Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Avskrivningar

Rapport > Ekonomirapporter > Rapporter Avskrivningar

Rapporten används för kontroll av avskrivna fakturor, dvs Konstaterade kundförluster, konto 6350.

Datumurval: Via Från och Till anges datum för visningsperiod för avskrivna fakturors avskrivningsdatum. 

 

Visa: Används för att göra sökningen enligt det datumurval som har valts

 

Kommentar: Här framgår orsak till avskrivning

För fakturor avskrivna före 2021-03-17 saknas uppgift i kommentar. Kontroll av orsak till avskrivning sker per Patient via Ekonomi och fliken Historik. 

 

Via högerklick i listan går det att söka patient, antingen till journalen eller ekonomi.

Rapporten i sin helhet kan Visas i Excel eller Exporteras direkt till Excel. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.