Tidboksinställning Behandlare

Inställningar > Klinik > Tidbok > Behandlare


För att behandlare ska kunna använda tidboken behöver den kopplas till en eller flera resurser som schemaläggning och bokningar ska ske i. En resurs kan användas av flera olika behandlare. 


Samtliga behandlare/användare som finns tillgängliga i behandlarlisten kan använda tidboken.INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Behandlare

Välj den behandlare som inställningen ska gälla för.
Behandlare presenteras i bokstavsordning, de behandlare som är tillgängliga är de som finns upplagda på kliniken.

Tidbokningsintervall

Anges med 5, 10 eller 15 minuter och styr visning av tidboken för behandlaren.
Vanligaste tidboksintervall är 10 minuter.

Intervallet styr hur många minuter en cell presenteras med i tidboken:
5 min = 12 celler per timme
10 min = 6 celler per timme
15 min = 4 celler per timme

Vår rekommendation är att samma tidsintervall används för samtliga behandlare. Önskar en behandlare boka i 15 min-tidbok och övriga i 10 min-tidbok, då är minsta gemensamma nämnare 5 minuter.

Vid olika tidsintervall skiftar tidboken utseende beroende av vilken behandlare som är vald och till vilken behandlare bokningen registreras på.


Visa pride (tandläkar- och skötersketid)

Markera ”Visa pride” när tidbokning ska innehålla både sköterske- och tandläkartid (.+/).

Behandlaren behöver vara kopplad mot två eller fler resurser för att pridebokning ska användas.  


Inställningen gör så att Pride-knappen via Ny tidbokning är utfälld för att göra valen för sköterske- och tandläkartid (.+/) enklare att nå.


Min antal minuter mellan automatisk kallelse

Ange antal minuter mellan bokningar när automatisk kallelse används.


Anges 0 placeras tider som bokas automatiskt efter varandra och anges t ex 30 minuter placeras bokningarna med 30 minuters mellanrum.


Används inte automatisk kallelse, då behöver inga uppgifter fyllas i.


Max antal automatiskt kallade patienter per dag

Ange max antal bokningar/patienter som ska placeras ut i tidboken per dag när automatisk kallelse används.


Används inte automatisk kallelse, då behöver inga uppgifter fyllas i.


Resurser

Markera den/de resurser som vald behandlare ska kopplas till.

 

Med resurser menas en behandlingsstol eller rum på kliniken.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling