Koppla utrustning

FRENDA Röntgen har stöd för ett brett urval av röntgenutrustning och kameror. För att lägga till ny utrustning klickar du på kugghjulet uppe till höger och "Plugins".


Information om vilket plugin som fungerar till vilken utrustning hittar du i installationsanvisningarna för FRENDA Röntgen längst ned i Uppstart och installation av FRENDA Röntgen.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Skapa plugin

Klicka på [Skapa] och välj ett plugin i listan som fungerar tillsammans med utrustningen. När pluginet är skapat kan du koppla ett makro för att direkt vid bildtagning applicera ändringar på bilderna. Markera pluginet och klicka på [Koppla makro] nere i listen och välj makro i listan. Läs mer om makron och hur du skapar dessa i artikeln Makron.Du kan även ställa in om det ska visas en förhandsgranskning av bilden i helskärm vid bildtagning genom att bocka i rutan "Förhandsgranskning" längst ut till höger. 

För att ändra hur länge förhandsgranskningen ska visas markerar du pluginet och klickar på [Tidsinställning] nere i listen. Som standard är den inställd på 5 sekunder.Plugins skapas och konfigureras per dator, vilket innebär att de ändringar du gör här endast påverkar FRENDA Röntgen på den specifika datorn och möjliggör olika plugins och inställningar på olika datorer. 

Observera att utrustningen måste vara korrekt installerad på datorn för att kunna kopplas till FRENDA Röntgen. Behöver du hjälp med det vänder du dig till din lokala tekniker eller återförsäljaren.


Mappimport

MappImport är ett plugin som importerar samtliga bilder i en utpekad mapp. 

Detta kan användas för att enkelt importera bilder från en kameraenhet eller ett minneskort med ett knapptryck. Skapa pluginet "MappImport", markera det och klicka på [Inställningar] nere i listen. Ange sökvägen till den mapp där bilderna sparas. På de flesta kameror och telefoner lagras bilderna i en undermapp till mappen DCIM. Vår rekommendation är att välja DCIM och bocka i ”Inkludera undermappar”. Om alla bilder sparas som t.ex. jpg kan man skriva *.jpg i fältet ”Filter” för att exkludera andra filtyper. Bocka i ”Radera filer på enheten efter överföring” för att radera bilderna från enheten efter att de importerats till FRENDA Röntgen. Observera att detta plugin importerar samtliga bilder och det är därför viktigt att endast de bilder du önskar importera finns på enheten när du använder pluginet.


Autoimport

Till skillnad från MappImport är AutoImport ett plugin som ligger och bevakar en utpekad mapp och importerar nya bilder. 

Detta kan användas när du tar bilder med kameran inkopplad i datorn för att de ska importeras direkt efter varje bildtagning. Skapa pluginet "AutoImport", markera det och klicka på [Inställningar] nere i listen. Ange sökvägen till den mapp där bilderna sparas. På de flesta kameror och telefoner lagras bilderna i en undermapp till mappen DCIM. Vår rekommendation är att välja DCIM och bocka i ”Inkludera undermappar”. Om alla bilder sparas som t.ex. jpg kan man skriva *.jpg i fältet ”Filter” för att exkludera andra filtyper. Bocka i ”Radera filer på enheten efter överföring” för att radera bilden från enheten efter att den importerats till FRENDA Röntgen.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling