Patientkategorier

Inställningar > Resultatenhet > Patientkategorier


Här hanteras inställningar för patientkategorier. Patientkategori används för att gruppera/kategorisera patienter inom resultatenheten. Patientkategori är valbar via Patient > Grunduppgifter. INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Ny patientkategori

Knapp [Ny patientkategori] används för att skapa en ny kategori. 

Ange namn på den nya patientkategorin och tryck [OK].


Ta bort

Knapp [Ta bort] används för att ta bort en kategori. 


Ändra

För att ändra en skapad patientkategori, markera kategori i listan till vänster och gör ändring i textrutan som presenteras till höger. 


Spara

Knapp [Spara] används för att spara inställningar.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling