Tidboksinställning Visningsläge

Inställningar > Klinik > Tidbok > Visningsläge


Visningsläge är det sätt som tidboken presenteras när den öppnas. Det går att skapa visningslägen för specifika behandlare och resurser samt styra hur visningen i tidboken ska se ut. 


Kliniken kan ett gemensamt standardvisningsläge, t ex *Översikt mottagning. Användare som önskar ha annat standardvisningsläge kan skapa personliga visningslägen, det sker via Inställningar > Användare > Tidbok.INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Visningsläge

Till vänster visas de visningslägen som finns skapade för kliniken. Det visningsläge som är klinikens standardvisningsläge i tidboken framgår med en * (asterisk) före namnet. 


Till höger visas information om inställningarna för valt visningsläge.


Benämning: Namnet på visningsläget

Visa dag/vecka: Antal dagar som ska visas (en till sju dagar, arbetsvecka mån-fre, vecka mån-sön eller två veckor)

Dölj ej schemalagda/bokade resurser: Används för att dölja resurser som inte är bokade eller har ett schema inlagt (går enbart att välja vid visning en till sju dagar)

Visa veckodagar: Vilka veckodagar ska visas

Visa tider från / till: Mellan vilka tider ska visningsläget presenteras, enbart heltimme går att ange. Rekommendation är att visa en timme före/efter arbetstiden börjar/slutar


Tillgängliga behandlare och resurser visar samtliga behandlare och resurser på kliniken.

Tillagda behandlare och resurser visar vilka behandlare och resurser som ingår i valt visningsläge.


Förklaring om Resurser/Behandlare som visas i visningsläget

 • Resurser: Bokningsbara kolumner i tidboken
 • Behandlare: Speglar bokningar på angiven behandlare som bokats på resurser (ej bokningsbar kolumn)
 • Spårkolumn för vald behandlare: Speglar bokningar på vald behandlare som bokats på resurser (ej bokningsbar kolumn), förutom resurs så framgår även information om bokningens bokningstext


Skapa visningsläge

Tryck på knapp [Nytt visningsläge]

 1. Ange Namn
 2. Ange antal dagar som ska visas
 3. Ange vilka veckodagar som ska visas
 4. Ange mellan vilka tider visningsläget ska presenteras
 5. Lägg till behandlare och resurser sker från ”Tillgängliga”:
  Markera resurs, använd knapp [Lägg till]. Resursen flyttas till ”Tillagda”
 6. Kontrollera ordning via ”Tillagda”. För att ändra ordning, markera resurs och använd knapp [Upp] alternativt [Ner]. 

  Den ordningen de presenteras i via ”Tillagda” är den ordningen de visas i tidboken

 7. Tryck [Spara]


Standardvisningsläge

Det går att ha ett (1) gemensamt standardvisningsläge för kliniken, t ex *Översikt mottagning. 

 1. Markera visningsläget som ska vara standardvisningsläge 
 2. Tryck på knapp [Sätt som standard], visningsläget får nu en asterisk (*) före namnet
 3. Tryck [Spara] 


Förändringar av visningsläge påverkar samtliga som använder visningsläget på kliniken. 


Ändra i ett befintligt visningsläge

 1. Markera det visningsläge som ska ändras
 2. Gör förändringar, t ex lägg till/ta bort resurser
 3. Tryck [Spara]


Förändringar av visningsläge påverkar samtliga som använder visningsläget på kliniken.


Ta bort visningsläge

Borttag av visningsläge sker genom att klicka på (x) till höger om namnet.  


Förändringar av visningsläge påverkar samtliga som använder visningsläget på kliniken. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling