Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Inställningar Ekonomi

Ekonomi


I rutan "Betalningar" ställer du in plusgironummer, påminnelseavgift, betalningsvillkor för fakturor etc.

"Betalterminal" används för koppling mellan FRENDA och betalterminal, betalterminalsinställningar bör man ej göra själv!

"Fakturatjänst" används för fakturatjänst.

Libretto ansluten, avser kliniker verksamma inom Stockholms området som behöver generera filer till Libretto.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.