Senaste Nytt 2020-12-08/09

Här följer några av de nyheter och rättningar i den version av FRENDA Journal och FRENDA Röntgen som levereras 2020-12-08 samt 2020-12-09 för PTJ.

Nya FRENDA finns tillgängligt för nedladdning med instruktioner på supportportalen under "Installation av FRENDA"
Funktionsuppdateringar i Silverlightversionen har upphört, bortsett från nödvändiga buggfixar och funktioner som ej kan anstå. Samtliga kliniker som idag startar med FRENDA har den nya versionen.Det betyder att majoriteten av de förändringar och fixar som ni kan läsa om är i Nya FRENDA.Försäkringskassan
Nya Referenspriser och uppdateringar av regelverk för 2021 finns nu tillgängliga.
Ni kan redan nu gå in och uppdatera er prislista i Inställningar - Resultatenhet - Prislista 
Där kan ni sätta från vilket datum denna skall gälla.


Behöver ni vägledning till detta se följande hjälpasvnitt och scrolla ner till "Skapa ny prislista"
https://support.frenda.se/support/solutions/articles/77000359003-prislista-frenda

Webbtidbok
Antalet tecken man kan skriva på beskrivningen som syns för patienterna på webben har nu dubblerats från 250 till 500 tecken för att man skall kunna skriva mer utförliga beskrivningar.

Man kan nu koppla specifika bokningar i webbtidboken till ett specifikt schemablock.
Detta gör det möjligt att separera specifika bokningar från resterande, exempelvis för Akuttandvård.
Om blocket ni vill använda inte finns behöver man börja med att specificera
ett schemablock under: Klinik - Tidbok - Schemablock och se till att detta är bokningsbart på webben.


När detta är gjort behöver man lägga in detta block i sitt schema, det kan kräva att man skapar en ny schemamall eller uppdaterar sitt schema. För stöd i detta se gärna instruktionen nedan och scrolla ner till schemamall:
https://support.frenda.se/sv-SE/support/solutions/articles/77000359092-tidbok

Om ni redan har definierat era block och dessa finns i ert schema redan räcker det med att ni aktiverar det för bokning på webben enligt bilden ovan. Därefter går man in på Inställningar - Klinik - Webbokning
Här kan man välja den behandling man önskar knyta till blocket och sätta i bocken "Slå på schemablocksfiltrering"
där man sedan väljer vilket block man vill knyta denna bokning till.


Om man gjort detta betyder det i praktiken att patienter nu endast kan boka en akuttid via webben på det block ni kallat Akut. De övriga tiderna kommer ej presenteras som lediga för patienten när denna väljer "Akut" som bokning.


Ekonomi
Nu finns möjligheten att ändra förfallodatum på en faktura.
Detta görs enkelt genom att klicka på den fakturan du önskar ändra och sedan knappen [Ändra förfallodatum]
Ange önskat datum i kalendernEn faktura vars förfallodatum blivit ändrat kommer synas i listan med ett utropstecken för att indikera att en förändring skett
på förfallodatumet, om man för markören över så står: Ändrat förfallodatum.
OBS!: En faktura där man ändrat förfallodatum ändrar INTE datumet på originalfakturan vid återutskrift utan datumet ändras endast i FRENDA för att ni skall undvika att skicka en påminnelse när ni kommit överens med patienten om annat! För att se info om när denna förändring gjordes kan man gå in på Patient - Ekonomi - Historik


Förfallodatum Organisationer
Då många organisationer kräver 30 dagars förfallodatum på sina fakturor uppstår ofta problem då man inte önskar lika långt förfallodatum till patienten. Vi har nu tillgodosett detta behov genom att ge er möjlighet att ha separata förfallodatum för organisationer och patienter. Detta ändras under Inställningar - Resultatenhet - Ekonomi


Namnändring
Vi har ändrat namn på flera ställen i FRENDA för att förtydliga.
Vårdenhet heter numera Klinik  och
Kostnadsställe heter Resultatenhet


BGMax
Inläsning av bankfilen BGMax finns nu tillgänglig för kliniker utanför Praktikertjänst.
Funktionen testas för närvarande av några pilotkliniker och om ni är intresserade av detta kontakta gärna oss om ni vill testa.
För att man skall kunna använda detta krävs att man som kund har denna tjänst hos sin bank.
 


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling