Inställningar Ekonomi

Inställningar > Resultatenhet > Ekonomi


Här hanteras inställningar som har med ekonomi att göra samt inställning vid kopplad betalterminal. 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Inställning: Betalning


Kontonummer: Anges med antingen PG (ex 123456-7) eller BG (ex 123-4567)

Vid fakturering går det enbart att använda ett av betalsätten och vilken inställning som ska anges (Plusgiro eller Bankgiro) styrs av inställning på vårdgivarnivå.

IBAN: Anges med kontonumrets IBAN-nummer. Det inleds med SE och består av 24 tecken, används vid betalningar från utlandet.

SWIFT: Anges med kontonumrets BIC/SWIFT-kod. Det är en kod för att identifiera banken som kontonumret tillhör, används vid betalningar från utlandet.


Påminnelseavgift: Ange belopp för påminnelseavgift vid förfallen faktura

Dröjsmålsränta: Anges i procent

Fakturaavgift: Ange belopp för fakturaavgift vid utskrift av faktura

Sen avboknings-, uteblivandeavgift: Ange avgift vid avbokning el uteblivande av tid

Växelkassa: Ange belopp för växelkassa, används enbart vid hantering av kontanter


Antal dagars respit innan påminnelse: Anges med extra dagar innan det går att skapa påminnelse av förfallen faktura

Betalningsvillkor fakturor (Patienter): Anges med antal dagar, styr förfallodatum vid faktura till patient

Betalningsvillkor fakturor (Organisationer): Anges med antal dagar, styr förfallodatum vid faktura till annan betalare (ex Region)


Libretto ansluten: Gäller enbart kliniker i Region Stockholm, används för att generera EPI-filer till Libretto

Fakturatjänst användarnamn: Anges med det angivet användarnamn från Walley, PayZmart eller Resursbank


För att spara inställningar, tryck [Uppdatera].


Inställning: Betalterminal

Det är enbart inställning för kopplad betalterminal som hanteras i Frenda. Inställning sker alltid av lokal tekniker tillsammans med tekniker på Frenda. Inställningen skiljer sig åt beroende av betalterminalsmodell som ska kopplas samt om det är en- eller fleranvändarterminal. 


Exempel på inställning av betalterminal:


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling