Förhandsprövning

Patient > Behandlingsplan


För att kunna skicka en förhandsprövning via Behandlingsplanen behöver en behandlingsplan vara skapad men den ska inte vara accepterad.


En förhandsprövning som skickas till Försäkringskassan ska enbart innehålla de tillstånd/åtgärder som inte godkänns vid kontroll mot Försäkringskassans regelmotor, t ex låst tandposition vid D- eller E-regler. När det gäller förhandsprövning är det tand/tandposition.


Förhandsprövade åtgärder ska skickas in i en separat ersättningsbegäran, den ersättningsbegäran kommer att hanteras manuellt av Försäkringskassan eftersom de ska matcha inskickad begäran med godkänd förhandsprövning.


De tillstånd/åtgärder som godkänns av Försäkringskassans valideringsmotor ska skickas in som vanligt till Försäkringskassan via ersättningsbegäran.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Validera åtgärder mot Försäkringskassan

Finns det åtgärder som ska utföras vid olika tillfällen, då behöver valideringen ske för respektive behandlingstillfälle (på motsvarande sätt som gäller att ersättningsbegäran skickas in per besök).


 1. Markera rad/rader genom att klicka i boxen längst till vänster
 2. Tryck på [Validera FK] för att kontrollera åtgärder mot Försäkringskassans valideringsmotor
   
 3. Raderna uppdateras med status från Försäkringskassan (Preliminärt godkänd el Avslag), se kolumn FK Status
   


Skicka förhandsprövning

Tänk på att Förhandsprövning enbart ska innehålla de tillstånd/åtgärder som inte godkänns vid validering mot Försäkringskassans regelmotor, t ex vid D- eller E-regler.


 1. Markera enbart rad/rader som ingår med Avslag i kolumn FK status
 2. Tryck på [Förhandspröva FK]
 3. Ange orsak till Förhandsprövning
 4. Klicka på [OK] för att skicka förhandsprövningen
 5. Status för förhandsprövningen framgår längst till vänster. Informationen visas enbart för de rader som ingår i förhandsprövningen

 


För att kunna rapportera in åtgärden till Försäkringskassan måste behandlingsplanen vara accepterad och hållas öppen.


För att skicka bilagor digitalt för att komplettera en förhandsprövning. 

Läs mer här: Bilagor - EHK & FHP (via Patient > FK)


Skicka in godkända och förhandsprövade åtgärder till FK

När Försäkringskassan godkänner förhandsprövningen kommer det att stå Godkänd som FK-status på åtgärden som finns i behandlingsplanen. På startsidan visas förhandsprövningar med svar från FK (Godkänd el Avslag) under rubriken "Ekonomi Försäkringskassan - Förhandsprövning: Antal ärenden".


Den godkända raden är "bärare" av godkännandet och är den som ska skickas in till Försäkringskassan i en separat ersättningsbegäran.


 • Se till att behandlingsplanen är accepterad
 • Markera raden och välj "Utför behandling"
 • Gå till Patient > Ekonomi och markera enbart den godkända raden och tryck [Skicka FK]. Den inskickade ersättningsbegäran kommer att hanteras manuellt
Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling