Verifikationer - Detaljer

Rapport > Ekonomirapporter > Verifikationer > Detaljer

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Ekonomisk detaljrapport


I detaljrapporten presenteras ekonomiposter per transaktion/löpnummer (ej samma som fakturanummer) inom vald period, max en månad.

 

Detaljrapporten används för spårbarhet av t ex löpnummer som framgår i SIE-filen. Den kan också användas för att kontrollera ekonomiposter som är gjorda på ett visst datum eller ekonomiposter på den valda patienten. 

 

Standardvisning av ekonomiposter sker på transaktionsdatum och i fallande datumordning

 

Datumurval: Via Skapad från och Skapad till anges datum för visning av ekonomi. Period kan anges med max en månad.

 

Sök på laddad patient: Markeras för att söka fram samtliga transaktioner för den patient som är vald i patientlisten och inom ett visst datumurval. När detta urval görs, går det att söka inom längre tidsperiod än en månad. 

 

Använd registreringsdatum: Markeras för att söka fram ekonomiposter på registreringsdatum inom ett visst datumurval istället för transaktions-/bokföringsdatum. 

 

Visa: Används för att göra sökningen enligt det datumurval som har valts

 

Kolumner: Kan sorteras i annan ordning genom att klicka på vald kolumn

 

Konto: De konton som framgår är de som har använts under perioden

Exakt kontobenämning framgår genom att föra muspekaren över ett konto

 

Visa Excel: Högerklicka i rapporten, välj Visa Excel och rapporten presenteras i excelformat. Vid visning i excel sker ingen summering per konto. 

 

Export till excel: Högerklicka i rapporten, välj Exportera till excel.
Förvalt namn ”Verifikationer” visas, ändra ev namn och spara filen på lämpligt ställe.

 

Export av SIE-fil

Funktion att exportera ekonomiposter/bokföring till SIE-fil för import in i valfritt bokföringsprogram. Detta gäller inte för Praktikertjänst AB och Smile.

 

 

Räkenskapsår: Välj Räkenskapsår, förvalt är innevarande år

Anpassat datum: Ange den period som SIE-filen ska exporteras för 

 

Förvalt filnamn vid Spara är enligt det datumurval som gjorts via Anpassat datum.

 

Ekonomiposter i SIE-filen hämtas per transaktion och utifrån transaktionsdatum för den period som exporteras. Det sker ingen summering per konto och dag.

 

  • Export av SIE-fil kan ske hur många gånger som helst
  • Konton som används i Frenda går att ändra (för Praktikertjänst AB och Smile styrs detta centralt). Vid kontoändring påverkas inte redan gjorda konteringar, däremot ändras själva kontot generellt. Ändring av konton sker genom skriftlig beställning och med hjälp av supporten
  • Konteringshändelser är inte ändringsbara
  • De konton som förekommer i Frenda behöver sättas upp i ekonomisystemet för att SIE-filen ska kunna läsas in i sin helhet
  • Det finns ingen funktion för periodlåsning i Frenda. Det betyder att när SIE-fil är överlämnad till revisor då kommer poster som registreras på tidigare datum än innevarande månad ej att komma med i nästa SIE-fil som skapas

 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling