Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Revisionsflytt

Här kan man flytta revisioner mellan resultatenheter och/eller behandlare inom kliniken.  1. Välj resultatenhet som ska flytta revisioner
  2. Välj resultatenhet som ska få revisionerna    3. Välj från vilken behandlare på resultatenheten som flytten gäller.

    4. Välj vilken behandlare som ska motta revisionerna.För att förhandsgranska de revisioner som kommer att flyttas att klicka på [FörhandsgranskaKlicka på [Flytta] för att påbörja flytten, en varningsruta visas där flytten bekräftas.Klicka på [Ja] för att genomföra flytten, alla revisioner på vald behandlare kommer att föras över till den som ska motta revisionerna.


Ångra revisionsflytt

Längst ner på sidan finns en historik på alla revisionsflyttar som gjorts, där finns möjlighet att skriva ut en flytt eller att ångra den.För att skriva ut eller förhandsgranska en revisionsflytt klickar man på skrivarsymbolen längst till höger i raden för den flytten.

Vill man ångra en revisionsflytt så markerar man den rad eller flytt man vill ångra och klickar på knappen [Ångra] överst i tabellen då visas ett fönster där man får bekräfta att man ångrar flytten.Klicka på [OK] för att ångra flytten. 

OBS! Om man ändrat på en revision som berörts av flytten mellan den tid man flyttat och ångrat (som t.ex. att byta behandlare) så kommer den revisionen ej hitta tillbaka till den ursprungliga behandlaren.

Efter att man ångrat en flytt så skapas en ny rad i historiken med ett ”Ja” i ångrad kolumnen. Man kan även skriva ut eller förhandsgranska vilka revisioner som flyttats tillbaka genom att klicka på skrivarikonen längst till höger om raden.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.