Makron

Ett makro är en samling ändringar som snabbt kan appliceras på en bild, till exempel bildförbättringar. Istället för att göra samma ändringar gång på gång kan du spara dessa som ett makro och bygga upp en bank av förkonfigurerade ändringar. 

Under Inställningar och "Makron" presenteras en lista med samtliga makron som finns på kliniken. Expandera ett makro för att se vilka ändringar makrot innehåller. Det går att ändra ordningen på hur makron visas i Detaljvyn genom att flytta dem med pilarna. Makrot längst upp kommer vara förvalt och resterande visas i fallande ordning. Du kan även radera makron som inte används genom att klicka på papperskorgen. Observera att om det finns en koppling till makrot du raderar kommer kopplingen tas bort.INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Skapa makro

För att skapa ett makro gör du först önskade ändringar på en bild i Detaljvyn. Klicka på "Detaljer" uppe till höger för att se samtliga ändringar som är gjorda på bilden och radera eventuella ändringar du inte vill inkludera i makrot, t ex roteringar. 


Klicka på [Lägg till makro] längst ned i listen.Namnge makrot i rutan som dyker upp och klicka på [OK] för att spara.Kör makro

När makrot är skapat kommer det finnas tillgängligt uppe i listen i Detaljvyn under [Ändra]. 

För att applicera ditt makro på en bild väljer du makrot i listan och klickar därefter på "Kör makro" (play-knappen till vänster). Alla ändringar i makrot kommer då att tillämpas på bilden.Koppla makro

Ett makro kan även kopplas till en specifik utrustning för att alltid appliceras när du tar nya bilder. Detta gör du under Inställningar och "Plugins". Markera den utrustning du vill koppla makrot till och klicka på [Koppla makro] nere i listen. Välj önskat makro i listan och klicka på [OK]. De ändringar som makrot innehåller kommer nu att tillämpas automatiskt vid varje ny bildtagning med den valda utrustningen.Eftersom makrot kopplas per dator är det möjligt att ha olika makron på olika behandlingsrum, men det går även att koppla samma makro på flera datorer. Precis som med manuella ändringar kan ändringarna från makrot tas bort i efterhand om så behövs.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling