i tidboken

Behandlingstyp: Ange behandlingstyp, detta val styr färgen på bokningen i tidboken. Valet används för ev schemablocksfiltrering

Beskrivning: Ange beskrivningstext för bokning, texten presenteras för patienten via boka tid (max 500 tecken)

Pride: Ange bokningslängd och om tiden ska bokas med tsk-/tdltid (pridebokning). Det är även möjligt att ange bokningslängd i antal minuter

Tidbokningsintervall: Anges med intervall för bokning, 5/10/15 min, speglas av hur tidboken är inställd 

Åldersfiltrering: Anges om bokningen ska gälla Barn och Vuxna, Barn eller bara Vuxna. För Vuxna gäller 24 år och uppåt och för Barn gäller under 24 år. 

Intervall för vad som räknas som barn går ej att ändra.

Kopplade resurser: Markera vilka resurser webbtidboken ska söka lediga tider i samt boka i när bokningen sker. 

Kopplade behandlare: Markera vilka behandlare tiden ska kunna bokas hos. Det är viktigt att markera behandlare som faktiskt är kopplade till de resurser som markerats. 

Slå på schemablocksfiltrering: Markera om tiden ska detaljstyras ytterligare, dvs om webbtidboken endast ska söka efter lediga tider med ett specifikt schemablock. Exempel: Bokning av akuttider ska endast kunna bokas i de block som heter Akut.


OBS! Schemablocksfiltrering gäller enbart för nybokningar, ej ombokningar.


Lägg till Behandlingar för nybokningar

Knappen [Lägg till] används för att skapa nybokningar.

 1. Ange namn 
 2. Ange behandlingstyp
 3. Ange beskrivningstext för bokning (max 500 tecken)
 4. Ange bokningslängd och om tiden ska bokas med tsk-/tdltid (pridebokning)
 5. Ange tidbokningsintervall, 5/10/15 min
 6. Ange ev åldersfiltrering, dvs om bokningen ska gälla både barn och vuxna (Vuxna över 24 år)
 7. Markera vilka resurser webbtidboken ska söka lediga tider i samt boka i när bokningen sker
 8. Markera vilka behandlare tiden ska kunna bokas hos. Det är viktigt att markera behandlare som faktiskt är kopplade till de resurser som markerats.
 9. Markera ev schemablocksfiltrering dvs om bokningen ska detaljstyras ytterligare


Tryck [Spara] för att göra bokningen tillgänglig på webben.


Exempel:


Ändra Behandlingar för nybokningar

 1. Markera Behandling som ska redigeras
 2. Gör ändringar
 3. Tryck på [Spara] 


Ta bort Behandling för nybokningar

Markera Behandling som ska tas bort, tryck på [Ta bort].


Läs även: 

Webbtidboken: Hur ser webbokningarna ut i Frenda?

Webbtidboken: Hur ser det ut för patienterna?

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling