Externa program

Inställningar > Resultatenhet > Externa program


Här hanteras externa program t ex röntgenkoppling. 


Inställning görs från varje arbetsstation/dator som programmet ska användas från och hanteras av den lokala IT-teknikern. Nytt program

Knapp [Nytt program] används för att lägga till ett externt program. 


  • Beskrivning: Namnet på det externa programmet
  • Sökväg: Sökvägen till programfilen för det externa programmet
  • Argument: Används för att skicka specifik information till det externa programmet, olika argument gäller för varje enskilt program
  • Förvald: Markeras för att programmet ska vara förvalt/standard
  • Starta automatiskt: Markeras för att programmet ska startas automatiskt med den patient som är vald i patientlisten


Tryck [Spara].


Ta bort program

Knapp [Ta bort program] används för att ta bort markerat externt program.


Tryck [Spara].

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling