Senaste nytt 2023-04-25/27

Här följer några av de nyheter och ändringar i den version av FRENDA Journal och FRENDA Röntgen som levereras 2023-04-25 samt 2023-04-27. Observera att versionen uppdateras på två olika datum beroende av kundgrupp. Om ny funktionalitet inte visas i FRENDA den 26/4 avvakta till 28/4.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Framtida utveckling/IT-säkerhet

Även i den här uppdateringen har tid lagts på utveckling av kommande funktionsändringar som är av mer omfattande art. Mer information kommer på sikt.


Som vanligt har tid lagts på FRENDAs kontinuerliga arbete med IT-säkerhet och prestanda i systemet, allt för att säkerställa en god och säker drift av programmet. Det som sker här syns dock inte för er användare.


Fjärrhjälp TeamViewer

Fjärrhjälp nås nu via en egen ikon och med fjärrstyrningsprogrammet TeamViewer. Funktion för fjärrhjälp finns tillgänglig i samband med inloggning samt via FRENDA Journal och FRENDA Röntgen.


FRENDA Journal

I FRENDA Journal finns knapp för Fjärrhjälp längst upp till höger, under behandlarlisten (mellan knappar för Inställningar och Hjälp).


FRENDA Röntgen

I FRENDA Röntgen finns knapp för Fjärrhjälp längst upp till höger (mellan knappar för Inställningar och Hjälp). 


FRENDA Journal

Hälsodeklaration

 • Ett hänglås visas till höger om Frågor för ifyllda hälsodeklarationer som är inte längre är ändringsbara (dvs signerade/låsta) 
 • Vid uppdatering av hälsodeklaration går det nu att ändra tidigare ifyllda frågor utan att först fälla ut frågeområdet, gäller både anteckning och ta bort Ja-svar


Ekonomirapporter på tidigare perioder

Rapporter för avstämning av balanskonton (Pågående produktion, Delbetalningar, Patientfordran och Försäkringskassan) går nu även att ta ut på tidigare perioder. Rapporterna innehåller enbart patientnummer som patientidentifiering. 


Rapporter nås via Rapport > Ekonomirapporter > Rapporter.


 • Aktuella rapporter: Rapporter skrivs ut med belopp hämtade i realtid
  Välj rapport och tryck [Visa]
 • Rapporter på tidigare datum: Rapporter som skrivs ut är skapade av FRENDA (nattetid).
  Välj period (månad) och tryck [Visa]
  Rapporterna används för avstämning av balanskonton i redovisningen och kan tas fram i samband med att SIE-filen exporteras eller i samband med ett bokslut.
  Rapport som avser Patientfordran inkluderar även ev fakturabetalningar som har registrerats i efterhand men avser tidigare period


FRENDA Röntgen

Ej monterade bilder

När en studie innehåller färre lediga celler än antal bilder som tas kommer bilder som inte får plats i studien in som "Ej monterade bilder*".  Förändringen påverkar främst utrustning där bilder tas i ett separat fönster och som sedan importeras i FRENDA Röntgen via ett manuellt knapptryck [Autoimport]. Observera att det fortfarande måste stå "REDO" för att bilden ska läsas in. 


*Ej monterade bilder framgår i utfällda studier med gul text längst ner till vänster


Läs mer här: Vad innebär "Ej monterade bilder"?


Återläsning av bilder

Hanteringen vid inläsning av bilder i FRENDA Röntgen har förändrats och förbättrats speciellt vid de fall när det uppstår nätverksstörningar eller när datorn tillfälligt tappar kontakt med röntgensensorn.


FRENDA Röntgen kommer från och med nu att känna av om det finns bilder som inte har lästs in och användaren får meddelande om att saknade bilder finns. Meddelandet dyker upp direkt när utrustningen inaktiveras. Återläsning av bilder gäller enbart för bilder tagna efter den här uppdateringen.


Meddelandet som visas när det finns bilder som inte är inlästa:

 

När det finns bilder att hämta in visas knapp [Återläsning]. Tryck på den för att hämta in bilderna och läsa in dem i FRENDA Röntgen. Återläsningsknappen visas så länge det finns bilder att hantera. 


Per bild framgår tidpunkt, filformat, filstorlek, inloggad användare och vald behandlare. 


Innan återläsning sker går det att både förhandsgranska eller radera bilder. Knappar för Förhandsgranskning/Radera visas längst till höger.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling