Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Här väljer du om din e-postadress, kliniknamn och resultatenhetens namn ska synas på utskrifterna

  1. Bocka i önskat val.
  2. Klicka [Uppdatera]
Under ”Utskriftsinställningar” har man ”Kontaktuppgifter”, där kan man fylla i om man vill visa ett annat kliniknamn, telefonnummer och e-post än den som är registrerad centralt, lägg till en annan adress genom att klicka på [Lägg till adress], där finns tre fält till för adress, postnummer samt ort.Klicka på [Uppdatera] för att spara ändringarna.


Vill man ta bort adressen så klickar man på [Ta bort adress] och sedan [Uppdatera]


Remissinställningar och specialistkompetens
För att vara sökbar och kunna ta emot interna (FRENDA) remisser måste man visa sig sökbar för andra kliniker, dessa inställningar görs här. Önskar man länka till sin hemsida kan man lägga in denna här. Samt en kort info om kliniken,
Man kan också bocka i sin/a specialitet
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.