Behandlingsplan

Patient > Behandlingsplan


Behandlingsplanen används för att planera behandling för vald patient. Den tandgrafik som visas hämtas från journalen. 


För planerad behandling går det att skriva ut kostnadsberäkning och lägga till besök för planerad behandling i Tidboken. Det går även att förhandspröva åtgärder till Försäkringskassan för de åtgärder som inte godkänns av FKs valideringsmotor pga D-/E-regler. Behandlingsplanen kan användas på flera sätt och olika avancerat. INNEHÅLLSFÖRTECKNINGBehandlingsplaner

Här visas öppna behandlingsplaner. Det går att ha en eller flera öppna behandlingsplaner, men endast en kan vara accepterad. 


Visa stängda

Markera "Visa stängda" för att se stängda behandlingsplaner.


Ny behandlingsplan

Knapp [Ny behandlingsplan] används för att skapa ny. Den knappen visas när behandlingsplan öppnas och det inte finns en öppen behandlingsplan. 

Ange valfritt namn och tryck [OK].


Snabbuträkning

Knapp [Snabbuträkning] används för att göra en enkel uträkning av åtgärder som planeras att utföras. När det finns en öppen behandlingsplan, använd istället knappen [Snabbuträkning] som finns längst ner till vänster. 


Läs mer här:  Snabbuträkning (Behandlingsplan)


Besök

Knapp [+Nytt Besök] används för att lägga till planerade besök och koppla planerade åtgärder till respektive besök. 


Läs mer här: Besök (Behandlingsplan)


Registrera behandling

Registrera planerad behandling sker på motsvarande sätt som i journalen. Det går att lägga in text och koppla mot debitering av tillstånd och åtgärder. I tillägg går det att skapa och koppla planerad behandling till besök. För åtgärder som ska debiteras flera gånger under samma behandlingsperiod går det att ange antal. 


Planerad behandling kommer in i den ordning som de registreras, med nyast överst. 


Visas * före beloppet på behandlingsplansraden betyder det att åtgärdens pris är lägre än referenspriset. 


Registrera via behandlingspaket

Det är möjligt att registrera planerad behandling via förinlagda behandlingspaket som är kopplade till ett eller flera besök. Behandlingspaketen är valbara via flik Behandlingspaket. 


Filtrera via Tand/Mun

Rensa markering

Knapp [Rensa markering] används för att ta bort samtliga markeringar gjorda på tänder. 


Visa heltand

Knapp [Visa heltand] markeras för att visa buckalytor på tänder.


Visa aktuell status

Knapp [Visa aktuell status] markeras för att visa tandgrafik från journalen.


Visa endast planerat

Knapp [Visa endast planerat] används för att i tandgrafik enbart visa planerade åtgärder som ännu inte är utförda.


Välj alla

Knapp [Välj alla] används för att markera samtliga planerade behandlingsrader.


Validera FK

Knapp [Validera FK] används för att kontrollera åtgärder/tillstånd mot Försäkringskassans valideringsmotor, för att kontrollera ev låsta tandpositioner. 


Finns det åtgärder som ska utföras vid olika tillfällen, då behöver valideringen ske för respektive behandlingstillfälle (på motsvarande sätt som gäller att ersättningsbegäran skickas in per besök). 


  1. Markera rad/rader genom att klicka i boxen längst till vänster
  2. Tryck [Validera FK] för att kontrollera åtgärder mot FKs valideringsmotor
  3. Raderna uppdateras med status från Försäkringskassan (Preliminärt godkänd eller Avslag), se kolumn FK Status


Förhandspröva FK

Knapp [Förhandspröva FK] används för att skapa en förhandsprövning till Förskringskassan för vård som planeras och där åtgärder inte godkänns av FKs valideringsmotor pga låst tandposition.


Läs mer här: Förhandsprövning

Läs mer här: Bilagor - EHK & FHP (via Patient > FK)


Utför behandling(ar)

Knapp [Utför behandling(ar)] används för att göra behandling utförd. För att kunna utföra behandling måste behandlingsplanen vara markerad som accepterad. 


Det betyder att journalrader flyttas till journalen och debitering skapas i patientens ekonomi. När behandling utförs blir raden grön i behandlingsplanen för att indikera att den är utförd. En behandlingsplan där alla behandlingsrader är utförda stängs per automatik. 


Finns det åtgärd/rad som inte ska utföras och all behandling är färdig, använd knappen [Stäng] för att stänga behandlingsplanen. 


Redigera behandling

Knapp [Redigera behandling] används för att ändra. Det går även att dubbelklicka på en rad så öppnas redigera.


Det går att redigera behandlingsrader så länge behandlingsplanen inte är accepterad.


Det går att ändra yta/ytor, tandnummer, text, tillstånd, åtgärd, pris, rabatt och koppling mot besök. Ändringen bekräftas genom att trycka [OK].


Redigera Beskrivning, Belopp, Rabatt

För ändring av Beskrivning, Belopp och Rabatt går det även att ändra direkt på raden genom att dubbelklicka i det fält som ska ändras.


Ändra ordning

Det går att ändra ordning på behandlingsrader via "Drag and drop" (dra och släpp). Använd pilen som visas längst till vänster på behandlingsplansraden och flytta raden till önskad plats. 


Redigera besök

Det går att ändra besök på behandlingsrader genom att klicka i besökskolumnen för den rad som ska ändras. Det går att ändra mellan de besök som finns skapade.


Ta bort behandling(ar)

Knapp [Ta bort behandling(ar)] används för att ta bort markerade rader som inte längre är aktuella i behandlingsplanen eller är felaktigt inlagda.


Ny

Knapp [Ny] används för att skapa ny behandlingsplan. Det går att ha flera öppna behandlingsplaner samtidigt men enbart en som är accepterad. 


Kopiera

Knapp [Kopiera] används för att kopiera en redan skapad behandlingsplan. 


Läs mer här: Kopiera behandlingsplan


Stäng

Knapp [Stäng] används för att stänga en behandlingsplan.


Det går inte att öppna en stängd behandlingsplan, se Kopiera.


En behandlingsplan där alla behandlingsrader är markerade som utförda stängs per automatik.


Snabbuträkning

Knapp [Snabbuträkning] används för att göra en enkel uträkning av åtgärder som planeras att utföras.


Läs mer här: Snabbuträkning (Behandlingsplan)


Uträkning/Skriv ut

Knapp [Uträkning/Skriv ut] används för att göra uträkning av patientavgift och skriva ut kostnadsberäkning och behandlingsplan. 


Läs mer här: Uträkning/Skriv ut kostnadsberäkning (Behandlingsplan)


Acceptera

Knapp [Acceptera] används när patienten har accepterat utskriven kostnadsberäkning/behandlingsplan.


Visa


"Fäll upp" behandlingsplan = dölj tandgrafik

Knapp [ ^ ] används för att dölja tandgrafik och enbart visa planerade behandlingsrader. Pilen finns i mitten av behandlingsplanen, mellan tandgrafik och planerade behandlingsrader. 


"Fäll ut" behandlingsplan = dölj patientmeny

Knapp [<] används för att dölja patientmeny och visa behandlingsplanen i större/bredare format. Pilen finns till vänster om knapp [Visa alla].


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling