Tidboksinställning Resurs

Inställningar > Klinik > Tidbok > Resurs


Med resurs menas en behandlingsstol eller rum på kliniken. Det måste finnas minst en resurs för att tidboken ska kunna användas. 


Resurs kopplas därefter till behandlare och är den/de kolumner som visas i Tidboken.INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Resurser

Till vänster visas de resurser som finns upplagda på kliniken. Genom att markera en resurs visas information om den valda resursen till höger via ”Vald resurs”. 


En resurs kan inte tas bort/raderas, enbart inaktiveras. Det går bra att ändra namn på en befintlig resurs. 


Vald resurs

Här visas information om vald resurs.


  • Resurs: Namnet på vald resurs.
    Namnet på resursen går att ändra
  • Inaktiverad från och med: Här framgår det om resursen är inaktiverad och vilket datum.
    När datum anges innebär det att resursen försvinner ur tidboken.
    Innan en resurs inaktiveras är det viktigt att säkerställa att inga patienter har tidbokningar i den resursen. Har en patient en tid i en inaktiverad resurs visas inte den bokade tiden
  • Används av behandlare: Här framgår vilka behandlare som är kopplade till vald resurs


Skapa Ny resurs

För att skapa en ny resurs, tryck på knappen [Ny resurs] längst ner till vänster. 

Ange namn på resursen och klicka på [Spara]. 


För att kunna använda resursen behöver en behandlare kopplas till den.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling