Rapporter

Rapport > Ekonomirapporter > Rapporter


Rapporterna används för avstämning av balanskonton (Pågående produktion, Delbetalningar, Patientfordran och Försäkringskassan). Rapporterna innehåller enbart patientnummer som patientidentifiering.INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Aktuella rapporter

Rapporter skrivs ut med belopp hämtade i realtid. 


Välj Rapporttyp och tryck [Visa].

Vid utskrift sker förhandsgranskning i Excel och kan sparas/skrivas ut.


Rapporter på tidigare datum

Rapporter som skrivs ut är skapade av Frenda (nattetid). De är användbara för revisor vid avstämning av balanskonton i bokföringen. Bilagorna tas fram i samband med att SIE-fil och övriga ekonomirapporter skapas eller i samband med ett bokslut.


Välj månad och tryck [Visa]

Tryck på disketten (till höger om respektive rapport) för att spara till Excel. 


Rapporten som avser Patientfordran innehåller även ev fakturabetalningar som har registrerats i efterhand men avser tidigare period. 


Beskrivning av Rapporttyper 


Patientfordran

Avser Fakturerat – konto 1520*

Försäkringskassan

Avser Fordran Försäkringskassan – konto 1541*
poster som är obetalda eller ännu inte hanterats i en betalspecifikation

Pågående produktion

Avser Ofakturerat – konto 1470*

Delbetalningar

Avser Förskottsbetalningar – konto 2420* 

Produktion & delbetalningar

Avser Pågående produktion och Delbetalningar,
dvs Ofakturerat totalt och per patient
 – konto 1470* och 2420* 

*Kontohänvisning till standardkonto i Frenda 


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling