Patientstatistik

Rapport > Statistik > Patientstatistik


Här visas patientstatistik för vald resultatenhet. Det går att ta fram listade patienter, ny- och avlistningar, patienter som saknar journalrad, osignerade journalanteckningar per behandlare samt visa åtgärdsstatistik per patient.


I rapporterna går det att högerklicka för att söka patient (öppna journal eller ekonomi) samt för att exportera till Excel.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Listade patienter


Visar listade patienter för vald resultatenhet och per behandlare. Det går även att ta fram listade patienter som tilldelats patientkategori samt tilldela valda patienter en patientkategori i denna funktion.


Urval

 • Född från - Född till: Ange födelsedatum från och till för att söka fram patienter inom ett specifikt åldersintervall
 • Patientkategori: Välj Patientkategori. De kategorier som går att välja är de som är upplagda via Inställningar > Resultatenhet > Patientkategorier. Samtliga patienter är förvalt
 • Behandlare: Välj Behandlare. De behandlare som går att välja är de som har listade patienter. Samtliga behandlare är förvalt


Visa

Knapp [Visa] används för att ta fram rapporten.


Välj antal

Ange antal, tryck [Välj antal] för att slumpmässigt välja antal patienter. 


Välj alla

Knapp [Välj alla] används för att markera samtliga patienter. Genom att trycka på knappen en gång till avmarkeras samtliga patienter. 


Tilldela patientkategori

Knapp [Tilldela patientkategori] används för att tilldela valda patienter en patientkategori.


Kolumnbeskrivning

 • Kategorier: Patientkategori som patient tilldelats
 • Välj: Används för att markera patient vid tilldelning av patientkategori


Diagram - listade patienter per behandlare


Visar antal listade patienter för vald resultatenhet, per behandlare och åldersnivå, som diagram.


Nylistningar


Visar nyregistrerade patienter för vald resultatenhet, tidsintervall eller med en viss rekommendation.


Observera! Patienter som har ett patientnummer sedan tidigare, dvs är registrerade av annan resultatenhet, räknas inte som nylistade. 


Urval

 • Från - Till: Ange datum från och till som ska visas i rapporten. Förvalt tidsintervall är dagens datum
 • Rekommenderad av: Välj Rekommendation, Sociala medier, Skyltning, Annonsering, Övrigt, Aktivitet eller Akutpatient, dvs de alternativ som finns i Grunduppgifter. Alla är förvalt


Visa

Knapp [Visa] används för att visa rapporten.


Kolumnbeskrivning

 • Rekommenderad av: Hämtar uppgift som är angiven i Grunduppgifter
 • Registreringsdatum: Datum för registrering
 • Listad: Listade patienter visas med en bock. Tidigare listade patienter som har avlistats inom tidsintervallet visas i rapporten, men saknar bock i "listad"


Avlistningar


Visar avlistade patienter för vald resultatenhet inom valt tidsintervall och anledning.


Urval

 • Från - Till: Ange datum från och till som ska visas i rapporten. Dagens datum är förvalt
 • Anledning: Välj Alla, Bytt tandläkare, Avliden, Flyttat, Övrigt, Akutpatient eller Remisspatient, dvs de alternativ som finns i Grunduppgifter. Alla är förvalt


Visa

Knapp [Visa] används för att visa poster.


Kolumnbeskrivning

 • Anledning: Orsak till avlistning
 • Inaktiveringsdatum: Datum för avlistning
 • Kommentar: Kommentar som angetts i samband med avlistning
 • Listad: Listade patienter visas med en bock. Tidigare listade patienter som har avlistats inom tidsintervallet visas i rapporten, men saknar bock i "listad"


Saknar journalrad


Visar patienter för vald resultatenhet som saknar journalanteckningar helt eller inom en vald tidsperiod. Filtrering i tidsintervall går även att göra för att se vilka patienter som saknar en journalanteckning de senaste två (2) åren.


Urval

 • Från - Till: Ange datum från och till som ska visas i rapporten. Förvalt datum är ett (1) år tillbaka i tiden
 • Behandlare: Välj Behandlare. De behandlare som går att välja är de som har listade patienter. Förvalt visas behandlare i alfabetisk ordning


Visa

Knapp [Visa] används för att visa poster.


Osignerad journal


Visar osignerade journalanteckningar för vald resultatenhet och per behandlare.


Behandlare

Visar de behandlare som har osignerade journalanteckningar. 


Åtgärder


Visar åtgärdsstatistik på patientnivå för vald resultatenhet. Det går att ta fram uppgifter om en specifik åtgärd är utförd eller ej. 


Urval

 • Född från - Född till: Ange födelsedatum till och från för att söka fram patienter inom ett specifikt åldersintervall
 • Patientkategori: Välj Patientkategori. De kategorier som går att välja är de som är upplagda via Inställningar > Resultatenhet > Patientkategorier. Samtliga patienter är förvalt
 • Åtgärd: Välj Åtgärd. TLVs åtgärdskoder går att välja
 • Från - Till: Ange datum från och till som ska ingå i rapporten. Förvalt datum är innevarande år
 • Utförd: Markera för att ta fram rapport på utförda åtgärder


Visa

Knapp [Visa] används för att att visa poster.


Epidemiologisk statistik

Knapp [Epidemiologisk statistik] används för att ta ut epidemiologisk statistik för de patienter som visas i rapporten, t ex urval på viss åldersgrupp för barn/ungdomar. 1. Markera de uppgifter som ska tas med för vald åldersgrupp
 2. Tryck [OK]
 3. En fil genereras i CSV-format, filnamnet föreslås som
  "Epidemiologisk_statistik_ÅÅMMDD"
 4. Spara till önskad mapp


Observera! Resultatet i filen kommer inte att presenteras på skärmen, däremot kan filen öppnas med Excel.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling