Tidboksinställning Schemablock

Inställningar > Klinik > Tidbok > Schemablock


Schemablock skapas för att definiera arbetspass och används i schemat för att markera när och var det ska vara bokningsbart i tidboken.  


Varje schemablock kan ställas in med valfri färg och om de ska vara bokningsbara för patienter eller ej. Färgen på schemablocket visas i bakgrunden i tidboken. INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Schemablock

Till vänster visas de schemablock som finns upplagda på kliniken och kan användas vid schemaläggning. Genom att markera ett schemablock visas information om det valda blocket till höger via ”Valt schemablock”. 


Valt schemablock

Här visas information om valt schemablock.


 • Blocknamn: Namnet på valt schemablock.
  Namnet är ändringsbart, vid ändring påverkas samtliga på kliniken som använder schemablocket 
 • Bokningsbar: Block som ska vara bokningsbara för patienter.
  Det är enbart bokningsbara block som räknas med i tidboksstatistiken.
  När blocket inte är bokningsbart för patienter visas blocket med randig bakgrund i tidboken (t ex Paus, Lunch och Öppna/Stäng)
 • Bokningsbar automatisk kallelse: Block som används vid automatisk kallelse
 • Bokningsbar på webben: Block som används av webbtidboken, både för om- och nybokningar
 • Visa blocknamn i tidboken: Schemablockets namn visas i tidboken
 • Bakgrundsfärg: Den färg blocket ska ha.
  Färgen som visas i tidboken är transparent för att särskiljas från tidbokningar


Ändra färg

Klicka på ”Palett-ikonen” till höger om bakgrundsfärg. 


Välj färg öppnas och det går att ange vilken färg schemablocket ska ha. 


Den färg blocket får framgår i rutan nere till höger. 

Tryck [OK] för att spara vald färg.


Skapa schemablock

Tryck på knappen [Nytt schemablock] som finns längst ner till vänster


 1. Ange blocknamn
 2. Markera om det ska vara bokningsbart för patienter
 3. Markera om det ska användas tillsammans med automatisk kallelse
 4. Markera om det ska vara bokningsbart på webben
 5. Markera om blocknamnet ska visas i tidboken
 6. Välj bakgrundsfärg genom att trycka på ”palettikonen”. Bekräfta vald färg med [OK]
 7. Tryck [Spara]


Ta bort schemablock

Schemablock som inte längre används går att ta bort. Säkerställ att ingen på kliniken använder detta schemablock, vare sig i schemamall eller i sitt schema. Om ett block som används tas bort försvinner blocket i alla schemamallar och scheman där det används. 


Tryck på knappen [Ta bort schemablock], blocket tas bort. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling