Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Rapporter

Rapport > Ekonomirapporter > Rapporter

Rapporterna används för avstämning av balanskonton för patientfordran och Försäkringskassan.

Skriv ut patientfordran:

Avser Fakturerat – konto 1520*

Skriv ut FK-fordran:

Avser Fordran FK – konto 1541*
 poster som är obetalda eller ännu inte hanterats i en betalspecifikation

Skriv ut pågående produktion:

Avser Ofakturerat – konto 1470*

Skriv ut delbetalningar:

Avser Förskottsbetalningar – konto 2420*

 

Skriv ut produktion & delbetalning:

Avser Pågående produktion och Delbetalningar,
dvs Ofakturerat totalt och per patient
 – konto 1470* och 2420*

 

 

Vid utskrift sker förhandsgranskning i Excel och kan sparas eller skrivas ut. 

Rapporterna är ögonblicksrapporter som speglar status när de skapas. Det går inte att ta fram rapporter per ett visst datum bakåt i tiden. 

Rekommendationen är att den sista i varje månad ta ut rapporterna. Bilagorna bifogas till revisor när SIE-fil och Översiktsrapport skickas till revisor. 

*Kontohänvisning till standardkonto i FRENDA enligt Praktikertjänsts kontoplan

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.