Senaste Nytt 2022-05-10/11

Här följer några av de nyheter och rättningar i den version av FRENDA Journal och FRENDA Röntgen som levereras 2022-05-10 samt 2022-05-11. 

Windows 11

Microsoft har påbörjat utrullningen av Windows 11 och de med Windows 10 har fått rekommendationer om uppgradering. 

FRENDA supporterar inte Windows 11 ännu. Vi ber er därför avvakta med uppdatering till Windows 11 på de datorer som använder FRENDA tills vi på ett säkert och kontrollerat sätt kunnat testa denna funktionalitet genomgående.


Bank-ID

Bank-ID inloggning befinner sig nu i pilotskede och beräknas vara tillgänglig från 1 juni för alla kunder som inte är PTJ eller Smile.  Bank-ID inloggning är en tilläggstjänst för vilken en kostnad tillkommer. Det är möjligt att använda både Bank-ID och SITHS-kort om så önskas. 

För att kunna använda Bank-ID behöver vi få in en beställning från ägare på kliniken. 

Först när avtal är påskrivet och behandlat hos oss aktiveras funktionen för er klinik. För prisförfrågan eller intresseanmälan mejla sales@frenda.se


Användning av Bank-ID inloggning

Bank-ID används i första steget av inloggningen genom att klicka på Bank-ID ikonen uppe i högra hörnet av inloggningsskärmen som öppnas när man startar FRENDA.

Första gången man loggar in med Bank-ID behöver man ställa in en signeringskod. Detta görs via Inställningar - Användare - Allmänna.

Välj en personlig PIN-kod 6-20 siffror lång, och signera att du vill använda denna med ditt Bank-ID.

Skulle du glömma bort den kan du närhelst du önskar ändra genom att gå tillbaka och göra om denna process.


Denna PIN-kod är personlig och blir ditt sätt att signera i FRENDA när du är inloggad med Bank-ID.
Din inloggning varar i 8 timmar om du är aktiv och jobbar i FRENDA, om du lämnar datorn eller arbetsplatsen är det viktigt att alltid logga ut ur FRENDA, detta görs uppe i högra hörnet på följande ikon 

Du kommer att bli automatiskt utloggad om du ej är aktiv på 2 timmar. 


Brevmallar

Vi har utökat funktionen för brevmallar. Det är nu möjligt att redigera ett brev som är baserat på en mall.
Via Patient - Kommunikation - Brev

Vill man skriva  ut mallen som den är väljer man "Skapa och skicka". Om man däremot önskar ändra något i detta brev kan man välja "Skapa och redigera"

I detta läge kan man nu lägga till eller ta bort information, ändra textstorlek, göra texten Italic , understruken eller fetstil.

När du är klar med redigeringen klickar man på Spara för att spara sitt utkast.
Ditt utkast kommer finnas överst i listan.


Önskar man redigera ytterligare kan man klicka på pennan ute i höger kant, för att ta bort - klicka på sopkorgen och för att skriva ut - klicka på skrivarikonen. När man skriver ut dokumentet låses det för redigering, en varning om detta dyker upp.I nästa dialog kan du nu skicka brevet till patienten med Centralt utskick  Eller skriva ut och posta det själv

Ikonen ute till höger ändras och du kan inte längre ta bort detta då det betraktas som skickat till Patienten


Ett grönt brev innebär att det är skickat via Centralt Utskick. Ett blått betyder att man skrivit ut brevet på kliniken. 


OBS! Brev måste alltid baseras på en mall, för instruktion om hur man skapar och använder brevmallar se: Brevmall


Utskrifter

För att möjliggöra att skriva ut kopior av dokument utan att behöva skriva ut en åt gången har vi infört Windows standard skrivardialog.  Utöver detta har man möjlighet att justera sina utskrifter bättre. Detta gör det också enklare för lokal tekniker att hjälpa vid eventuella skrivarproblem. 


Behandlingsplan

När man justerar ordningen på raderna i en behandlingsplan (Via drag and drop ) så kommer utskriften nu spegla den ordning ni lagt dom i.


Kopiera behandlingsplan

Vid kopiering av en behandlingsplan har vi nu lagt till ytterligare funktionalitet för att kunna byta referensprislista, samt välja specifika rader man önskar kopiera genom att välja dessa innan man klickar på Kopiera, eller i dialogen som dyker upp. 

Samt ändra fördelning på åtgärder.


Via [Kopiera] får man nu en ny dialog.

1. Skriv in önskat namn på den nya behandlingsplanen högst upp i rutan "Namn"
2. Välj de rader du önskar kopiera eller ej
3. Välj om dessa skall ha FK ersättning eller ej (om patienten är ett barn kan man välja om det skall vara barndebitering eller ej)
4. Nästa

5. Välj nu vilken referensprislista du önskar byta till, om ingen förändring skall göras lämna som det är.
6. OK


Revisionslista

Vi har nu lagt till möjligheten att se vilken behandlare en patient har tid hos direkt i revisionslistan. Namnet syns i samma kolumn som datumet för tiden. 


Webbtidbok


Många kliniker har problem med patienter som ombokar sina tider gång på gång via webben utan möjlighet att hindra detta.

Vi har därför i denna uppdatering av FRENDA lagt in en begränsning på detta, denna är automatiskt inlagd på samtliga kliniker till 3 ombokningar.  När en patient ombokat samma tid 3 gånger och försöker boka om tiden en 4:e gång får denne ett felmeddelande som säger att fler ombokningar inte är möjliga och ombeds kontakta kliniken.


Den bokade tiden kan givetvis fortfarande avbokas. Om denna funktion inte önskas är det viktigt att den på kliniken som har behörighet går in och sätter antalet ombokningar till en hög siffra (ex. 99) Detta kommer i praktiken göra så att patienter kan omboka samma tid 99 gånger innan funktionen blockeras.


Schemablocksfiltrering
Vi har nu lagt till att ombokningar endast kan ske på de schemablock som bokningen lades på första gången.
Exempel: Om en Undersökning bokas via webben på ett Underökningsblock, kan denna tid endast bokas om till schemablock med samma attribut, dvs. Undersökningsblock. Läs mer om Schemablocksfiltreringar här: Webbtidboken


Ombokning av webbtidbokning i Tidboken

Om en webbokad tid bokas om via FRENDA kommer "W" försvinna från den bokningen då bokningen hanterats av personal på kliniken.


Försäkringskassan


FK - Ersättningsbegäran


Nya filtreringsval av listan har lagts till för händelse och avvikelse. I listan presenteras nu även vilken vilken behandlare ersättningsbegäran är inskickad för.

Händelse: Avslag på ersättningsbegäran eller Avslag på makulering av ersättningsbegäran. Båda dessa händelser genererar information på Startsidan som behöver hanteras.

Avvikelser: Tillgodo/Avdrag som hanteras via differens i betalspecifikation antingen på patienten eller på mottagningen.

Vid hantering av tillgodo/avdrag via betalspecifikationen anger FRENDA rätt behandlare på korrigeringen eller beloppsjusteringen utifrån den behandlare vars ersättningsbegäran påverkas.


Knapp "Visa FK-logg finns nu längst ner till höger och en ny knapp har tillkommit "Sätt som hanterad"


Startsidan - FK Avslagna makuleringar-ej hanterade

Ibland händer det att makulering av ersättningsbegäran inte godkänns av Försäkringskassan, t ex när ersättningsbegäran ingår i en efterhandskontroll, ersättningsbegäran har redan korrigerats av Försäkringskassan (korrigeringsärende) etc.

På Startsidan i FRENDA framgår numera dessa poster via "FK - Avslagna makuleringar - ej hanterade". I det här fallet behöver ersättningsbegäran makuleras genom kontakt med Försäkringskassan. När makuleringen har gått igenom, då markeras posten som hanterad av er.

Vid minsta osäkerhet i hanteringen, kontakta er support för hjälp.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling