Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Prislista-Frenda


OBS! Vid uppdatering av prislistor följer inte priserna med i befintliga Behandlingspaket, 
vid uppdatering av prislista, kontrollera alltid priser i era befintliga behandlingspaket.Beskrivning av knappar:

Markera prislistan i listan till vänster, tryck sedan på ta bort prislista för att ta bort den.

OBS! Används restriktivt eftersom det inte går att ångra – kan t ex innehålla försäljning och egna åtgärder.
Observera att man inte ska ta bort gamla prislistor
Detta för att man eventuellt kan behöva skicka ersättningsbegäran på nytt med det gamla referenspriset vid problem.


Används endast när man ska ändra Namn och startdatum. 


Väljer den markerade prislistan som förvald prislista för de som inte gjort ett aktivt val under inställningarna för Användare.
Den förvalda prislistan är den aktuella prislistan för kliniken.Om prislistan inte är förvald så måste den väljas manuellt varje gång man skall lägga in en åtgärd.


Den prislista som väljs som LT prislista kommer automatiskt att väljas när du har en Landstingspatient (registrerad med Landstingsstatistik i patientens grunduppgifter)
Skapa ny prislista

 1. Klicka på [Ny prislista].
 2. Välj aktuell Referensprislista i ”Baserad på referensprislista”.  FRENDA själv skapar vi export av en prislista.
 3. Välj den prislistan som är aktiv idag i ”Kopiera pris från” för att få med alla försäljningsartiklar och eventuella egna åtgärder. (Här kan man också välja använda kollegans prislista som grund om man vill använda samma priser)
 4. Skriv in önskat namn på prislistan.
 5. Ange datum för när du vill att Ny prislista ska gälla. Om prislistan skall gälla med omedelbar verkan är det viktigt att sätta den som förvald med dagens datum.
 6. Klicka på [OK]
 7. ([Sätt som förvald], se ovan)
 8. Klicka på [Spara]

Observera att man inte ska ta bort gamla prislistor
Om man tillhör en Huvudvårdenhet med flera resultatenheter kan man välja kollegans prislista och utifrån den skapa en egen prislista, kollegans prislistor visas med namn följt av resultatenhetsnummer – se exempel Sommaren 2014 (305433).
På större kliniker med gemensam prislista är det bra att utse en ansvarig för prislistan för att enkelt kunna kopiera priset från denne.
Skapa prislista från Fil
1. Klicka på [Ny prislista]

2. Välj "Från fil"

Filformatet är detsamma som FRENDA skapar vid export, ett tips är alltså att exportera en prislista och sedan ändra priser i den. spara och sedan använda den.
3.Ange vilken referensprislista du önskar använda med denna prislista
4.Välj din fil
5. Ange namn på prislistan samt giltighetstid
6. Om prislistan skall delas med flera resultatenheter på kliniken bocka i "Gemensam för kliniken"
7. Klicka på [OK]


Skapa priser för varor

 1. Välj den aktuella prislistan i listan till vänster.
 2. Tryck på knappen [Nytt pris] som finns längst ner i högra hörnet.
 3. Ändra ”Åtgärdstyp” till Vara.
 4. Skriv in varans namn under ”Text”
 5. Kopiera texten med dubbelpilen till ”Utskriftstext”.
 6. Lägg in priset (inkl. moms)
 7. Ändra till rätt momssats vid behov 25 procent för varor, 12 procent för livsmedel (exempel tuggummi) och 6 procent för böcker.
 8. Tryck [OK] eller [OK och Ny] för att lägga till ytterligare varaSkapa priser för egna åtgärder

 1. Välj den aktuella prislistan.
 2. Tryck på knappen [Nytt pris] längst ner i högra hörnet.
 3. Ändra ”Åtgärdstyp” till Åtgärd utan FK-ersättning.
 4. Skriv in åtgärdstexten under ”Text” och kopiera texten med dubbelpilen till ”Utskriftstext”.
 5. Lägg in priset.
 6. Tryck [Ok] eller  [OK och Ny] för att lägga till ytterligare vara

Ändra priser i befintlig prislista

 1. Markera prislista i listan till vänster.
 2. Ändra priset genom att dubbelklicka på beloppet och ange det nya priset i kolumnerna L, N och H (om alla latituder används).
 3. Tryck [Spara].

Man kan även ändra kolumnerna ”Egen text” och ”Utskriftstext” genom att dubbelklicka.


Skriv ut prislista

Längst upp till vänster har du en flik ”Skriv ut prislista”
Välj prislista att skriva ut i rullistan högst upp, kryssa sedan för de garantier som er verksamhet erbjuder samt annan viktig information möjlighet finns att fylla i egen text i textrutan under. Om man önskar få med alla latituder se till att bocka i "Skriv ut alla prisnivåer"


Längst ner kan ni välja att ladda upp en bild/logo som kommer synas på första sidan av prislistan. Den bild ni har markerat är den bild som kommer att synas vid utskriften.
Klicka sedan på [Skriv ut pdf] längst ner till höger för att skriva ut prislistan.

Man kan även få ut prislistan som en Excel fil genom att klicka på [Skriv ut Excel]
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.