Brevmall

I FRENDA finns möjligheten att integrera mallar som ni skapar i Word,för att ni enkelt skall kunna skapa personifierade brev som dessutom loggas,  denna funktion stödjer bara docx formatet vilket gamla Word program inte klarar av att skapa. För ytterligare information gällande detta format eller hjälp med att installera Word kontakta din lokala tekniker.  Breven finns tillgängliga på två olika ställen beroende på val , via Tidboken eller direkt på Patient och kommunikation.

Här nedan beskriver vi hur man ställer in sina brevmallar samt vilka "taggar" man kan använda för att mallen skall bli mer anpassad efter den enskilda patientens namn och era uppgifter.

För att använda brevmallar går man till Inställningar-Klinik-Brevmall

1. Börja med att skapa ett Word dokument, instruktion längre ned på denna sida
2. Klicka på [Ny]
3. Ange namnet på mallen
Och välj vilken typ av mall det är. 

Typen bestämmer varifrån den skrivs ut
Patient = under Patientens kommunikation och Brev
Tidbokning = Via högerklick på en bokad tid


4. Klicka sedan på [Ladda upp] för att hämta ditt dokument som du skapat i Word.5. Välj därefter det dokument du vill ladda in och klickar på Öppna


När detta är gjort ser du att ett dokument är uppladdat.
6. Klicka sedan på [Spara] i nedre högra hörnet.

Om någon av taggarna i mallen blivit fel kommer ni får ett felmeddelande när ni försöker använda denna som meddelar vilken del i mallen som är felaktig och ni har då möjlighet att gå in i ert Word dokument och ändra detta. Se till att ladda upp dokumentet på nytt genom att välja Ersätt

Användandet av en skapad mall


För att använda en brevmall på patienten, gå in på Patient - Kommunikation - Brev
Välj den brevmall du önskar använda och klicka på [Skicka]
I fönstret som dyker upp kan du nu skriva ut brevet på er skrivare.För att använda en brevmall i Tidboken , Högerklicka på den tid som du vill att denna brevmall skall tillhöra.
För markören över Skicka Brev och välj den mall du önskar använda.

Utformning av dokument för brevmallar

När man skapar ett dokument i Word för användning i FRENDA kan man dra nytta av "taggar"

En tagg som läggs in i ert dokument kommer att ersättas med information från FRENDA.

För att en tagg skall fungera behöver den vara omsluten av hakar eller brackets [  ]

Stora och små bokstäver måste även vara korrekta.

Följande taggar finns tillgängliga att använda Ni kan använda kopiera och klistra in från nedan:

 

Tagg (och typ)Exempel


Datum
[Today]2021-03-26


Patienttaggar
[Patient.Name]Petra Karlsson
[Patient.FirstName]Petra
[Patient.LastName]Karlsson
[Patient.Address.Street]Stockholmsvägen 12
[Patient.Address.PostalCode]145 23
[Patient.Address.City]Stockholm
[Patient.Number]999930-7
[Patient.Ssn]19000109-0067
Inloggad användare (SITHS-kortet)
[User.NameWithTitle]Tandläkare Berit Gustavsson
[User.FirstName]Berit
[User.LastName]Gustavsson
[User.Title]Tandläkare


Vald behandlare
[Treater.NameWithTitle]Tandläkare Berit Gustavsson
[Treater.FirstName]Berit
[Treater.LastName]Gustavsson
[Treater.Title]Tandläkare


Kliniken
[Clinic.Name]Tandkliniken AB
[Clinic.Address.Street]Södra vägen 12
[Clinic.Address.PostalCode]411 44
[Clinic.Address.City]Göteborg
[Clinic.PhoneNumber]031-550011
[Clinic.Email]info@tandkliniken.se


Tidbokning (finns tillängliga vid tidbokstyp)
[Appointment.Date]2021-03-26
[Appointment.StartTime]10:00
[Appointment.EndTime]10:30
[Appointment.Duration]30
[Appointment.Treater.NameWithTitle]Tandläkare Berit Gustavsson
[Appointment.Treater.FirstName]Berit
[Appointment.Treater.LastName]Gustavsson
[Appointment.Treater.Title]Tandläkare
[Appointment.Day]
Veckodagsnamn


Datum
Den här kommer att hämta dagens datum när du skriver ut ditt brev.


Patienttaggar avser information som hämtas från patientens grunduppgifter, finns flera adresser på vald patient så kommer den översta adressen väljas.

Inloggad användare, avser den person vars kort är inloggat i FRENDA vid utskrift och detta kan ses högst upp i listen på FRENDA


Vald behandlare
Vald behandlare avser den behandlare som är vald uppe i listen:

Kliniken


Informationen här hämtas från hur er klinik är upplagda från början, informationen kan överskridas om man angett info under Inställningar- Resultatenhet -Kontaktuppgifter

Tidbokning
Dessa typer fungerar endast med mallar avsedda för Tidbokning. och styrs baserat på den bokade tiden du högerklickar på.
OBS! Det är dessa taggar man skall använda om brevet skall vara relaterat till bokningen. och INTE Treater taggarna

Mallförslag

Här finns lite förslag på olika mallar ni kan ladda ned, De med namn Tidbok efter är avsedda att användas för tidbokningar och de med Patient för Patient.

OBS att ni behöver läsa igenom och justera efter egna behov!Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling