Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Favoritåtgärder

Här finns möjlighet att ställa in ”Favoritåtgärder" för varje tillstånd.

  1. Markera en tillståndskod i den vänstra kolumnen
  2. Alla tillgängliga åtgärdskoder visas i mittenkolumnen
  3. Välj en åtgärd och tryck på pilen som pekar åt höger    4. Den valda åtgärden flyttas över till kolumnen längst till höger ”Favoritåtgärder”

    5. Tryck på [Spara] längst ner till höger


I exemplet (bilden nedan) visar vi tillstånd 1001 och väljer favoritåtgärdskoderna 101 och 111För att ta bort en favoritåtgärdskod markerar man den man vill ta bort, klickar sedan på pilen som pekar åt vänster och åtgärden hamnar då tillbaka i mitten kolumnen för ”Tillgängliga åtgärdskoder”


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.