Tidboksinställning Schema

Inställningar > Klinik > Tidbok > Schema


Schema ställs in per behandlare, på de resurser som den är kopplad till och med de schemablock som finns tillgängliga.


Schemat som läggs in visas i tidboken med den färgkodning schemablocket har. 


Vid ändring av schema slår ändringen igenom direkt i tidboken. Om tidboken är öppen vid schemaändringen, då behöver knappen uppdatera användas för att ändringar ska visas. Längst ner till höger i tidboken finns en knapp för uppdatera. 


Schemaändringar kan göras enligt följande:

 • genom att skapa en schemamall via Inställningar > Klinik > Tidbok > Schemamall. Schemamallen appliceras från schema över önskad tid via knapp [Applicera mall]
 • direkt i schemat läggs schema för en vecka. Skapa schemamall via knapp [Kopiera till ny mall] och tryck därefter [Applicera mall] för att applicera mallen över önskad tid
 • direkt i schemat
 • direkt via Tidboken från knappen [Visa schema]


Vilket alternativ som är bäst beror på vilken schemaändring som ska göras och om ändringen är tillfällig eller mer varaktig. INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Schema

Schema öppnas med den arbetsvecka som är nu gällande och för de resurser som behandlare först i bokstavsordning är kopplad till. Har behandlaren ett schema inlagt kommer det att visas.


Beskrivning av visningslägen

Knappraden i det övre vänstra hörnet används för att förflytta sig i schemat, ändra visning från arbetsvecka till vecka samt för att ändra storlek på det som visas i schemat.


[<<]  Förflyttar en arbetsvecka/vecka bakåt i tiden

[<]    Förflyttar en dag tillbaka i tiden

[Kalender] Välj datum via kalender

[>]     Förflyttar en dag framåt i tiden

[>>]  Förflyttar en arbetsvecka/vecka framåt i tiden

[Idag]  Går till idag

[Arbetsvecka]  Visar arbetsvecka (måndag till fredag)

[Vecka]   Visar vecka (måndag till söndag)

Zoom  Ändrar storleken på det som visas i schemat


Visa tillgängliga schemablock

Använd knappen [Schemablock] längst ner till vänster för att se vilka schemablock som finns tillgängliga.


Byta behandlare

För att byta behandlare välj i listen längst ner till vänster. 

Det är enbart behandlare som är kopplade till resurser som visas och kan schemaläggas.OBS! När behandlare är kopplade till samma resurs framgår det inte i schemaläggningen. Det är därför viktigt att ha koll på övriga behandlares schemaläggning för att undvika att resursen schemaläggs dubbelt på olika behandlare. Färgvisningen i tidboken påverkas när detta sker, t ex:


Skapa ett schema

Välj datum i kalendern. 

För att ange ett schemablock, klicka och dra ut tid i schemat för det som ska schemaläggas (precis som i tidboken). 


Schemaläggaren öppnas


Starttid: Visas med klockslag när passet börjar

Sluttid: Visas med klockslag när passet slutar 

Dagar: Visas med den veckodag passet är inlagt på. Ska passet repeteras på flera dagar, markera även dessa veckodagar

Resurs: Visas med resursen passet är inlagt på. Ska passet vara detsamma för övriga resurser, markera även dessa

Malltyp: Välj det schemablock som passet ska ha


Tryck [OK] för att spara.


Fortsätt och lägg in resterande arbetsschema med rätt tid, dag, resurs och malltyp.


Nytt block i schemat

 • Klicka och dra ut tid i schema för det som ska schemaläggas 
 • Högerklicka och välj ”Nytt block”


Ändra block i schemat - Justera längden på ett block

Redigera ett befintligt block i schemat

 • För muspekaren över blocket (orange pil visas vid start och slut), dra blocket uppåt el nedåt genom att hålla vänster musknapp nedåt
 • Högerklicka på blocket, välj ”Ändra block”
 • Dubbelklicka på blocket


Ta bort block i schemat

 • Klicka på blocket så att det blir markerat (blå markering till vänster), tryck "Delete/Del" på tangentbordet
 • Högerklicka på blocket, välj "Ta bort block"


Repetera block i schemat

Repetera ett block i schemat över ett visst antal dagar eller resurser. 


Högerklicka på blocket, välj "Repetera", välj ”Över dag” och ange därefter veckodag eller ”Över resurs” och ange resurs


Flytta ett block i schemat

För muspekaren över blocket (orange pil visas vid start och slut), dra blocket till den plats som önskas.


Historik

Knappen [Historik] visar historik som skett när schemamallar har applicerats i schemat, av vem som gjort det, under vilken period och när det har skett. Rensa schema

Knappen [Rensa schema] används för att rensa schemat för vald behandlare på vald/a resurs/-er.


Rensa schema kan ske mellan valda datum eller fr o m ett visst datum när en behandlare slutar och inte längre ska vara schemalagd/bokningsbar. Startdatum: Ange vilket datum från och med som schemat ska rensas

Slutdatum: Ange vilket datum till och med som schemat ska rensas

Resurs: Markera resurser som ska rensas från schema


Tryck [OK] för att rensa schema.


Val ”Rensa alla scheman för resursen(erna) på alla användare" rensar schemat för alla behandlare som har schema på valda resurser.


Applicera mall

Knappen [Applicera mall] används för att applicera en schemamall in i schemat. 

Om knappen är nedgråad betyder det att det inte finns någon schemamall skapad. Applicera mall: Välj vilken schemamall som ska appliceras

Från: Ange datum från när schema ska gälla

Till och med: Ange hur länge schema ska tillämpas (förvalt ett år framåt i tiden)

Tillämpa: Varje vecka (1), Varannan vecka (2) osv

Helgdagar: Markera ”Tillämpa även på helgdagar” om schemat ska tillämpas även på helgdagar


Tryck [OK] för att applicera schemat.


När schemamallar för jämn och udda veckor ska appliceras, tänk på att det vid skottår kan bli två udda veckor i följd (inträffar nästa gång 2026/2027).  


Kopiera till ny mall

Knappen [Kopiera till ny mall] kopierar befintligt schema för den veckan som är vald och skapar en schemamall. Ange namnet på mallen, tryck [OK] för att spara.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling