Tidboksinställning Schemamall

Inställningar > Klinik > Tidbok > Schemamall


Schemamall används för schema som ska repeteras över tid. De skapas per behandlare, på de resurser som den är kopplad till och med de schemablock som finns tillgängliga. 


För att schemamallen ska slå igenom i både schemat och tidboken behöver mallen appliceras i schemat (via Inställningar > Klinik > Tidbok > Schema).


En schemamall kan appliceras varje (1) vecka, varannan vecka (2) och max till var tionde (10) vecka. Vid upprepning av t ex varannan vecka, då behöver två schemamallar skapas, en för jämn vecka och en för udda vecka. INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Schemamall

Schemamall öppnas med de resurser som behandlare först i bokstavsordning är kopplad till. 


Knappraden i det övre vänstra hörnet används för att ändra storlek på det som visas i schemamallen. Namnet som presenteras till höger är den behandlare som är vald.


Zoom  Ändra storleken på det som visas i schemat


Visa tillgängliga schemablock

Använd knappen [Schemablock] längst ner till vänster för att se vilka schemablock som finns tillgängliga.Byta behandlare

För att byta behandlare, välj i listen längst ner till vänster. 

Det är enbart behandlare som är kopplade till resurser som visas och kan schemaläggas.Välj schemamall

För att se vilka schemamallar vald behandlare har, välj i listen till höger om Behandlare.


Ska befintlig mall ändras, välj den mallen. 


Vid få justeringar i schemat ändra befintlig schemamall istället för att skapa en ny. Är det mer omfattande ändringar som ska ske då kan det ibland vara mer lämpligt att skapa ny schemamall.


Ta bort schemamall

Knappen [Ta bort] används för att ta bort schemamallar som inte längre används och är inaktuella.


Skapa ny mall

Knappen [Ny mall] används för att skapa ny mall. 


Ange namnet på mallen, tryck [OK] för att spara.


Schemalägg i mallen

När mallen är skapad läggs det som ska schemaläggas in per dag och tid. 


Observera att det som registreras i schemamallen inte slår igenom i tidboken och schemat förrän mallen appliceras i schemat. 


För att ange ett schemablock, klicka och dra ut tid i schemat för det som ska schemaläggas (precis som i tidboken). 


Schemaläggaren öppnas


Starttid: Visas med klockslag när passet börjar

Sluttid: Visas med klockslag när passet slutar 

Dagar: Visas med den veckodag passet är inlagt på. Ska passet repeteras på flera dagar, markera även dessa veckodagar

Resurs: Visas med resursen passet är inlagt på. Ska passet ska vara detsamma för övriga resurser, markera dessa

Malltyp: Välj det schemablock som passet ska ha


Tryck [OK] för att spara.


Fortsätt och lägg in resterande schemablock med rätt tid, veckodag, resurs och malltyp.


Nytt block i schemamall

  • Klicka och dra ut tid i schemamallen för det som ska schemaläggas 
  • Högerklicka och välj ”Nytt block”


Ändra block i schemamall - Justera längden på ett block

Redigera ett befintligt block i schemamallen

  • För muspekaren över blocket (orange pil visas vid start och slut), dra blocket uppåt el nedåt genom att hålla vänster musknapp nedåt
  • Högerklicka på blocket, välj ”Ändra”


Ta bort block i schemamall

  • Klicka på blocket så att det blir markerat (blå markering till vänster), tryck "Delete/Del" på tangentbordet
  • Högerklicka på blocket, välj "Ta bort block"


Repetera block i schemamall

Högerklicka på blocket, välj "Repetera", välj ”Över dag” och ange därefter veckodag eller ”Över resurs” och ange resurs.


Flytta ett block i schemamall

För muspekaren över blocket (orange pil visas vid start och slut), dra blocket till den plats som önskas.


Spara schemamall

Knappen [Spara] som finns längs ner till höger används för att spara ändringar gjorda i schemamallen. 

För att schemamallen ska slå igenom i tidbok och schemat behöver den appliceras via Inställningar > Klinik > Tidbok > Schema.


Kopiera schemamall till annan behandlare

Knappen [Kopiera till annan behandlare] används för att kopiera en schemamall från en behandlare till en annan. Det är den schemamall som är vald som kopieras.Namn: Schema på det valda schemat (är ändringsbart)

Välj behandlare: Välj den behandlare schemamallen ska kopieras till

Resurs/Kopiera till: Välj resurs som schemamallen ska kopieras till (de val som visas är de resurser som vald behandlare ovan är kopplad till)


Tryck [Kopiera] för att kopiera schemamallen till annan behandlare.Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling